Annons

Inköpare med makt att förändra världen

0 kommentarer

on 2021/01/29 in Blogg | 0 kommentarer

Jag diskuterade inköpare med en kompis i byggbranschen. (more…)


Svag kontroll ger svag stat

0 kommentarer

on 2021/01/18 in Blogg | 0 kommentarer

Fallet med den illegale migrationsforskaren blottlägger en svaghet i den svenska staten. Inom vissa områden saknas kontrollmekanismer helt. (more…)


Stenhusgruppen ett fall framåt

0 kommentarer

on 2021/01/12 in Blogg | 0 kommentarer

Idag publicerar jag en artikel om Stenhusgruppen mark och hus AB. Ett byggföretag som skiljer ut sig i en jämförelse i branschen, med sina låga personalkostnader. Företaget har gästarbetare från Rumänien anställda och kan genom det hålla sina personalkostnader låga, jämfört med konkurrenterna. Men det är ändå bättre än hur förhållandena brukar vara i utlandsregistrerade gästarbetarföretag.
Det händer att jag får frågor från byggföretag om hur man ska göra för att undvika att de underentreprenörer man anlitar har svartarbetare anställda eller fuskar på andra sätt.
Ett av de centrala råden jag brukar ge då är att se till att underentreprenören registrerar ett svenskt AB och har de anställda som arbetar Sverige anställda i det bolaget. Även om arbetarna kommer från andra länder inom EU.
Då blir förhållandena hos underentreprenören lite enklare att kontrollera. Löneläget i bolaget blir tydligare och de anställdas skatt hamnar i Sverige, där den ska hamna.
Stenhusgruppen har gjort just det. De anställer gästarbetare från Rumänien, låter dem arbeta på projekt i Sverige och betalar in deras skatt i Sverige. Bara för 2019 har Stenhusgruppen mark och hus AB betalat 82 miljoner kronor i löner. Cirka 20 miljoner går till skatt i Sverige. Merparten av det skulle inte ha betalats i Sverige, om man istället agerat som det är brukligt i byggmarknaden – anlitat ett utländskt bemanningsföretag istället.
Tanken svindlar när man tänker på hur många miljarder det måste bli sammanlagt om alla gästarbetare som är verksamma på svensk arbetsmarknad skulle vara anställda på samma sätt.

Men det finns fortfarande en del att jobba med, även med Stenhusgruppens modell. I byggavtalet finns ett litet kryphål, som går att utnyttja om man blundar lite för verkligheten. Detta att man kan betala 70 procent av lägsta lönen i avtalet om arbetaren saknar svensk yrkesbehörighet. Att gästarbetare saknar svensk yrkesbehörighet är ju inte så konstigt i och för sig. Men det innebär ju inte att de är kassa nybörjare. Många av dem har flera års yrkeserfarenhet från både hemlandet och stora byggen runt om i Europa. Ändå kan man bli behandlad som en nybörjare utan utbildning när man kommer till Sverige och arbetar.
Det bör självklart vara en moralisk skyldighet för en seriös arbetsgivare att upplysa de anställda om hur avtalet fungerar och uppmuntra dem att ta med sig arbetsintyg som bekräftar deras erfarenhet, så rätt lön kan betalas ut.
Å andra sidan kan man säga att just det borde vara fackföreningens uppgift. Byggnadsarbetareförbundet har skarpare verktyg än andra fackförbund i Sverige att göra den sortens kontroller. Det finns nämligen krav i avtalet att arbetsgivaren ska rapportera arbetad tid, utbetalade löner, övertidsarbete med mera i ett särskilt rapporteringssystem. Unikt för byggbranschen.
De uppgifterna kan man använda och jämföra med andra uppgifter, till exempel hur företaget beskriver sin verksamhet i årsredovisningen.
Just årsredovisningen är det viktigaste dokumentet för oss journalister som vill granska näringslivet. Men också för konkurrenter, kunder och anställda. Kravet på sanningsenliga årsredovisningar finns för att minska fusk och fiffel i näringslivet.
I artikeln blottläggs ett mycket märkligt förhållande i Stenhusgruppen mark och hus AB. När jag konfronterar tf vd Adam Fisher med uppgifter från deras egen årsredovisning, säger han att de inte stämmer.
Det är första gången under mina 25 år som ekonomijournalist jag har hört en vd säga att den egna årsredovisningen är falsk.
Det får den inte vara heller. Det finns en lag, årsredovisningslagen, som alla svenska bolag måste förhålla sig till. Och det finns tydliga instruktioner från statliga Bokföringsnämnden, som visar hur beräkningarna bakom årsredovisningen ska utföras.
Som journalist (och alla andra egentligen också) måste jag utgå från att uppgifterna i årsredovisningen stämmer. Annars skulle man hamna i ett annat spår, att utreda lagbrott och det är ju inte min uppgift.
Det fel som påstås ha gjorts, att skriva in antalet individer som är anställda, istället för antal heltidsanställda i genomsnitt, är dessutom extremt svårt att få till. Sannolikheten för att just det felet ska uppstå är väldigt låg. Alla lite större bolag idag har avancerade affärssystem som gör beräkningar av den typen. Har man ordning på sitt företag finns alla uppgifter rapporterade ordentligt i affärssystemet och då kan inte den typen av enkla fel uppstå. (more…)


