Annons

Trafikverket, polska Lambda och 700 ID-kort för många

1 kommentar

on 2018/08/09 in Blogg | 1 kommentar

Trafikverket, polska Lambda och 700 ID-kort för många

Lambda SA påstår att de har 200 arbetare i Sverige. Samtidigt har de utfärdat över 900 ID-kort som medger närvaro på svenska byggen. 

Stoppafusket genomför nu en granskning av underleverantörer som jobbar på det gigantiska motorvägsbygget Förbifart Stockholm, som är beställd av Trafikverket. Vägen ska gå i en 18 kilometer lång tunnel förbi Stockholm och beräknas kosta över 30 miljarder kronor.
Ett av de företag som återfinns på underleverantörslistorna i projektet är det polska byggföretaget Lambda.

Lögn eller lagbrott?

Jag gjorde en granskning och skrev en artikel. Den hittar ni längre ner här, om ni scrollar. Jag skriver där bland annat om den stora skillnaden mellan vad Lambda betalar i preliminärskatt och antalet rapporterade arbetare som jobbar i Sverige. Det kan jag se eftersom utländska företag är skyldiga att rapportera sin närvaro i Sverige i utstationeringsregistret (det är offentligt, vill man se den dagsaktuella siffran för ett utländsk företag kan man klicka här). Ett företags skattekonto är också offentligt i Sverige och jag räknade fram att Lambda har betalat in ganska mycket pengar för lite i skatt under 2017, om uppgifterna i utstationeringsregistret stämmer och om Lambda följer kollektivavtalet.
Jag skickade artikeln till Lambda för läsning innan publicering (deras svar hittar ni om ni scrollar nedåt).
Deras svar är nästan chockerade. Där påstår de att man inte alls har haft 700 arbetare utstationerade i Sverige under 2017, som de själva har rapporterat till utstationeringsregistret.
Enligt Lambda roterar deras arbetare mellan arbetsplatser i Europa. Marta Mikulecka, som företräder Lambda i Sverige,  skriver också att de har cirka 200 anställda i Sverige just nu.
Här blir det förvirrat. Om det stämmer har man ju anmält över 600 arbetare för många i utstationeringsregistret (samma person, Marta Mikulecka har anmält att de just nu har 860 arbetare verksamma i Sverige.)
Det kan straffa sig att inte ha ordning på sina uppgifter till Arbetsmiljöverket, för det här med utstationeringsregistret är ingen lek. Det är lag. Man måste anmäla utländska arbetare dit. Man är inte enbart skyldig att anmäla, utan också att ändra, om det visar sig att man kommer att vara längre eller kortare tid i Sverige än beräknat.
Så, vi landar då i följande slutsats: antingen betalar Lambda in på tok för lite skatt i Sverige i förhållande till hur många anställda man har verksamma här, eller så bryter man mot utstationeringslagen.
Vad är då straffet för att bryta mot den? Jo, Arbetsmiljöverket har möjlighet att ta ut 20 000 kronor i sanktionsavgift för varje gång ett fel begås. Vad det kan bli om man gjort fel 600 gånger, får ni räkna ut själva.

700 felaktiga ID-kort

En annan, mycket allvarlig, förseelse Lambda gör sig skyldig till är att man har plockat ut på tok för många ID06-kort, om Marta Mikuleckas uppgift om 200 arbetare i Sverige stämmer.
För er som inte är i byggbranschen: ID06 är ett system med ID-kort som används för att hålla reda på vem som finns på en byggarbetsplats. Det är inte meningen att obehöriga ska springa omkring på byggarbetsplatser, därför detta branschspeciella ID-system.
Hur många ID06-kort ett företag har utfärdade är också offentligt. Det kan man kolla här.
När man söker på Lambdas svenska organisationsnummer där får man följande träff:

904 kort alltså. Hur stämmer det med Mikuleckas uppgift om cirka 200 arbetare i Sverige? Om det stämmer så bör ju Lambda se till att de 700 felande korten lämnas tillbaka.

