Stoppafusket.nu – Detta är nyheter.

”Byggföretaget” vid svenska konsulatet i Gdansk

Ingen F-skatt, inga skatter eller arbetsgivaravgifter. Stoppafusket kan idag avslöja det polska byggföretaget Pilgrim, vars verksamhet har styrts vid svenska konsulatet i Gdansk. Talesman för Pilgrim är Sveriges generalkonsul själv.

På fjärde våningen i Ulica Chmielna 101/102 i Gdansk – bakom samma dörr – huserar svenska konsulatet, polsk-svenska handelskammaren, företaget Abbeys och Pilgrim. Bakom Pilgrim står ett antal personer som jobbar på polsk-svenska handelskammaren. En kammare som med sin expertis om svenska lagar och regler ska hjälpa polska företag att etablera sig i Sverige. Vd vid polsk-svenska handelskammaren är Tadeusz Iwanowski. Han är också honorär generalkonsul vid svenska konsulatet. Och han är också den person som en gång i tiden startade Pilgrim.

Ett kontor
Det visar sig att Pilgrim är ett kontor där en kvinna sitter vid datorn och knappar. Det är allt. Här finns inte tillstymmelse till några blåställ eller något virke eller något annat som kan tänkas förknippas med ett byggföretag. De andra rummen tillhör de andra hyresgästerna: konsulatet, Abbeys och polsk-svenska handelskammaren.

Konsulatet
Konsulatet är ett litet ”samlingsrum” med ett stort bord som pryds av flaggor. På väggarna finns bland annat porträtt av drottning Silvia och kung Karl-Gustav. Vägg i vägg med konsulatet finns ytterligare ett rum. Det är polsk-svenska handelskammarens kontor. Där sitter två kvinnor och jobbar.
Tadeusz Iwanowski menar att det inte är konstigt att adressen och telefonnumret är samma för Pilgrim och konsulatet.
− Jag får inte lön från svenska staten, utan det är ett hedersuppdrag, säger han.

Representant
Förutom att Tadeusz Iwanowski är generalkonsul är han också vd vid polsk-svenska handelskammaren och representerar ett flertal polska företag i Sverige. Bland annat i kontakten med fackföreningen Byggnads. Han representerar Pilgrim i Sverige och i ett telefonsamtal innan mötet säger han att han kan företaget utan och innan – så jag behöver inte ringa Magdalena Pramfelt som är den nuvarande ägaren av Pilgrim och ställa frågor till henne. Magdalena Pramfelt, för övrigt, jobbar också vid polsk-svenska handelskammaren där hon ansvarar för PR & Media. 

Expertis
Tadeusz Iwanowski berättar att polsk-svenska handelskammaren är en länk mellan Polen och Sverige. Kammaren har bland annat hjälpt svenska Skattemyndigheten, tullen och polisen i olika ärenden. Kammaren har också, enligt Tadeusz Iwanowski, fått hjälpa fackföreningar att förklara kollektivavtalet för polska företaget. Och hjälpt polska företag att förklara för fackföreningar hur polska regler fungerar. Polsk-svenska handelskammaren sitter inne med stor expertis om både Sverige och Polen, menar han. Trots det har inte Pilgrim F-skatt i Sverige.
− Företaget har inte fast driftställe i Sverige därför har företaget inte F-skatt. Det finns inget krav på att vara F-skatt registrerad i Sverige. Pilgrim betalar företagsskatt i Polen, svarar Tadeusz Iwanowski. 

