Stoppafusket.nu – Detta är nyheter.

Fakta om Polen

Sociala avgifter
De sociala avgifterna i Polen är mycket större än i Sverige. Över 40 procent! Men upplägget är helt annorlunda än vad vi är vana vid. Arbetsgivaren betalar 17,48 – 20,14 procent medan arbetstagaren betalar 22,71 procent. Rent praktiskt går det till så att arbetsgivaren drar av arbetstagarens del från lönen och ser till att det blir inbetalt.  I de sociala avgifterna i Polen ingår bl.a: pensionsavgifter, sjukförsäkring, arbetsskadeförsäkring och hälsoförsäkring.
Se här information från polska försäkringskassan.

Pensionsavgiften
En ganska stor del av de sociala avgifterna i Polen är pensionsavgift. Sammanlagt är det 19,52 procent, varav arbetsgivaren betalar hälften och arbetstagaren hälften. Varje år skickas det ut ett papper från ZUS (polska försäkringskassan) som visar hur mycket pensionspengar som betalts in och vilken arbetsgivare som gjort inbetalningarna.

Minimilön
Den nuvarande minimilönen i Polen är idag 1386 zloty i månaden vilket motsvarar 3386 svenska kronor (juli 2011).  Från detta måste man då räkna bort 22,71 procent som arbetstagaren själv måste betala i sociala avgifter.

Traktamente
Polska arbetsgivare är enligt lag skyldiga att betala ett traktamente 351 kronor per dag för en arbetare som skickas till Sverige för att jobba. Detta regleras i bl.a. Labour Code, Artikel 77/5- 77/7. Summan kan vara högre men skall då finnas inskrivet i anställningskontraktet. Men detta gäller bara när en arbetare åker på tjänsteresa. Det gäller inte när en arbetare är utstationerad att jobba i Sverige. Istället gör den polska försäkringskassan en märklig uträkning. Från arbetarnas bruttolön dras traktamentet på 351 kronor per dag. Och på den återstående summan räknas de sociala avgifterna! (Men om summan understiger medelinkomsten i landet måste sociala avgifter beräknas på medelinkomsten). På så sätt förlorar arbetarna pensionspengar och de polska företagen kan med sina lägre kostnader konkurrera ut andra, i det här fallet, svenska företag. 

Siffror 2011
Den garanterade minsta ålderspensionen, sjukpensionen och änkepensionen ligger på ungefär 1600 kronor (728,18 zloty). Den garanterade minsta invaliditetspension på grund av t.ex. arbetsolycka ligger runt 2 000 kronor. (873,82 Zloty).
Den genomsnittliga ålderspensionen i Polen ligger på 3800 kronor (1698,35 Zloty). Sjukpensionen på 2800 kronor (1261,35 zloty) och änkepensionen på 3 300 kronor (1475,11 zloty) (Information från Zus – The social Insurance Institution information and facts, 2011)

 

 

 

 

 

Exit mobile version