Konflikt med Fora

Jag skrev i min artikel att Lambda inte betalat in avgifter som de ska, till Fora (arbetarnas arbetsmarknadsförsäkringar). I sitt svar skriver Lambda att man föredrar att betala till ett annat system och inte vill betala dubbelt.
Det där är en pågående konflikt. Det handlar om flera miljoner som Lambda inte betalat in (som man ska enligt kollektivavtalet). Det kanske hamnar som en tvist i domstolen så småningom och då får vi se om Lambda har laglig rätt att fritt välja vilket försäkringssystem man ska tillhöra. Eller så blir det någon typ av förlikning. Det vet vi inte nu.

Låga löner under radarn

Jag skrev om Lambdas låga löner i artikeln. Jag har fått möjlighet att ta del av en intern lönerapportering och där ser man att Lambda har en lönesättning som ligger på lägsta möjliga. Det innebär inte lägsta löner enligt kollektivavtalet, utan ännu lägre. Det handlar om 88 procent av de lägsta lönerna som är möjliga att betala enligt avtal.

Detta är lagligt i Sverige efter ett utslag i Arbetsdomstolen. Tanken är förstås inte att de utländska arbetarna ska fastna i 88 procent av lägstalönen för resten av livet. De har självklart rätt till löneutveckling de också, som alla andra på den svenska arbetsmarknaden. Men med Lambdas taktik att rotera arbetare mellan länderna (som Marta Mikulecka skriver i sitt svar att man gör), så blir det nästan omöjligt för en fackförening att ha koll och arbetarna riskerar att permanentas på denna 88-procentnivå.

Trafikverkets goda vilja

Trafikverket har också svarat på den ursprungliga artikeln (även den hittar ni om ni scrollar nedåt). Där berättar man ganska utförligt om ambitionen som finns hos Trafikverket att hålla rent från missförhållanden som kan finnas i underleverantörskedjorna. Det finns absolut den viljan hos Trafikverket. Man vill verkligen inte ha social dumping i sina projekt.
Men det är inte lätt att ha full koll. Särskilt om man som Trafikverket överlåter till entreprenörerna att kontrollera och att denna koll görs i efterhand. Det tar tid innan lönedumping och brott mot olika regler upptäcks och lagförs. Ett fuskföretag hinner jobba åratal i ett stort projekt när kontrollen görs på det sättet.
Det kanske krävs regeländringar på lagstiftningsnivå. Men ska det bli ordning på svensk arbetsmarknad så måste det inrättas krav på beställarna att ha proaktiv kontroll. Man behöver kontrollera alla tilltänkta underleverantörer i förväg och säkerställa att de har skött sig tidigare. Finns det frågetecken kring löner och lagefterlevnad: ja då finns det heller ingen anledning att ha kvar dem på den svenska arbetsmarknaden.

Thomas Lundh
thomas@stoppafusket.se

 

Här nedan följer Lambdas kommentarer på den ursprungliga artikeln:

