Varje gång du ser magnifika Tele2 Arena i Stockholm eller den fantastiska kontorsbyggnaden Kuggen i Göteborg så ska du veta att fasaderna är uppsatta av litauiska arbetare som fick runt 30 kronor i timmen för besväret. Arbetsgivare: UAB Staticus. 

Staticus. Kontrasternas företag.
Å ena sidan ljusa, ultramoderna och fräscha fabrikslokaler utanför staden Vilnius i Litauen, där företaget tillverkar glas- och aluminiumfasader. Lokaler som får många fabriker i Sverige att kännas 1800-tal.
Å andra sidan extremt låga löner för Staticus arbetare som kommer hit och sätter upp fasaderna. Löner som inte alls följer det kollektivavtal som företaget en gång skrev under 2009.

390 anställda
Staticus har sammanlagt  runt 390 anställda idag. Omkring 100-140 arbetare jobbar två-skift i fabriken. När det är riktigt stressigt är produktionen igång dygnet runt och arbetarna går då tre-skift. När det gäller de som skickas utomlands för att sätta upp fasaderna är de normalt mellan 75-100 personer.
Detta berättar ledningen för Staticus när vi besöker företaget i Litauen. Efter en rundvandring i fabriken och i kontorslokalerna möter flera av ledningen upp i det fashionabla mötesrummet. Runt det stora svarta bordet sitter bland andra ekonomidirektör Ignas Stasiukonis och Tomas Astrauskas som är vd vid UAB Staticus.

Fasad3Ekonomisk kris
I slutet av 2008 slog finanskrisen hårt mot Litauen och då inte minst mot byggbranschen. Flera byggföretag gick i konkurs. Staticus beslutade då att hitta nya marknader utomlands.
Satsningen har gått bra. Idag får Staticus, i princip, all omsättning från Sverige och Norge. Det visar företagets årsredovisningar*. Och Staticus har varit involverat i många stora byggprojekt i vårt land som underentreprenör till bland annat de stora drakarna NCC, Peab och Skanska. (Se listan på projekt längst ner i artikeln)

2011 Norge – 14 kronor i timmen
Vi har under det senaste året gjort en omfattande granskning av Staticus och hämtat information från tre länder: Sverige, Norge och Litauen för att få en så heltäckande bild av företaget som möjligt.
Vi börjar i Norge hos Arbeidstilsynet, det norska Arbetsmiljöverket. I början av 2011 gjorde myndigheten en tillsyn på Staticus och upptäckte att arbetarnas anställningsavtal inte stämde överens med lönebeskeden. Inte på långa, långa vägar.
Så här skriver Arbeidstilsynet:
”Arbeidstilsynet konstaterar att det inte finns samband mellan anställningsavtal och lönebeskeden avseende löner och semesterersättningen. I anställningsavtalet uppges lönen till 144,50 kronor per timma medan lönen i lönebeskeden är satt till ungefär 6,4 litas per timme (14,3 kronor i timmen)”
Lönen som Staticus arbetare fick var en lön som ungefär motsvarade minimilönen i Litauen.
Arbeidstilsynet fortsätter i sin skrivning:
”Vi har noterat att det utbetalas ersättning på totalt 7 842,67 litas som Arbeidstilsynet uppfattar som ersättning för logi, kost och resor. Vår uppfattning är att dessa förmåner inte ingår i lönebegreppet eftersom de inte ingår i beräkningen av semesterersättning, skatt och sociala förmåner”. Klicka här för att se utdrag ur Arbeidstilsynets papper. Och klicka här för att se en av lönespecifikationerna från Norge.
Staticus modell att betala extremt låg lön och ”krydda” med skattefritt traktamente är en vanlig fuskmodell när det gäller företag från Lettland, Estland och Litauen. (Läs gärna artikeln Ester kör för 20 kronor för FoodTankers AB)

Arbeidstilsynets rapport kommenterar Staticus vd när vi sitter där vid bordet.
− Det är idiotiskt! Det finns ingen som kan leva på så låg lön. Det måste vara översättningsproblem då vi sände in våra papper på litauiska. Vi betalar våra arbetare enligt det norska kollektivavtalet, säger Tomas Astrauskas upprört.

