Stoppafusket.nu – Detta är nyheter.

Utdrag ur anställningskontrakt

“2.3.1. Arbetstagaren ska ha fast grundlön i enlighet med av regeringen fastställd minimal timlön.
2.3.2. Vid Arbetstagarens tjänsteresor inom och utanför Republiken Lettland ska traktamente utbetalas i enlighet med av regeringen fastställd dygnsnorm.
2.3.3. Arbetstagaren kan premieras beroende på omfattning av utfört arbete och på grundval av företagets inkomster och omsättning.”
(Översatt från lettiska till svenska)

Exit mobile version