 • Lambda as a company please note that Lambda is a Polish company, which is rendering construction services in Poland and in several countries within Europe, such as Sweden (but not limited to), Finland, Belgium, France, Austria etc.
  • Lambda in whole does not have 758 employees and I do not know where you have this number from?
  • Lambda is posting its employees for construction projects in Europe, but the core activity and as well the interest of our staff is in Poland
  • Currently we have over 200 employees in Sweden
 • Lambda as a member of BI I aware of the requirements in order to work in Sweden. As a company, which is acting internationally, our staff is rotating and it is possible that in a certain period of their employment our staff works as well in Sweden. Some staff longer and some staff for a short period
  • Lambda is registering its staff at Arbetsmiljoverket. By this you can check the presence in Sweden.
  • Lambda never has 708 employees at the same time in Sweden and the registration does not reflect the real amount of staff present at the same time in Sweden
  • FORA: Lambdas staff is covered by FORA insurances, although our employees cannot benefit from all of them:
   • AGB
   • TGL
   • TFA
  • PPE equivalent for SAF-LO. Lambda is acting within the EU and we are obliged to offer our staff pension insurance. In this case Lambdas staff has a pension insurance (PPE) in the country of their main interest in Poland. This insurance is more profitable, as it covers the whole employment relationship and not only the period of posting to Sweden. PPE replaces SAF-Lo and this is fully legitimate according to EU Directive 98/49/EC
   • Pension insurance cannot be dealing with one-time payment during works in Sweden and paid out only in Sweden, but should cover whole employment, as well in other EU countries and most important in Poland
   • Regarding Pension scheme, PPE is being used in all European Union countries Lambda is posting its staff and according to EU directives
   • Lambda cannot pay double pension insurance while our staff is working in Sweden. The same topic was previously discussed between German Chamber of Commerce, Swedish Chamber of Commerce and Swedish Government
 • Payment of taxes in Sweden Lambda, as a BI member and as a registered foreign company in Sweden is paying taxes according to Skatteverket on the rates agreed in Byggavtalet (between BI and Byggnads). Lambda has passed several audits and controls by Byggnads and can confirm that everything is accordingly.
 • National Insurance please inform yourself about the right to post employed within the European Union and about payment of National Insurance in your home country.
  • Our staff fulfils all requirements and lambda is regularly controlled by Polish National Insurance (ZUS), which need to act according to EU law, otherwise our staff would not have A1 forms
  • Lambdas actions are according to EU directives
 • An internet page without verification is in our view aspersions. Lambda cannot confirm any information, which we havent seen (please point the internet page). Lambdas staffs salary is always regulated by the law of the country Lambda is rendering services. In the case of Sweden it is the Byggavtalet, which binds us to pay our staff by hourly rates according to regions the works are carried out.
  • Please precise the 4 400 SEK deposit? I did not understand it?  

Finally, please describe the project Lambda supposedly was working in Kungens Kurva? The name of the project does not cover with the realisation projects we had in Sweden

In the overview in order to assess Lambda SA objectively, it is impossible that we are compared to a Swedish company on a one-to-one basis. Lambda is an international company as well posting its employees to EU countries. When working, for example in Sweden, it bears additional costs connected with logistics, administration and translation, obligations.

It is recommended to have a general overview of Lambdas activities, as Lambda is a trustworthy and reliable company, which has been controlled by several governmental institutions in the EU, as well as by Sveriges Byggiundustrier, Byggnads and Polish control organs.   

Lambda is willing to cooperate with you to confirm basic facts about the company and in case you wish to quote our statement, we request you to give us the right for authorisation before publishing the text.  

Best regards,
Marta Mikulecka
Sales Manager
Representative FORMAT-LAMBDA

 

Här är första artikeln om Lambda, som Marta Mickuleka svarade på och som Skanska och Trafikverket också har kommenterat (deras kommentarer följer efter artikeln):

Trafikverket och oförsäkrade arbetare

Polska byggföretaget Lambda har över 800 arbetare i Sverige, men försäkringsavgifter betalas inte in.

Lambda S.A tillhör en elit av gästarbetarföretag som är verksamma i Sverige. Det är en pålitligt leverantör av bygg- och anläggningsarbetare och anlitas ofta av flera svenska byggföretag till stora projekt. Just nu, när jag sitter och skriver denna artikel, har företaget över 800 arbetare utstationerade på en mängd olika projekt i Sverige (utstationeringsregistret är offentligt, klicka här för att komma dit). Tidigare har de bland annat anlitats vid vägbygge i Kungens kurva  i projektet Förbifart Stockholm. Enligt sin egen rapportering till utstationeringsregistret var de verksamma där mellan augusti 2016 och augusti 2017, anlitade av Skanska.

