Stoppafusket.nu – Detta är nyheter.

Företaget Billig arbetskraft – till svarta listan

Det lettiska företaget Sia Billig arbetskraft hyr ut, precis som namnet säger, billig arbetskraft från Lettland. Företaget har inte F-skatt, betalar inga sociala avgifter eller skatt här i landet. Billig arbetskraft hamnar på Stoppafuskets svarta lista.

Billig arbetskrafts hemsida hittar man vilka priser som företaget tar för att hyra ut lettisk arbetskraft: 169 kronor i timmen tar företaget för att hyra ut en lastbilschaufför, lika mycket för en skogsarbetare, en snickare hyrs ut för 159 kronor o.s.v. Detta är då priser som företaget tar, lönen för letterna är självklart något helt annat.
– Jag kan inte säga vad lönen ligger på. Det får man inte enligt lettisk lag, säger Ingars Petrovs, ägare till företaget.
Men några kollektivavtalsenliga löner rör det sig inte om, säger han, då företaget inte tecknat kollektivavtal. Ingars Petrovs berättar att han betalar skatt och sociala avgifter i Lettland och att han menar att det är helt rätt enligt EU:s lagar.
– Jag har bara haft säsongsanställd personal här som jobbar max tre månader i Sverige. Då ska allt betalas i Lettland, säger han.
Det här stämmer inte alls. Det är på ett antal punkter som Billig arbetskraft inte följer EU:s lagar. Men låt oss bara titta på en lag, en svensk lag: Skattelagstiftningen i Sverige.
Ingars Petrovs är folkbokförd i Sverige sedan 2009.  Hans nuvarande bostadsort är Skövde. Ytterligare tre personer, folkbokförda i Skövde, är involverade i Billig arbetskraft. Billig arbetskraft har därmed, vad som kallas, fast driftställe. Man kan säga att företaget blir ”försvenskat”. Företaget ska bokföra här, betala skatt för företaget här och självklart ska sociala avgifter och löneskatt betalas här.
– Det är fel att jag är folkbokförd i Sverige. Jag bor i Lettland. Jag ska ringa Skatteverket och fråga varför de inte ändrat min folkbokföring, säger Ingars Petrovs.
På Billig arbetskrafts hemsida finns det uppräknat ett antal företag som referenser, bl.a. Bravida, Ramkvillabuss, Kolmården Buss, Traveller…
– Det där stämmer inte. Jag skrev dit några namn för att svenskarna skulle bli intresserade.
Så du ljög om dina referenser?
– Ja.
Likaså menar Ingars Petrovs att de svenska personer som finns på hemsidan bara är några kompisar som ställt upp.
– Min erfarenhet är att svenskar inte litar på någon med utländskt namn. Därför skrev dit jag några kompisars namn också.
Efter det att Stoppafusket tog kontakt med Billig arbetskraft plockade företaget bort de företag det hade som referenser på hemsidan. Vid nästa kontakt säger Ingars Petrovs att han är trött på att hyra ut folk.
– Det är jobbigt att arbeta med människor. Jag har fått ett jobb som ingenjör i Riga och ska jobba där istället. Hemsidan Billig arbetskraft är inte längre aktuell.
Några timmar senare fanns bara en text på Billig arbetskrafts hemsida: Under uppbyggnad.
Sia Billig arbetskraft startade i Lettland i 9/3 2011.

Anna-Lena Norberg

Följande bilder är skärmdumpningar från Billig arbetskrafts hemsida

 

Exit mobile version