Stoppafusket.nu – Detta är nyheter.

Härvan kring Ekna-företagen växer

Under närmare fem år försåg Ekna-företagen flera olika kunder med ”svart” polsk arbetskraft. Några av kunderna är: Skogsstyrelsen, Södra Skogsägarna, ATA Timber, JGA och Växjö kommun.

Inte under några omständigheter vill de polska skogsarbetare som Stoppafusket.nu träffar synas på bild. De vill garanteras anonymitet. De är rädda. Därför nämns inga namn och detaljer som kan innebära identifiering.Men trots rädslan vill de berätta om alla år de arbetat i Sverige och under vilka villkor.
– Vi har arbetat på så många ställen att vi inte kommer ihåg alla, säger de. Man kan säga att vi arbetat i en omkrets på 18 mil runt Växjö kommun.
Några av polackerna hämtar högar med planteringskartor för att visa. De är bevisen för var de jobbat och för vilka.
– Vi rensade något naturområde i Växjö och vi röjde också när Växjö kommun anlade en vattenledning från Växjö till Ljungby, säger en av polackerna.
Det finns åtskilliga planterings- och röjningskartor med Södra Skogsägarnas namn på. Mängder av kartor de fått genom åren.
– Södra är nog det företag vi arbetat mest för. Och ATA Timber och JGA, säger de.
Polackerna har också utfört flera jobb för många olika privata skogsägare.

Ekna Polska
Det är via det polska bemanningsföretaget Ekna Polska som polackerna kommit till Sverige för att jobba. Men för att komma hit krävde Ekna Polska att skogsarbetarna startade egna firmor. Detta är ett avancerat sätt att kringgå lagar och avtal i Sverige. Som egna företagare kan polackerna jobba under minimilön och fler timmar än arbetstidslagen säger. Bemanningsföretaget behöver inte heller tänka på faror i arbetsmiljön. Ekna Polska blir inte heller ansvarig för skogsarbetarnas sociala avgifter – som ska betalas i Sverige… men vilket inte gjordes. (Läs mer om: Sociala avgifter och utländska bemanningsföretag) De polacker som röjde fick fakturera runt 90 kronor i timmen till Ekna Polska. Men planterarna tilläts bara fakturera 60 kronor i timmen.
– Vi var också tvungna att plantera 1200 plantor per dag för att få 60 kronor i timmen. Annars blev det avdrag på lönen, berättar de.

Betala allt
Det var mycket som gav avdrag på lönen. Polackerna fick själva betala varje klinga, varje skruv och reparation av röjsågarna – som de hyrde för 50 kronor per dag. De fick betala arbetskläder. Skogsutbildningen ”Grönt kort” fick de också själva stå för. Det kostade var och en 2500 kronor. Polackerna fick ett förskott på 2000 – 3000 kronor i månaden då de arbetade i Sverige. Två-tre veckor efter det att de kommit tillbaka till Polen fick de sin lön, men undantag för en månad.
– Ekna Polska höll inne med en månadslön till nästa säsong, alltså i flera månader, för att försäkra sig om att vi inte hoppade av jobbet. Vi fick pengarna när vi började jobba, men om det var någon som inte dök upp fick han vänta ytterligare en månad innan han fick pengarna.

Fritidsjobb
Under 2005 till mitten av 2008 var huvudägaren i Ekna Polska en svensk man: Lars-Johan Svensson. Han äger också Ekna Gård som var Ekna Polskas affärspartner. Ekna Polska skaffade fram billig arbetskraft och Ekna Gård i sin tur ordnade jobb hos bl.a. Södra Skogsägarna. 2008 startades företaget Ekna Skogsvård som efter det blev Ekna Polskas svenska affärspartner. Lars-Johan Svensson äger också Älmefall, en fastighet där Ekna Polskas ledning bor. De polska skogsarbetarna inkvarterades oftast i Älmefall. För att slippa betala hyra för sitt boende fick polackerna jobba gratis på gården. Polackerna berättar att det bl.a. byggdes en veranda och grävdes en brunn.
Den största ilskan är dock inte riktad mot Lars-Johan Svensson utan mot Ekna Polskas polska ledning.
– Vi blev ständigt utskällda och kallade för Palanter, halvidioter. Det blev också några vilda slagsmål när chefen slog till några anställda. De blev uppsagda direkt och fick lämna sina arbeten.