Fast driftställe
Låt oss stanna lite vid orden fast driftställe. Tadeusz Iwanowski hävdar att Pilgrim inte har fast driftställe i Sverige och därmed skulle slippa följa alla svenska regler som ett svensk företag gör. Men enligt Skatteverkets regler räknas det som fast driftställe om en person boende i Sverige sköter företagets verksamhet. Tadeusz Iwanowski har bott många år i Sverige och är folkbokförd här. Det var han också när företaget började sin nya inriktning med byggverksamhet i Sverige.
När du ägde och drev Pilgrim var du folkbokförd i Sverige. Innebär inte det att Pilgrim hade fast driftställe under den tiden?
− Det tror jag inte, för även om jag bor i Sverige är jag mestadels av tiden i Polen. Jag betalar skatt i både Sverige och i Polen.
Pia Bergman är nationell samordnare mot grov ekonomisk brottslighet på Skatteverket:
− Skatteverket tittar på var ledningen för företaget finns och är ledningen här och verksamheten bedrivs här, så är det fast driftsställe och alla skatter och avgifter ska betalas här, säger hon.

EU-regler
Sociala avgifter/arbetsgivaravgifter ska betalas av företaget i det land där arbetaren jobbar. Oavsett om arbetsgivaren är utländsk och oavsett var arbetaren bor. Det säger EU:s grundregel. Det innebär att om en polack, med adress i Polen och anställd av en polsk arbetsgivare, jobbar i Sverige ska sociala avgifter betalas här. Men Pilgrim har inte betalat några sociala avgifter i Sverige.
Men inga regler utan undantag. Sociala avgifter kan betalas i Polen om arbetarna är utsända. De sociala avgifterna i Polen ligger runt 40 procent av lönen. En granskning av Pilgrims årsredovisningar visar att företaget inte alls betalat några 40 procent i sociala avgifter. Under några år har det varit minimala kostnader för de sociala avgifterna och under två år har företaget inte betalat några sociala avgifter alls.

Uppdrag
Förklaringen till detta är att Pilgrim inte har anställt sina arbetare utan använt sig av ett för Polen unikt korttids-uppdrags-kontrakt kallat ”Umowy o dzieło” som gäller för ett speciellt tidsbestämt projekt, till exempel att måla om ett hus. Eftersom ”Umowy o dzieło” är ett uppdrag och inte en anställning ska inga sociala avgifter betalas. Men ett sådant korttidsuppdrag gäller bara för arbete i Polen och kan inte appliceras på Pilgrims verksamhet i Sverige. Något undantag från EU:s grundregel är totalt uteslutet att få vid ”Umowy o dzieło” eftersom inga sociala avgifter betalas i Polen.  När Pilgrim arbetar i Sverige då ska sociala avgifter betalas här.
Trots att Pilgrim använt sig av ”Umowy o dzieło” menar Pilgrim samtidigt att man lånat in arbetarna från ett annat företag. (Klicka här och läs Pilgrims hela förklaring.)

Kollektivavtal
Pilgrim har haft kollektivavtal med Byggnads sedan 2006. Enligt avtalet måste företaget anmäla om det använder underentreprenörer eller ”lånar” in personal. Men Tadeusz Iwanowski verkar inte ha koll på det kravet.
”Det är Pilgrims interna angelägenheter. Så länge Pilgrim håller sig inom lagens ramar får de använda vilken affärsmodell de vill”, skriver han.
Enligt Jan Nyqvist, ombudsman på Byggnads Väst med speciell uppgift att granska utländska företag, är det ett solklart brott mot kollektivavtalet och medbestämmandelagen.
− Det är helt horribelt. Företaget måste anmäla till Byggnads om de använder underentreprenörer eller ”lånar” in personal. Pilgrim har aldrig någonsin gjort detta, säger han.