Polen tolkar EU-regler som fan tolkar Bibeln

0 kommentarer

on 2020/12/10 in Blogg | 0 kommentarer

Stoppafusket har tidigare i år skrivit en artikel om det polska bemanningsföretaget We can do som opererar på svensk arbetsmarknad. Företagets arbetare är inte anställda utan är kontrakterade på något som kallas Civil-law contract. Närmast kan väl vi beskriva det som frilanskontrakt eller uppdragskontrakt.

Det finns två typer av Civil-law contract i Polen.  Det som We can do använder sig av är mandatkontrakt, umowa zlecenie. Ett mandatkontrakt används när arbetaren tillhandahåller en tjänst men det finns inget krav på ett specifikt resultat.
När en polsk arbetare har ett vanligt anställningsavtal har han skydd i Labour Code och tvister avgörs i arbetsdomstolen. Men en arbetare som är kontrakterad på mandatkontrakt, får ta en eventuell tvist med uppdragsgivaren i vanlig domstol.

Ett mandatkontrakt innebär också att arbetaren inte har rätt till övertidsersättning, ob-tillägg eller semesterersättning men det kan avtalas mellan de båda parterna. Arbetstider är inte heller reglerade. (more…)


Stoppa de kriminella företagarna

1 kommentar

on 2020/12/03 in Blogg | 1 kommentar

Det är dags att införa körkort för företagare, för att stävja kriminaliteten i näringslivet.

Företagsamhet är för det mesta något positivt. Vanliga schyssta företag skapar jobb, tillväxt och utveckling. Men motsatsen finns också. Företag som genererar kriminalitet.
I Sverige hyllar vi företagsamheten så mycket att vi gjort det extremt lätt att starta företag. Vem som helst kan när som helst fylla i en enkel blankett hos Skatteverket, skicka in och så är man igång med en enskild firma. Vill man starta aktiebolag krävs 25.000 i kapital och någon som hjälper till med bokföring.
Några kunskapskrav på ägaren finns inte. 
(more…)


Lönedumpning och skattefusk kontra integration och asyl

0 kommentarer

on 2020/09/13 in Blogg | 0 kommentarer

 

Koncentrationslägret på ön Samos (Grekland) förföljer mig fortfarande, så här efter ett år. Det var 4 000 människor i lägret på berget vid staden Vathy. De flesta bodde i ”the jungle” i tält, eller bara några svarta sopsäckar över sina huvuden. Många som bodde där var ensamkommande barn. Det är speciellt en pojke som jag aldrig kommer glömma. Han hade det största krull på huvudet jag någonsin sett och på armen hade han tatuerat ”King of pain”. Han var kungen av smärta. Lägret var sjukdomar, död, undernäring, råttor, loppor, inga fungerande toaletter eller duschar. I lägret väntar flyktingarna år efter år i väntan på att få sin asylintervju i Grekland. I Vathy, med 5 000 invånare, växer frustrationen över att ha blivit övergivna av resten av Europa. (more…)


Jordbruket kan klara sig – med svenska löner

1 kommentar

on 2020/04/18 in Blogg | 1 kommentar

Jag tillhör dem som tycker att Sverige valt den klokaste strategin för att klara Coronakrisen. Att stänga ner hela samhället som andra länder gör är farligare än viruset. Jag tänker på mina barns framtid och hoppas att de har ett fungerande samhälle att leva i framöver. (more…)


Bidragsjobben som göder maffian

0 kommentarer

on 2019/10/20 in Blogg | 0 kommentarer

När det delas ut gratis pengar, då är det alltid de girigaste och mest skrupellösa som håller sig framme och roffar åt sig mest.

Svenska staten sysslar en hel del med just sådant, att dela ut gratis pengar. Nu ifrågasätter jag inte barnbidragen eller bostadstilläggen. Men floran av gratis pengar-blomster är så mycket större nu för tiden. (more…)


Dags att kriminalisera svartköparna

0 kommentarer

on 2019/10/14 in Blogg | 0 kommentarer

Om jag köper en stulen dator begår jag ett brott. Om det är flera dyra datorer kan jag till och med få fängelse.
Om jag däremot köper en svart tjänst för flera hundra tusen, så riskerar jag inte åtal. Det ses inte som brottsligt. (more…)


Nu blir det lättare att skattefuska!

0 kommentarer

on 2019/05/28 in Blogg | 0 kommentarer

Nya direktiv bakbinder Skatteverkets handläggare. Beviskraven skärps och det blir lättare för skattefuskare att komma undan.

Skatteverkets rättsavdelning har tagit två beslut på raken som innebär glada dagar för alla skattefuskare, småfuskare och stora kriminella ekonomiska brottslingar. (more…)


« Tidigare Inlägg