Betalar inte försäkringar

Förra året hade Lambda 708 arbetare utstationerade i Sverige. De flesta på långa arbetsperioder, en del av dem på lite kortare. Tillsammans gjorde de cirka 450 årsarbeten på svensk mark. Detta enligt de uppgifter Lambda själva skickat in till utstationeringsregistret. Många av deras arbetare jobbade hela 2017 i Sverige.
Men trots att Lambda har så många arbetare på plats i Sverige och trots att företaget är medlem i arbetsgivarorganisationen BI och därmed omfattas av kollektivavtalet, betalar man inte in premierna för arbetsmarknadsförsäkringar för sina arbetare i Sverige
När man har svenskt kollektivavtal är man bunden till att betala premier till Fora för att täcka avtalspension, livförsäkring, avtalssjukförsäkring och omställningsförsäkring. Men Lambda har varken betalat för 2015, 2016 eller 2017. Med så många anställda som Lambda har i Sverige, blir det ganska mycket pengar som skulle ha betalats in. Företaget har nu en mångmiljonskuld till Fora för sina obetalda försäkringspremier.

Låg lön och skatt

Lambda beter sig som många andra utländska gästarbetarföretag. Man vill vara en del av den svenska arbetsmarknaden, men samtidigt inte fullt ut, när det kommer till att betala skatter och avgifter.
Vi tittar närmare på Lambdas skatteinbetalningar i Sverige. Företaget drar visserligen preliminär svensk skatt för sina anställda. Men ganska lite i jämförelse med hur stor omfattning det är på verksamheten. I deras skattekonto hos Skatteverket ser man att under 2017 drogs det nästan 15 miljoner kronor i svensk skatt. Hade företaget fullt ut betalat in svenska preliminärskatter så skulle den summan varit mer än dubbelt så stor. Nu handlar det om gästarbetare och då måste man räkna med lägre total skatt. Alla jobbar inte i Sverige hela året och därför blir skattesatserna extra låga. Men även när man tar hänsyn till det blir det märkligt lite som Lambda dragit i svensk skatt för sina arbetare när det jobbat i Sverige.
De 450 årsarbetena som jag räknar med att de gjort i Sverige handlar om skattepliktiga arbeten. De som eventuellt kan ha haft undantag från regeln att skatta i Sverige är bortrensade ur den statistiken.
Lambda omfattas av kollektivavtalet och ska betala lön enligt det. De betalar extra låga löner, jämfört med svenska byggarbetarlöner. Det är tillåtet, efter en dom i Arbetsdomstolen, att betala lite lägre löner till utländska arbetare. Men det är ändå rimligt att räkna med en genomsnittslön på 160 kronor i timmen i genomsnitt. Det motsvarar en årslön på 320 000 kronor. 450 årsarbeten innebär då 144 miljoner kronor i löner för de arbeten som gjorts på de svenska projekten.
I genomsnitt betalar en svensk arbetare 23 procent av lönen i skatt. Jobbar man mindre än heltid, betalar man  en lägre procentsats. Lambdas arbetare var här i genomsnitt 65 procent av året 2017. Det gör att den genomsnittliga skattesatsen för arbetarna borde hamna kring 18 procent.
18 procent av 144 miljoner är 26 miljoner. Det är vad man borde ha dragit i skatt, istället för de 15 miljoner man faktiskt har dragit. Om lönen har varit korrekt enligt kollektivavtalet.

Inga arbetsgivaravgifter

Dessutom har Lambda knappt betalat in några arbetsgivaravgifter alls i Sverige.
Detta trots att de sociala avgifterna är extra låga för utländska företag som är verksamma i Sverige. Bara drygt 20 procent (mot 32 procent för svenska företag). Det går visserligen att få anstånd med det och betala i hemlandet istället. Men bara i två år. Och Lambda har utstationerade arbetare som varit i Sverige och arbetat längre tid än så.

