Göteborgs stad satsar hårt för att inte fler gånger hamna på löpsedlarna om mutor och svartjobb. 17 maj hölls en konferens för Göteborgs stads upphandlare. Konferensen arrangerades av Kunskapscentrum mot organiserad brottslighet. En av föreläsarna var Inger Herding, som är projektledare för skatteverkets granskning av utländska bemanningsföretag.

Inger Herding hade ett antal handfasta råd till upphandlarna för att få ett ”vitt” Göteborg och för att kommunen inte skulle hamna i mer trubbel.Det första rådet handlade om enskilda näringsidkare.
– Anlita inte en enskild näringsidkare under längre tid än 2-3 månader, svensk som utländsk, som därmed bara får en enda uppdragsgivare för då kan han komma att betraktas som anställd. Det blir då uppdragsgivaren som i slutändan blir ansvarig för skatt och sociala avgifter, sa hon.

Entreprenörer
För att Göteborgs stad skall undvika att få in utländska oseriösa bemanningsföretag ansåg Inger Herding att det bästa är att inte tillåta underentreprenörer.
– Men ibland kan det vara nödvändigt för en entreprenör att ta in en underentreprenör. Ha så som krav att ni vet vem underentreprenören är, för att ni redan under upphandlingen skall kunna göra de kontroller som behövs. Om detta inte är möjligt – följ upp när entreprenaden kommit igång!

A1
Inom EU gäller regeln att en arbetare skall tillhöra den försäkringskassa i det land han arbetar och inte där han bor. Men ingen regel utan undantag. En arbetare kan sändas ut från sin arbetsgivare för att jobba under en kortare tid i ett annat land och fortfarande tillhöra sitt hemlands försäkringskassa. Men för att kunna sändas ut måste det företag som arbetaren är anställd hos ha sin huvudsakliga verksamhet i hemlandet. Och arbetaren skall då få ett intyg som kallas A1 från sin försäkringskassa – som skall lämnas till försäkringskassan i Sverige.
Inger Herding:
– Om ett utländskt företag inte är registrerad som arbetsgivare och inte betalar sociala avgifter här i Sverige för sina anställda. Kräv att få in A1-intyg för varje anställd! I annat fall – kräv en arbetsgivarregistrering!

Skatteparadisen
Det finns många olika sätt som personerna bakom oseriösa utländska bemanningsföretag försöker kringgå lagar. Ett är att starta en faslig massa bolag i olika länder. Inger Herding berättade om ett fall där en koncern med bolag på Irland, Cypern, England och Polen var involverade i en härva. Sammanlagt har 1200 personer, mestadels polacker, varit och arbetat i Sverige på många stora projekt. Det är en stor kartläggning och utredning som Skatteverket gjort. Notan som skatteverket nu kräver in är på 10 miljoner kronor. Det krävs in från det företag som Skatteverket, utifrån slutsatser av olika former av dokument och uppgifter, anser vara arbetsgivare. Även om personerna bakom företagshärvan inte är av samma åsikt.
– Vad ni än gör: Skriv inga avtal med företag som registrerat sig på Cypern, Gibraltar och andra skatteparadis. Det gäller då företag som inte har sin kärnverksamhet där utan de så kallade brevlådeföretagen. Vad tjänar det för syfte att registrera ett företag t.ex. på Cypern mer än att det är ett konstruerat skatteupplägg?

Uppföljning
Det sista rådet som Inger Herding gav var att upphandlarna skall göra uppföljningar och kontrollera företagen. Har de skött sig? Att kräva in ett årsbokslut från ett företag kan ge värdefull information bl.a. skatt och sociala avgifter. Där går också att se om de utländska bemanningsföretagen betalat rimlig lön.

Rätt
För att välfärdssystemen i de olika länderna i EU skall fungera måste rätt skatt och rätt sociala avgifter betalas i rätt land. Det är också viktigt för svenska företag att konkurrens sker på lika villkor inom Europa. Seriösa företag ska inte slås ut!
– För att komma till rätta med problemen skapas nu en samverkan mellan arbetsmarknadens parter, skatteverket och andra myndigheter.

Kunskapscentrum
Kunskapscentrum mot organiserad brottslighet försöker förmedla ut inom Göteborgs stad att i samband med upphandling skall det krävas in uppgifter om vilka underentreprenörer som ska anlitas. Detta för att upphandlarna skall kunna granska och godkänna dem. Om någon ny underentreprenör behöver anlitas under avtalets gång ska det stå i avtalet att beställaren ska informeras och godkänna även den nya underentreprenören.

BRÅ
Kunskapscentrum mot organiserad brottslighet har fått bidrag från Brottsförebyggande rådet att anordna tre seminarier om upphandling. Detta var det tredje seminariet. Förutom Inger Herding föreläste även Stoppafuskets ansvarige utgivare och Agneeta Andersson, chef för Kammarkollegiets upphandlingsstöd.

Anna-Lena Norberg
Text skriven 19 maj 2011

 

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här