Arbeidstilsynet
Väl hemma i Sverige kontaktar vi Arbeidstilsynet för att höra hur det står till med myndighetens översättning och får svaret att den har expertis som översatt de litauiska papperna korrekt.
Vi skickar över fler frågor för att ge Staticus ytterligare en möjlighet att kommentera. Så här svarar företaget skriftligt:
”Efter Arbeidstilsynet revision av Staticus 2011, har företaget justerat sin dokumentation för att säkerställa efterlevnaden i Norge. Följande justeringar har genomförts:
– Anställningskontrakt har justerats i enlighet med norsk lag.
– Lönespecifikationer utfärdas i Norge.
– Personalens skatter betalas i Norge.
– Lön utgår enligt den senaste versionen av Glas-avtalet.
– Andra ersättningar följs.”

staticus lunch2012 Sverige – 30 kronor i timmen
Vi fortsätter i Sverige. Hos Skatteverket. Där finns papper från en revision som gjordes på företaget för år 2012. Och återigen finns det, svart på vitt, att Staticus betalar sina arbetare extremt låga löner.
Först lite fakta: Staticus hade jobbat längre än sex månader på två byggprojekt under året, vilket innebar att företaget hade något som på skattespråk kallas ”fast driftställe” på projekten. En enkel förklaring till ”fast driftställe” är att Staticus blir ”försvenskat” och ska följa alla svenska skattelagar och regler precis som vilket svenskt företag som helst. Det innebär i sin tur att Staticus arbetare ska skatta här.
För en lekman är Skatteverkets revision lite halvdan. Alla arbetare kom nämligen inte att betala skatt här i Sverige. Och anledningen är att de tjänade alldeles för lite att det skulle vara ekonomiskt försvarbart för Skatteverket att lägga ner tid på att räkna ut skatten. Det var enbart de arbetare som jobbat här mer än sex månader på projekten som Skatteverket bestämde sig för att lägga ner sin tid och sina resurser på.
I revisionspapperna hittar vi namnen på arbetarna, antalet månader som de jobbat och fått lön här i Sverige**, och deras totala lön.
Vid en uträkning av timlönerna, inklusive semesterersättning, landar den lägsta på 19 kronor och den högsta på 51 kronor. Mestadels ligger lönerna runt 30 kronor i timmen. (Klicka här för att se hela listan)
Företaget menar att Stoppafusket har räknat helt fel. Så här skriver Staticus:
”Observera att tid som anges i skatterevisionen representerar de anställdas totala period på projektet utan att utesluta tid som tillbringas i Litauen eller annat land. Därför är sådan beräkning missvisande. Observera även att den beskattningsbara inkomsten är utan traktamentet på 220 kronor. 30 kr i timmen beräknas utifrån ett antal negativa antaganden och är irrationell eftersom den är ännu lägre än den genomsnittliga industrilönen i Litauen vid den tiden”.

2013 – samma kostnad
Hur ser då lönerna ut för 2013? Ligger de fortfarande på extremt låg nivå? Eller har företaget nu höjt lönerna? Svaret finns i Staticus årsredovisningar. Personalkostnaden har minskat från 2012 till 2013, samtidigt som omsättningen ökat.
Lönerna måste då i rimlighetens namn ligga på samma låga nivå.
Staticus menar att detta är en helt felaktig slutsats:
”Detta är ett orimligt antagande. Under vårt möte i Vilnius förklarade vi att genom att förändra till elementproduktion har vi lyckats minska antalet högkostnads-installatörer avsevärt”.

fabrik2Skatt
Tele2 Arena var ett av de byggprojekt som Skatteverket kom fram till var fast driftställe vid sin revision för år 2012. Staticus gjorde rätt för sig och betalade in den skatt som Skatteverket krävde. Men Staticus jobb fortsatte på Tele2 Arena långt in på 2013. Någonstans runt 25-30 man jobbade vid arenan från början av januari ända fram till midsommar. Trots detta har Staticus bara betalat in drygt 55 000 kronor i skatt för hela 2013 och första inbetalningen var i maj på drygt 400 kronor.
Pia Bergman är samordnare mot grov ekonomisk brottslighet vid Skatteverket.
− Det här verkar inte rimligt. Arbetsplatsen på Tele2 arena var fast driftställe och skatt ska betalas för arbetarna 2013. Skatteverket är tacksamt för all information, säger hon.
Staticus håller däremot inte med om att Tele2-jobbet var fast driftställe 2013. Så här skriver företaget: ”Staticus hade två separata projekt (kontrakt) för objektet Tele2 arena med två olika klienter (huvudentreprenörer). Det andra projektet för interna fasader, som startade i februari 2013, var kortare än sex månader och var därför inte fast driftställe 2013.”
Det var Peab som var huvudentreprenör för Tele2 Arena och företaget dementerar Staticus uppgifter å det bestämdaste. Peab har skrivit ett enda kontrakt (ramavtal) med Staticus. Och ingen av Peabs underentreprenörer har använt sig av Staticus – för då hade Peab känt till det.