Diskussion om Lambda på nätet

I Polen finns en community på internet där man kan lämna kommentarer om olika företag, här hittar du den. Lambda får många kommentarer. En hel del kritik, men också en hel del försvar av företaget. Där finns ett par olika uppgifter om löner i Sverige, som talar om månadslön på 18 000 kronor och en “depositionsavgift”, eller “bail” på 400 euro.
Enligt de uppgifterna dras en deposition på 400 euro (4 400 kronor) från lönen för de anställda i början av en anställning och betalas tillbaka efter sex månader.
Ett för svenskt arbetsmarknad helt främmande beteende av en arbetsgivare.

Thomas Lundh
Thomas@stoppafusket.se

 

Kommentar från Skanska:

Jonas Andé är förhandlingschef på Skanska, han kommenterar uppgifterna i artikeln så här:
– Vi har ett långt samarbete med bra erfarenheter av Lambda. Inom ramen för vårt samarbete har vi ett flertal gånger gjort revision av hur de hanterar ersättningar, skatter mm.
Våra erfarenheter är att Lambda i alla lägen försöker göra rätt för sig. Vår bild är också att de haft avtal med Byggnads i många år utan klagomål.
Med anledning av de uppgifter som presenteras av sajten Stoppa Fusket, kommer vi självfallet att ta kontakt med Lambda för att gå igenom Stoppa Fuskets uppgifter.

 

Kommentar från Trafikverket:

Det är mycket viktigt att rättvisa villkor säkerställs på alla våra arbetsplatser. Skanska håller i kommunikationen med underentreprenören och vi utför kontroll av att sociala krav upprätthålls tillsammans med Skanska. Tyvärr är det dock idag mycket svårt att inom ramen för gällande lagstiftning granska enskilda löneutbetalningar hos våra entreprenörers underentreprenörer. Om det förekommer missförhållanden så är det allvarligt och vi förutsätter att det rättas till, säger Johan Brantmark, projektchef E4 Förbifart Stockholm.

I Trafikverkets upphandlingar har kontraktskrav skärpts med tiden i syfte att motverka lönedumpning, bristande arbetsvillkor, svartarbete, diskriminering och korruption. Vi ställer sociala krav i våra upphandlingar som reglerar

– minimilön, minimivillkor och grundläggande rättigheter för arbetstagare i hela leveranskedjan

– skatter och socialförsäkringsavgifter

– antidiskriminering och förhållningssätt i etiska frågor.

Trafikverket samverkar löpande med Skatteverket, Ekobrottsmyndigheten, Gränspolisen och Arbetsmiljöverket. Vi följer också upp de sociala kontraktskraven på startmöten och byggmöten, i leverantörernas självdeklaration och vid revisioner.

Det återstår mycket arbete med att skapa den ordning och reda på svensk arbetsmarknad som alla eftersträvar. Befintlig och kommande lagstiftning beträffande bland annat elektroniska personalliggare, arbetsrättsliga villkor i upphandling, utstationering samt arbetsgivardeklaration på individnivå är viktiga pusselbitar. Utöver lagstiftning anser Trafikverket att det krävs en ökad samverkan mellan beställare, leverantör, myndigheter och arbetsmarknadens parter för att stärka det sociala skyddet för arbetstagare. Det är viktigt att olika aktörer syns tillsammans.

 


Trafikverket och det importerade byggkaoset

1 kommentar

on 2018/07/14 in Blogg | 1 kommentar

Trafikverket och det importerade byggkaoset

Från ett skandalomsusat tunnelbanebygge i Rom till motorvägstunnlar i Förbifart Stockholm.  Trafikverkets upphandling öppnar dörren för en främmande form av sydeuropeisk företagarkultur.

På Drottningholm, granne med kungen, pågår just nu en del i ett gigantiskt byggprojekt. 18 kilometer motorvägstunnlar ska byggas, med tillhörande påfarter och anslutningar. Ett så stort bygge påverkar inte bara kulturmiljön på Drottningholm. Hela Sveriges ekonomi påverkas när man lägger 30 miljarder skattekronor på en sådan här stor förbifart.
Utländska byggare och konsortier har tagit hem stora delar av kontrakten. Den största delupphandlingen vanns av det italienska konsortiet Vianini/CMC, som har tagit på sig att bygga tunnlar för 3,7 miljarder.
Rent praktiskt har italienarna skapat ett särskilt bolag, Lovön samverkan AB, som driver bygget med Drottningholm som utgångspunkt.