Fora-avgifter
När ett företag har kollektivavtal måste företaget betala Fora-avgifter. I Fora-avgifterna ingår bland annat tjänstepension, olycksfallsförsäkring och efterlevandeskydd. Och trots att kollektivavtalet undertecknades 2006 och trots att Pilgrim arbetade i Sverige då, registrerade sig inte företaget hos Fora förrän 2011. Och betalningen har det varit lite si och så med. Slutfakturan för 2011 och 2012 har gått till inkasso. Men Tadeusz Iwanowski menar att Pilgrim visst betalt sina Fora-avgifter. Han skriver:”Jag har uppgifter att Pilgrim betalat alla fakturor till Fora”.
Jan Nyqvist från Byggnads igen:
− Vi kommer kontrollera de här uppgifterna. Företaget har skrivit under kollektivavtalet och ska självklart följa det precis som vilket företag som helst. Kollektivavtalet gäller oavsett om ett företag kommer från Värmland eller Småland eller Polen. Det här är osund konkurrens. Vi kommer inte acceptera detta. Det här ärendet kommer vi även att synka med Skattemyndigheten.

Idag
Enligt Tadeusz Iwanowski använder inte Pilgrim några underentreprenörer idag och arbetarna är fast anställda sedan 2013.  Arbetarna är utsända, intyg från polska försäkringskassan finns om detta, och sociala avgifter betalas i Polen – enligt Tadeusz Iwanowski.
 Just nu jobbar 49 arbetare från Pilgrim i Sverige (enligt Arbetsmiljöverkets utstationeringsregister). De jobbar vid multisportarenan Änglagården i Göteborg och Stenunge Allé i Stenungssund. Ett arbete har precis påbörjats vid Vegagatan 36 i Lund. Pilgrim jobbar för det svenska företaget SEFA. Ett företag som förra året varslade alla sina betongarbetare eftersom de, via facket, begärt ”för mycket” i lön. Istället tog SEFA in Pilgrim.

Brevlådeföretag
Byggföretaget Pilgrim. Ett litet kontor vid svenska konsulatet i Gdansk. En kvinna som sitter och knappar vid datorn. En hemsida som på både svenska och polska bara listar svenska jobb som företaget gjort.
Pilgrim är bara ett kontor. Är Pilgrim inte bara ett brevlådeföretag?
− Det finns fem kontorsanställda här som jobbar på Pilgrim! säger Tadeusz Iwanowski lite uppbragt.
Jag börjar långsamt se mig omkring. Har jag missat något kontor? Nej, det har jag inte. Jag ser mig omkring en gång till för säkerhets skull och börjar räkna på fingrarna de kontor som finns. Sen säger jag högt:
− Var sjutton sitter den personalen någonstans? På varandra? 

Verksamhetsberättelsen
Verksamhetsberättelsen (2008) skvallrar också om att det är enbart i Sverige som Pilgrim har sin verksamhet:  ”Företaget bedriver sedan maj 2006, verksamhet i form av tjänster av byggande och renovering i Sverige”.
Verksamhetsberättelsen är inte lätt för en svensk att få tag på. Det är inte heller lätt att läsa den då allt står på polska. Men ändå, menar Tadeusz Iwanowski, är skrivningen i verksamhetsberättelsen riktad till svenska kunder. ”Av marknadsmässiga skäl är verksamhetsberättelsen riktat främst mot den svenska marknaden, därför nämner man inte Polen. Svenska kunder är inte intresserade av den polska marknaden.”
Text och foto: Anna-Lena Norberg

Faktaruta

ÅRSREDOVISNINGAR
(Klicka här för att se siffrorna i årsredovisningarna. Obs! siffrorna är i den polska valutan zloty)

2006 – finns inga registrerade årsredovisningar i tillgängliga databaser.
2007 – finns inte heller några registrerade årsredovisningar i tillgängliga databaser. Men omsättningen bör ligga på runt 10 miljoner kronor, då det står i verksamhetsberättelsen för 2008: ”Under 2008 har sysselsättningen i bolaget jämfört med 2007 minskat med ca 60 %.”
2008 – betalade Pilgrim 2,6 miljoner kronor i lön och sociala avgifter på knappt 300 000 kronor. Det är 12 procent av lönen. Företagets omsättning var drygt 6 miljoner kronor.
2009 – betalade Pilgrim lön på 1,8 miljoner kronor och sociala avgifter på knappt 130 000 kronor. De sociala avgifterna var då 8 procent av lönen. Företagets omsättning var 3,1 miljoner kronor.
2010 – är lönen 1,2 miljoner kronor och de sociala avgifterna noll kronor. Företagets omsättning var 2,7 miljoner kronor.
2011 – betalade Pilgrim 3,1 miljoner kronor i lön och de sociala avgifterna på knappt 120 000 kronor. De sociala avgifterna var då 3,7 procent av lönen. Företagets omsättning låg på 7,1 miljoner kronor.
2012 – låg lönen på knappt 950 000 kronor och de sociala avgifterna var noll kronor. Omsättningen var 2,1 miljoner kronor.