2014 – fast driftställe
Vid vårt besök i Litauen berättade Staticus ekonomidirektör, Ignas Stasiukonis, att företaget bestämt sig för att ha fast driftställe i Sverige – för alla byggjobb – korta som långa från och med 1 januari 2014. Det innebär bland annat att företaget från det datumet ska betala arbetarnas skatt här.

Anna-Lena Norberg/Kjell Johansson
* 2012 kom 63 procent av omsättningen från Sverige, 32 procent från Norge och bara tre procent från Litauen. 2013 kom 53 procent av omsättningen från Sverige, 40 procent från Norge och sex procent från Litauen. (Siffror från företagets årsredovisningar).
** Det är bara några få arbetare där antalet månader som uppgetts inte stämmer in med antalet arbetade månader. Skatteverket har då räknat in även någon månad då arbetarna inte varit i Sverige. Detta gäller dock som sagt bara några få av de sammanlagt 44 arbetarna.

Lista över Staticus projekt

SVERIGE

Projekt färdiga under 2015
Ullevi Terrasser, Göteborg
Kvarteret Uarda 1 C, Solna

2014
Ullevi Park 4 (Växthusen), Göteborg
Quality Hotel View Point Hyllie, Malmö
Änglagården, Göteborg
Åhlenshuset, kvarteret Baxen, Linköping
Kulturhus, Kungsängen.

2013
Asarums bildningscenter, Karlshamn
Latinskolan, Malmö
Scandic Hotel Rubinen, Göteborg
Quality Hotel Globen, Stockholm
Kvarteret Uarda, Solna
Kvarteret Hunden, Luleå
Sveavägen 44, Stockholm
Kristallen, Lund
Kallerstad Arena, Linköping
Tele2 Arena, Stockholm
MEC (Media Evolution City), Malmö

2012
Skånebil, Ängelholm
Myresjöhusarena, Växjö
Göteborg Energi, Göteborg
Aurora, Göteborg
Ullevi Park 1, Göteborg
Kvarteret Uarda, Solna
Friends Arena Komplex, Solna
Radison Blu, Uppsala
Radison Blu, Göteborg
Örebro Tingsrätt, Örebro
Gullbergsvass, Göteborg

2011
Eksjö sjukhus, Eksjö
Kuggen, Göteborg
Kvarteret Nereus, Malmö
Nautilus, Malmö
Hedin Bil, Kungsbacka
Hedin Bil, Borås
Smålands Musik och Teater, Jönköping
Kvarteret Venus, Göteborg
Krokslätts fabriker, Mölndal
Rekonstruktion av universitetet, Umeå

2010
Dockums, Malmö
Parkeringsbyggnad, Malmö
Kvarteret Mästaren, Kalmar
Tegeludden 3, Stockholm
Bostäder, Kalmar

2009
Blekinge tekniska högskola, Karlskrona
Park Inn, Stockholm

NORGE
Projekt färdiga under 2015
Gullfaks, Stavanger
Statoil Fuel & Retail, Oslo

2014
Stjørdal kulturhus, Stjørdal
Aller Media huvudkontor, Oslo
UNN Patienthotell, Tromsø
Fornebuporten, Oslo
Rica Havneutsikten, Bodø

2013
Sandstuveien 68, Oslo
stensjøveien 27, Oslo
Apply Sørco huvudkontor, Stavanger

2012
Bergen universitetet, Bergen
Kvaernerhallen, Oslo
Høgskolen i Oslo
Kuben Yrkesarena, Oslo

2011
Står inget på Staticus hemsida.

2010
Kiosk Frognerparken

(Information hämtat från Staticus hemsida) 

1 KOMMENTAR

  1. Kräv att tele2 betalar mellanskillnaden mellan utbetalda löner och avtalsmässiga löner till arbetarna retroaktivt. Om de inte gör det boykotta tele2 och deras arenor!

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här