Från Sicilien till Rom och sedan Stockholm

I och med Förbifart Stockholm får den italienska Caltagirone-sfären in en fot på svensk byggmarknad. Det är en byggkoncern med rötter på Sicilien som leds av den skandalomsusade multimiljardären Francesco Gaetano Caltagirone. Han förekommer flitigt i italiensk media, bland annat för att han dömdes för insiderbrott för några år sedan, men friades för det i högre rättsinstans.
Caltagirone-sfären förekommer också i italienska tidningar när man redogör för turerna i den stora ”mafia capitale-processen”, en enorm skandal i Rom, där politiker och tjänstemän inom upphandlande myndigheter åtalats och fällts för delaktighet i en härva med mutor och fördelningar av stora kontrakt. Caltagirone sitter inte på de anklagades bänk i den processen, man blir omskriven som leverantör av hus eller material in i mafia capitale-kopplade projekt, som här i en artikel som handlar om revisorernas kritik mot ett av tidernas största byggprojekt-skandal, metro C.

Sex miljarder i fördyring

Metro C i Rom och Förbifart Stockholm har vissa likheter. Det är tunnelbyggen båda. Tunnelbana i Rom och motorvägar i Stockholm. I Rom har Vianini bildat konsortium med andra bolag, så även i Stockholm och själva byggandet utförs sedan av ett myller av underleverantörer.
Slutnotan för tunnelbanebygget i Rom verkar inte var helt sluträknad än, men rapporter om fördyringar har kantat projektet, här i en artikel som tala om fördyringar på sex miljarder kronor.
Ju mer man läser om projektet, desto mer kaotiskt framstår det som.

Dålig start i Stockholm

Tyvärr är detta kaotiska tillstånd något som karaktäriserar även det tunnelbygge i Stockholm, där Vianini är inblandat. Stoppafusket har granskat arbetsmiljöförhållanden, där Arbetsmiljöverket beskriver arbetsplatsen som kaotisk. Vi har också avslöjat lönedumpning och skattefusk bland underleverantörerna.
Det sistnämnda är inte särskilt ovanligt på svenska byggen idag, ska sägas. Men just i detta projekt har det varit lättare än normalt att hitta konstigheter bland underleverantörerna.

Inbjudna utländska aktörer

Vianini/CMC vann upphandlingen på Lovön i Stockholm med ett anbud på 3,7 miljarder kronor. Strax efter kom ett annat italienskt bolag, Itinera s.p.a.
Så långt är inget konstigt. Lägst anbud vinner. När man går genom fler upphandlingar i Förbifart Stockholm-projektet ser man att det är ganska många utländska anbudsgivare. Slovakiska Subterra och tyska Implenia har också vunnit stora kontrakt i projektet.
Att den svenska byggmarknaden öppnats mot internationella aktörer är ingen slump. Trafikverket har varit mån om att bjuda in stora internationella aktörer. Det beskrivs på ett utmärkt sätt i den här rapporten, skriven av Lars-Fredrik Andersson och Ingemar Dahlqvist. Där berättar de att staten ville öka konkurrensen i Sverige och att Trafikverket dels har rest runt och informerat om svenska byggprojekt och dels har paketerat upphandlingarna så de ska passa bättre för internationella aktörer.
Det har lett till att priserna har pressats och andelen utländska gästarbetare ökat. Men trots lägre priser i upphandlingarna har det inte lett till lägre kostnader för samhället, menar Andersson och Dahlqvist i sin rapport. Systematiserad skatteflykt gör att samhället står som förlorare ändå i slutändan.

Skaffa bättre koll!

