Hem2018-11-07T12:29:49+00:00

Velkommen !

LenaMedias huvudsakliga inriktning är granskning av utlandsregistrerade företag, arbetarnas villkor och de svenska kunderna. I detta ingår journalistik (sajten Stoppafusket), utredningar, föreläsningar, utbildningar och konsultverksamhet. På senaste tiden har journalistiken fått stå tillbaka för den resterande verksamheten. Verksamheten drivs tillsammans med frilansjournalisten och författaren Thomas Lundh.

Lång erfarenhet ger effektiv granskning

Vi som erbjuder företagsgranskning är Anna-Lena Norberg och Thomas Lundh. Båda med lång erfarenhet av att granska utländska företag.

Vi har lärt oss att hitta i snårskogen av informationskällor. Till vardags använder vi den kunskapen till att göra djupa, grävande reportage om ämnen som; lönedumpning, jobbtrafficking och skattebedrägeri.

Genom åren har vi fått förfrågningar om att göra granskningar på beställning. Vi har sett det behovet, både hos företagare, offentlig förvaltning och hos fackförbund. Därför har vi startat Företagsgranskning som är en tjänst som tillhandahålls av Lenamedia AB. Vi behandlar resultaten av beställda granskningar konfidentiellt.

Anna-Lena Norberg
Anna-Lena Norbergjournalist

journalist med erfarenhet från flera dagstidningar och Sveriges radio. Driver sedan 2010 nyhetssajten Stoppafusket.se. Specialist på arbetsmarknad, skattelagstiftning och EU-rätt.

Thomas Lundh
Thomas Lundhjournalist

journalist med lång erfarenhet som reporter med ekonomijournalistik som specialområde. Samarbetar sedan 2012 med Anna-Lena Norberg om Stoppafusket.se.

Vi erbjuder 3 nivåer av granskning

Paket 1

“Senaste årsredovisningen. Du får reda på företagets organsationsnummer i hemlandet, adress, omsättning, antal anställda, lön, social avgifter. Ägare. Mindre analys.”

Grund

Paket 2

”Årsredovisningar fem år tillbaka i tiden. Utveckling, löner, antal anställda, sociala avgifter, ägare, adress. Analys.”

Utökad

Paket 3

“Vi dammsuger runt om i Europas databaser och använder de kontakter vi har i Europa för att få fram ytterligare information. Alla tillgängliga data sammanställs och vi analyserar det utländska företaget utifrån EU:s lagar och våra skattelagar. Vid behov: Spaningsarbete vid arbetsplatser. Intervjuer med anställda, chefer, ägare.”

Total

Läs gärna våra böcker

Anna-Lena Norberg och Thomas Lundh har tillsammans skrivit och gett ut två böcker om gästarbetarsystemet. Reportage från gästarbetares verklighet och granskningar av deras uppdragsgivare.