Stoppafusket.nu – Detta är nyheter.

Böteskontrakt/Penalty contract

Kattegatts böter 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fortsättning på böteskontraktet klicka här/Page 2 of the penalty contract click here

 

Exit mobile version