Sia Abolat
Företaget har sin största omsättning från Sverige och inom området tjänster. När en lettisk arbetare jobbar i Sverige har han rätt till 28 lats (ungefär 365 kronor om dagen) i skattefritt traktamente. Det är det lettiska Skatteverket som fastställer hur stor skattefritt traktamente som gäller i de olika länderna. Precis som svenska Skatteverket gör. Traktamentet är till för att täcka de extra kostnader som arbetarna har när de jobbar i Sverige. Stoppafusket använder traktamentessumman på 28 lats som en ”nyckel” att räkna ut lönen. I Sia Abolats fall har ungefär 1,9 miljoner betalts ut i traktamente. Eftersom företaget enbart har haft verksamhet i Sverige (utanför Lettland) tar vi och delar de 1,9 miljoner kronorna med 365 kronor. Då får vi ut hur många traktamentesdagar företaget har betalt. Ett traktamente betalas för varje dag arbetaren är utomlands, men vi utgår från att arbetarna inte har jobbat lördagar och söndagar. Därför tar vi 5/7 och multiplicerar med antalet traktamentesdagar och får då ut arbetsdagarna. Sen tar vi den sammanlagda lönen som företaget har betalat ut under året: ungefär 665 000 kronor och delar ut de pengarna på antalet arbetsdagar. Och därefter delar vi med åtta timmar – och så får vi ut timlönen. I Sia Abolats fall landar timlönen (inklusive semesterersättning) på 21,53 kronor i timmen.

Sia Ceko
Enligt Sia Cekos årsredovisning för 2012 finns inte mycket traktamente utbetalt. Bara ungefär 152 000 kronor. Det indikerar att arbetarna inte varit speciellt mycket utomlands och jobbat utan arbetet har skett i Lettland. Årsredovisningen visar också att företaget drar in pengar från flera olika länder: Sverige, England, Irland och Lettland. Företagets sysselsättning är bland försäljning av timmer och äpplen. Gå gärna in på företagets hemsida och titta:  www.ceko.lv
För att få ut Sia Cekos arbetares lön får vi helt enkelt ta den totala lönesumman och dela det i antalet anställda. 24 anställda (här ingår administrativ personal också) har under 2012 delat på 375 000 kronor. Det innebär en timlön (vid heltid) på ungefär 7,50 kronor. Men som sagt: Årsredovisningens siffror tyder på att det allra mesta arbetet skett i Lettland.

Anna-Lena Norberg 

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här