Ska vi då sluta bjuda in utländska entreprenörer till statliga byggprojekt? Nej, självklart inte. De stora svenska entreprenörerna är också internationella och vinner upphandlingar i andra länder.
Konkurrens är i grunden bra.
Men konkurrens måste bygga på lika villkor. I byggbranschen är det oerhört komplext med aktörer som öppet struntar i att betala avtalsenliga löner och svenska skatter och på så sätt rycker undan benen på de företag som vill följa avtal och svensk skattelagstiftning.
Ska det fortsätta så kommer det att sluta med att bara fuskföretagen är kvar.
Resursena på Skatteverket räcker inte till för att hålla minutiös kontroll av alla utländska företag som verkar i Sverige. Och fackföreningarna som ska kolla att löneavtal följs, har inte folk nog att följa upp 100-procentigt heller. Därför faller ett stort ansvar på beställarna.
Det är därför vi på Stoppafusket gör en särskild granskning av Förbifart Stockholm nu. Det är 30 miljarder av våra skattekronor som ska spenderas där. Tråkigt nog visar vår granskning hittills att Trafikverket inte heller har något särskild djup kontroll att lagar och avtal följs bland underleverantörerna.
Och vi är bara i början av vår granskning än. Det kommer mera…

 

Thomas Lundh
Journalist
thomas@stoppafusket.se


Låt köparna betala för fusket

0 kommentarer

on 2018/04/20 in Blogg | 0 kommentarer

Låt köparna betala för fusket

De stora beställarna vet att de köper tjänster av fuskföretag. Ändra lagen och låt köparna betala för fusket deras leverantörer orsakar, föreslår Thomas Lundh.

Jag talade med en vd för ett bemanningsföretag häromdagen. Han sa:
– Det är inte svårt att stoppa fusket i byggbranschen. Hade staten velat stoppa det hade den gjort det för länge sedan.
Det kan först låta som en knäpp konspirationsteori. Men om man tänker efter, hur svårt kan det vara? (more…)


Växjö – den gröna lönedumparstaden. Del 2.

0 kommentarer

on 2018/03/03 in Blogg | 0 kommentarer

Växjö – den gröna lönedumparstaden. Del 2.

Idag på Stoppafusket avslöjar vi att det litauiska företaget Inhus Construction (tidigare RCP construction) haft stor verksamhet i Sverige i flera års tid, utan att betala skatt eller sociala avgifter för sina arbetare. Lönerna för arbetarna ligger på 60-70 kronor i timmen. Inhus Construction monterar förstärkta byggelement som ett annat företag i koncernen, Inhus Prefab (tidigare Markucai) tillverkat. (more…)


Dyrt att köpa billig arbetskraft

2 kommentarer

on 2018/02/22 in Blogg | 2 kommentarer

Dyrt att köpa billig arbetskraft

Att köpa billig utländsk arbetskraft är som att pissa i byxorna. Först blir det varmt och gott en stund, men efter ett tag blir det kallt och obehagligt.

När stat och kommun köper blir det så. Det blir dyrt i det långa loppet. Själva inköpspriset blir lågt, eftersom lönerna är lägre när man köper arbetskraft från östeuropeiska länder. Men för en stat eller en kommun slutar inte notan där. Vi skattebetalare får betala en gång till i form av lägre skatteintäkt, än det skulle ha blivit om affären gjorts med företag som betalar svenska löner och skattar i Sverige. (more…)


Må fan ta rovdjurskapitalismen!

0 kommentarer

on 2018/01/25 in Blogg | 0 kommentarer

Må fan ta rovdjurskapitalismen!

Makedonier med bulgariska rötter kan köpa bulgariska pass till en ganska så billig penning och därmed bli EU-medborgare och jobba inom EU. De jobbar för skitlön men passet är ändå en biljett ut ur helvetet.
Stanken av avgaser är det som slår emot lungorna i huvudstaden Skopje och det gör ont att andas. Byggnaderna är gråa och nerslitna. Vägarna är nerslitna och trasiga.
Taxichauffören vi möter berättar om att Mercedes har fabrik i Makedonien. (more…)


« Tidigare Inlägg