(2004 och 2005 var omsättningen väldigt liten och lön eller sociala avgifter uppges inte i årsredovisningarna).
De svenska siffrorna framtagna med hjälp av Forex valutaomvandlare 31 december de aktuella åren.

ANDRA SIFFROR
Enligt offentliga siffror (från företagsregistret KRS) hade Pilgrim 40 arbetare år 2006 och 20 arbetare år 2008.

ÄGARE- OCH STYRELSEHISTORIK
* Första ägare av Pilgrim är Tadeusz Iwanowski (60 procent) och finansbolaget Krajowe Towarzystwo finansowe (40 procent). Vd vid Pilgrim är då Tadeusz Iwanowski. I finansbolagets styrelse sitter Magdalena Pramfelt.

* 18 augusti 2006 försvinner finansbolaget som ägare och Tadeusz Iwanowski är ensam ägare till Pilgrim. Under året slutar Tadeusz Iwanowski vara vd för Pilgrim. In som vd kommer istället Mariusz Rutkowski som tillika är sekreterare i revisionskommittén i polsk-svenska handelskammaren.
* Under 2007 utnämns Tadeusz Iwanowski till honorär konsul och samma år, 21 mars 2007, försvinner han som ägare från Pilgrim och in som ägare träder Magdalena Pramfelt.
* 10 december 2012 stiger Tadeusz Iwanowski i graderna. Han utnämns av regeringen till honorär generalkonsul.

 PILGRIMS KUNDER GENOM ÅREN
(hämtade från Pilgrims hemsida)

Bygg & Fasad: 1. Kvarteret Minerva i Helsingborg, 2. Brantevik (Ombyggnad av villa)

Aktiebolaget Aurora: 1. Aprima fastigheter (renovering av lägenhet), 2. ARKA 210 Jönköping (ombyggnad av affärslokal).

Fastighets AB Skogsarken: 1. Minerva 24 i Helsingborg. (ombyggnad renovering)

Bella Fastigheter AB: Kvarteret Tornet i Helsingborg.

Calles Bygg AB: 1. Volvo Skövde (Betongfundament till motorfabrik), 2. Ellos (Ombyggnad av lägenheter)

Peab AB: 1. Åkarp (Gipsväggar skola, 3500 m2), 2. Dokporten (Gipsväggar kontorslokaler, nybygge 10 000 m2)

Malmö Ystadsvägen 22: 1. Malmö Ystadsvägen 22 (demoliseringsarbete) 2. Mölle Golfklubb (Nybygge verkstadshus)

Vårsången 4648 AB: 1. Vårsången (Lägenhetsrenoveringar), 2. Borealis, Stenungssund (Betongarbeten, finishing, målningsarbeten)

Tadya (Tadeusz Iwanowskis svenska företag): Lidingö, BRF Norrviksvägen (Snickeriarbeten)

Oden/Strabag Sverige AB: 1. Projekt E23 Nol-Älvängen (armerings- och betongarbeten, trapptorn station), 2. Projekt E23 Nol-Älvängen: Armerings- och betongarbeten, vägbro.

PEAB Sverige AB: Hedins Bil i Borås: (Murnings- och putsarbete – inre väggar)

 

 

Exit mobile version