Anna-Lena Norberg

Här kan du läsa mer om Ekna härvan
“Vi utnyttjades som slavar”
“Ekna Skogsvård betalar skadestånd”
“Polack svårt skadad hos Södra Skogsägarna”

Liten faktaruta om Eknas jobb

Skogsstyrelsen
Ekna Skogsvård tog 2009 hem anbudet för ett arbete av uppmärkning av biotopskydd. Det var sammanlagt 70 områden som skulle märkas upp och summan som Ekna Skogsvård fick för jobbet låg på 242 000 kronor. Det fanns ytterligare ett företag som lämnat anbud på arbetet för Skogsstyrelsen. Det anbudet låg drygt 100 000 kronor över Ekna Skogsvårds anbud. Ingen MBL förhandling med GS-facket gjordes.

Växjö kommun
Det var i samband med stormen Gudrun och stor brist på skogsarbetare som Växjö kommun tog in Ekna Gård för att arbeta av och till från sommaren 2005 till sommaren 2006. Bland annat hjälpte polackerna till att röja plats för vattenledningen som skulle gå mellan Växjö och Ljungby. Växjö kommun betalade mellan 210-220 kronor i timmen för arbetet till Ekna Gård. Upphandlaren utgick från att de polska skogsarbetarna var anställda på Ekna Gård. Han trodde också att allt var korrekt då flera större företag anlitade Ekna Gård. Två-tre skogsarbetare arbetade mestadels åt gången. Men ibland var det, kortare perioder, upp till fem polska skogsarbetare. Ingen MBL-förhandling med Kommunal gjordes.

Kommentarer

Hasse Bengtsson, distriktschef på Skogsstyrelsen i Kronobergs län: Om uppgifterna är sanna, och vi hade vetat om det, hade vi aldrig i livet använt oss av Ekna Skogsvård. Vi hade som villkor att företaget inte fick anlita underentreprenörer. Likaså begärde vi att anbudsgivarna skulle beskriva sitt interna miljöarbete. Ekna Skogsvård uppgav att de var certifierade enligt PEFC. Och det innebär bl.a. att företaget följer den svenska lagstiftningen, vilket inte tycks vara fallet.
När vi upphandlar företag på entreprenad så är det det upphandlade företagets skyldighet att förhandla med fack och följa givna avtal. Därför genomfördes i det här fallet ingen MBL-förhandling. Vi har inte varit arbetsgivare.

Kjell Gustavsson, Teknisk chef på Växjö kommun: Jag hade ingen aning om detta. Det är bedrövligt att det hänt. Förvaltningsledningen beklagar att det blivit så här. Samtidigt har jag ändå en viss förståelse för att i den stressande situationen som det var efter stormen Gudrun att sådant här kan hända. Men hade vi vetat om förhållandena hade vi inte anlitat Ekna Gård. I framtiden skall vi vara mer observanta på om våra entreprenörer anlitar underentreprenörer.

JGA: Har getts möjlighet, men vill inte kommentera uppgifterna.

ATA Timber: Vill inte ge kommentarer.

Per Braconier, informationsdirektör på Södra Skogsägarna: Vi utgår från att de flesta företag har ett gott uppsåt och vill driva sin verksamhet under ordnade former och följa lagar och regler. Skulle det uppdagas att någon aktör inte sköter sig så reagerar vi naturligtvis på det.
Antingen betyder det att missförhållanden eller fel rättas till eller att samarbetet bryts. Jag kan tillägga när det gäller just skogsvårdsentreprenörer att vi genomför en genomlysning av de aktörer vi jobbar med och har jobbat med. En sådan genomgång är bra att ha med sig inför framtida upphandlingar.

Lars-Johan Svensson: Stoppafusket.nu väntar på kommentar

Ekna Polska: Stoppafusket.nu väntar på kommentar

Exit mobile version