Rimec Cyprus skulle ha betalt in arbetsgivaravgifter i Sverige för de polska arbetare som byggde Filbornaverket i Helsingborg. Inte på Cypern eller någon annanstans. Det har Skatteverket nu slagit fast.

Det var 2010 som Helsingborgs stad beslöt sig för att anlita NCC som huvudentreprenör för bygget av det nya kraftvärmeverket i Helsingborg – Filbornaverket. En kommunal investering på omkring 300 miljoner kronor. NCC anlitade i sin tur, som företaget gjort flera gånger tidigare, en underentreprenör från den irländska bemanningskoncernen Atlanco Rimec. För Filbornaverket var det dotterbolaget Rimec Cyprus som stod som formell arbetsgivare.

Frågetecken
Rimec Cyprus, registrerat på Cypern, bemannade i sin tur bygget med främst polska arbetare, totalt 134 stycken enligt Skatteverkets utredning, under perioden december 2010 till december 2012. Liksom Stoppafusket och även andra medier tidigare uppmärksammat, stod det ganska omgående klart att frågetecknen kring företaget och arbetarna var många. Företaget Rimec Cyprus hade ingen F-skattesedel och var inte momsregistrerat i Sverige. Däremot var företaget registrerat som arbetsgivare, men några arbetsgivaravgifter betalade man inte in. Anledningen: Företaget ansåg att de sociala avgifterna inte skulle betalas i Sverige – utan istället på Cypern (där de är betydligt lägre).

Undantag
Reglerna om vad som gäller kring i vilket land de sociala avgifterna ska betalas är på samma gång både enkla och oerhört snåriga. I grunden gäller – sociala avgifter ska betalas i det land arbetet utförs. Alltså i Sverige. Enkelt, således. Men ingen regel utan undantag. Och det finns två stycken. Det ena undantaget handlar om utsändning. Det andra undantaget från regeln handlar om arbete i två eller fler länder, den så kallade flerstatsregeln. Och det är det undantaget som Rimec hävdar ska gälla, men som Skatteverket inte håller med om.

Förberedelser – efter
Bolaget lyfter bland annat fram att anställningen och arbetet i Sverige har avslutats under några dagar i Polen. Där har ett flervalstest, hälso- och säkerhetsutbildning och svetsutbildning hållits för de anställda. Men Skatteverket har svårigheter att förstå logiken i det resonemanget.
“Anledningen är att arbetet i denna del inte skett i en logisk tidsmässig följd och innebär att de anställda har förberett sig inför arbetet i Sverige i efterhand”, skriver man i beslutet.
– Det faller på sin egen orimlighet. Man gör inte förberedelser i efterhand, säger Inger Herding på Skatteverket.

A1-intyg
Men oavsett. Ett absolut grundkrav för att slippa betala arbetsgivaravgifter i Sverige är att företaget, eller att arbetaren, kan visa upp så kallade A1-intyg. Ett bevis på att arbetaren tillhör ett annat lands socialförsäkring.
Men så har inte skett. Rimec Cyprus har endast kunnat visa upp A1-intyg för tre av de 134 arbetarna, som totalt arbetat på Filbornaverket. För ytterligare elva arbetare bedömer Skatteverket att undantagsregeln om arbete i två eller flera medlemsstater är tillämplig, utan uppvisande av A1-intyg.

7,8 miljoner
Men för resterande 120 arbetare anser Skatteverket att arbetsgivaravgifter ska betalas i Sverige. Totalsumman som Skatteverket nu kräver av Rimec Cyprus landar, inklusive skattetillägg, på totalt 7 832 267 kronor, för perioden december 2010 till december 2012.
Så här skriver Skatteverket i slutet av det 18 sidor långa beslutet:
“Skatteverkets utredning visar att cypriotisk lagstiftning inte kan tillämpas för Rimec. Eftersom en del av de anställda inte har arbetat i fler länder än Sverige bör bolaget redan från början förutsett att flerstatsregeln inte har varit tillämplig för dessa. Skatteverket anser att Rimec försökt att tillämpa regeln om normalt arbete i flera medlemsländer genom att låta de anställda genomgå tester i sitt hemland. Dessa tester har dock inte arbetsmässigt legat i en logisk tidsföljd, vilket Rimec haft kunskap om. Skatteverket anser att Rimec har försökt anpassa anställningsavtal, de anställdas arbetsmönster, i syfte att kunna tillämpa flerstatsregeln. Detta har dock inte gjorts på det sätt som förordningen kräver. Förfaringssättet indikerar att Rimec hela tiden varit medvetna om problematiken med regeln normalt arbete i flera medlemsländer.”

Text och foto: Oskar Sjölander

Stoppafusket har genom åren publicerat åtskilliga artiklar om Atlanco Rimec. För att komma till artikelsamlingen om Atlanco Rimec, klicka här

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här