Stoppafusket.nu – Detta är nyheter.

Del av Barjanis årsredovisning 2011

Denna årsredovisning är hämtad hos den lettiska databasen Lursoft. Lursoft hittar du på: www.lursoft.lv

Så här resonerar och räknar Stoppafusket: I den här årsredovisningen klumpas både lön och sociala avgifter ihop. I Lettland är de sociala avgifterna totalt på 35, 09 procent. För att räkna ut lönen räknar Stoppafusket så här: X mulitiplicerat med 1,3509 = 18464 lat (lettiska valutan). För att få ut vad X är divideras 18464 lat med 1,3509. Detta ger en lönesumma på 13668 lat.
För att sedan få ut vad timlönen har varit för Barjanis arbetare får vi räknar utifrån traktamentet. Så här:
Den lagstadgade skattefria utlandstraktamentet när en lett jobbar i Sverige är 28 lat. För att få reda på hur många traktamentesdagar företaget har betalat ut tar vi  traktamentessumman på 23732 och delar den med 28 lat.  Det ger att företaget har betalat ut traktamente för 848 dagar. Eftersom traktamente betalas ut för varje dag i veckan, även de dagar letterna inte arbetat, måste vi ta bort lördagar och söndagar. Antalet arbetsdagar av traktamentesdagarna är alltså 5/7 eller enklare uttryckt 0,71 procent av traktamentesdagarna. 0,71 multiplicerat med 848 dagar ger 602 arbetsdagar.
Nu tar vi den totala lönen på 13 668 lat och dividerar med 602 arbetsdagar. Detta ger en dagslön på 22,7 lat. Vi delar detta med åtta timmar för att få ut timlönen. Det ger en timlön på 2,84 lat. En koll på Forex visar att 2,84 lat motsvarade 31 december 2011 ungefär 38,50 svenska kronor.

 

Exit mobile version