Stoppafusket.nu – Detta är nyheter.

Sia Hyrlett

Text skriven 2010
Sia Hyrlett Nu AB och Sia ”hyrlett AB” är två Lettland registrerade företag som hyr ut lettisk personal till låga priser. Företagen huserar på samma webbsida: www.hyrlett.nu
Även om verksamheten är just bemanning är den första registrerad med verksamhet inom byggbranschen, den andra är registrerad som skogsvårdsföretag. På webbsidan står det att läsa att man följer bemanningsföretagens etiska regler, bl.a. när det gäller medarbetaransvar. Det innebär att de skulle tillämpa anställnings-, och arbetsvillkor som avtalats i branschen. Detta är ren lögn.
Slavlön är väl det närmaste man kan beskriva letternas lön. Årsredovisningen för 2008 visar att Sia ”hyrlett AB” hade en lönekostnad på ungefär 187 000 kronor. På det betalade företaget drygt 45 000 kronor i sociala avgifter. Men kostnaden för traktamente låg på drygt 760 000 kronor. De lettiska reglerna för utlandstraktamente i Sverige är 400 kronor per dag. Det innebär att letterna arbetat ungefär 1900 dagar i Sverige. Om arbetarna jobbat varje dag innebär det en dagslön på 98 kronor per dag eller 12 kronor i timmen. Om arbetarna jobbat fem dagar i veckan hamnar lönen på 164 kronor på en dag, eller drygt 20 kronor i timmen. Se del av årsbokslutet
Årsredovisningen visar att företaget kör med samma upplägg som Laval (se artikeln: Sanningen om Laval). Företaget ger låg lön, men kompenserar detta för arbetarna med utlandstraktamente.
Hyrletts moderbolag Eurochance visar upp liknande siffror som Sia “hyrlett AB”. Utifrån 1,8 miljoner i traktamente kan man räkna ut att arbetarna varit sammanlagt 4522 dagar i Sverige. Jobbade arbetarna femdagars vecka hamnar timlönen på ungefär 30 kronor i timmen (totala lönekostnaden var drygt en halv miljon svenska kronor). Se del av årsbokslutet
Upplägget som Hyrlett har bryter mot EU:s förordning 1408/71: Företaget skall betala sociala avgifter för de anställda i Sverige, då verksamheten sker här i landet. Dessutom är, sedan 2003, en av företrädarna för företaget bosatt i Sverige. Det innebär att skattemyndigheterna med största sannolikhet skulle anse att företaget/företagen har fast driftställe här – och då gäller alla svenska regler för företaget. Bland annat skall skatter betalas här och bokföring skall ske här.

Hyrlett blev ett välkänt bolag under valkampanjen till EU-parlamentet. Verksamheten lyftes då fram som ett exempel på att den fria rörligheten mellan EU-staterna skapar ett sunt konkurrenstryck som håller nere kostnaden. Men man glömde helt bort skattelagstiftningen och EU:s förordning. Hyrletts företrädare uttalade sig om att företaget var seriöst. Läs t.ex. detta
”Skogsbolaget” Sia ”hyrlett” är bundet till kollektivavtal, men trots det har företaget inte betalt in några FORA-avgifter. I Fora-avgifterna ingår bl.a. tjänstepension och olycksfallsförsäkring.

Kommentar från företaget:”Vi har tyvär inte tid att kommentera alla mindre bloggare och dylikt. Vi svarar bara nationell media.”

Aktuellare siffror för Hyrlettgruppen hittar du här:
 Uppdaterad information om Hyrlettgruppen


Exit mobile version