Det estniska skogsvårdsföretaget Baltic Trio jobbar i princip bara i Sverige och då mestadels för Stora Enso. Nu avslöjar Skatteverkets revision av företaget att skogsarbetarnas löner ligger långt under kollektivavtalet. Ibland så lite som ungefär 50 kronor i timmen.

Skatteverkets papper är skoningslösa. Här radas de estniska skogsarbetarnas namn upp och bredvid namnen står lönen månad för månad för åren 2012 och 2013.
Vi kan se att det fanns personal som måste ha haft fast anställning som fick åka hem under januari- mars 2013 för att vädret var för dåligt att jobba i. De fick den estniska minimilönen i väntan på bättre väder och fick klara sig på 2770 kronor i månaden!

52 kronor i timmen
Man kan lugnt säga att lönerna hos Baltic Trio fluktuerar riktigt ordentligt. Stoppafusket har garderat sig och plockat bort månader som man kan misstänka att arbetarna inte jobbat full månad och bara fokuserat på de säkra månaderna. Hos Baltic kan en arbetare en månad ha runt 52 kronor i timmen för att nästa månad tjäna ungefär 90 kronor i timmen. Någon kommer upp till nästan 114 kronor i timmen. En tredje tjänar mellan 54 – 68 kronor i timmen de månaderna han jobbar för Baltic Trio.
Magnus Lindberg som är avtalsansvarig vid GS-facket tar del av Skatteverkets papper.
− Vi får ställa krav på Stora Enso. Det här företaget kan inte betraktas som seriöst och borde tas bort som entreprenör. Vi accepterar inte att ett företag inte följer kollektivavtalet, säger han i kommentar till Stoppafusket.

Tierptrakten
Baltic Trio jobbar mestadels i Tierptrakten med skogsavverkning. Ett jobb som i princip är året runt. Det är Stora Enso som är entreprenör åt Bergvik skog, men det är då Baltic Trio som utfört arbetena.
Historien om Baltic Trio och Stora Enso innehåller en hel del förvecklingar. 2011 krävde Stora Enso att alla underentreprenörer skulle ha fast driftställe i Sverige. Baltic Trio följde detta och startade en filial. Att Stora Enso hade så pass hårda kvar var för att företaget ville att skatt och sociala avgifter betalades i Sverige och att de svenska myndigheterna skulle ha koll på företagen. Men trots att Baltic Trio skaffade sig en filial 2011 togs alla arbetarna från moderbolaget Estland. Ingen skatt och inga sociala avgifter betalades här.
2013 avslöjades Baltic Trio men Stora Enso valde att inte avsluta affärskontraktet med Baltic Trio ändå. Det fanns skrivningar i kontraktet som kunde tolkas till Baltics fördel.

Vad säger Stora Enso nu då om Baltic Trio? Än vill man inte säga något. Efter Stoppafusket varit i kontakt med företaget har det inlett en utredning “eftersom vi tycker det är väldigt viktigt att personal som utför arbete åt Stora Enso Skog, direkt eller indirekt, ska behandlas väl, få ersättning enligt svenskt kollektivavtal och ha goda förutsättningar för att utföra ett gott arbete.”

Sammanställningar
Skatteverkets revision offentliggör de löner som verket beräknar arbetsgivaravgifter på. Tyvärr är det omöjligt att se lönerna för de månader som Estland skrivit ut intyg till en del av arbetarna (A1-intyg). Arbetsgivaravgifterna/sociala avgifterna ska då betalas i Estland. Stoppafusket har tidigare skrivit en artikel om att Estland skriver ut A1-intyg utan att följa EU:s lagar och regler. Klicka här för att läsa artikeln
Stoppafusket har gjort en egen sammanställning av uppgifterna från Skatteverket. Vi har omvandlat euro till svenska kronor och avidentifierat arbetarna. De svartmakerade rutorna är de månader som de sociala avgifterna gått till Estland. Klicka här för att se lönerna 2012. Och klicka här för att se lönerna 2013.

Stoppafusket har varit i kontakt med Baltic Trios advokat för att ge möjlighet till kommentar.

Uppdatering 2 april 2015
Stora Enso tillbakavisar Stoppafuskets uppgifter om lönedumpning. Klicka här för att läsa artikel.

Anna-Lena Norberg

 

6 KOMMENTARER

 1. Det som även borde kontrolleras är hur lönerna bokförts hos Bergvik och Stora Enso. Med så stor skillnad mellan avtalsenlig lön och slavlön så finns det utrymme för oegentligheter. Syftet med lönedumpningen är att tjäna pengar.

 2. Stora skog är fullt medvetna om vad man sysslar med. De har kalkyler på alla typer av jobb som utförs i skogen. När anbuden ligger 50% lägre än kalkylen och de ändå anlitar dessa entreprenörer, då vet man att det innebär lönedumpning.

 3. Excel arken saknar data för att påvisa det du säger, antal arbetande timmar framgår inte.
  Vidare maskas hälften av datan när det gäller inkomster varför?
  Skatteverkets revisioner skall omfattas av sekretess, har den läckt eller har det fabricerats?

  • Hej!
   1. Antal arbetade timmar framgår inte. Det stämmer. Därför har vi ibland valt bort första månaden och sista månaden om de visar väldigt låga värden för att vara på den säkra sidan. I Skatteverkets revision framgår det att de jobbar i Sverige hela tiden. Utom vid tre månader i januari-mars 2013 då de skickades hem på grund av dåligt väder.
   2. Skatteverkets uppställning för löner gäller de månader där arbetarna inte hade så kallat A1-intyg och där arbetsgivaravgifter skulle betalas i Sverige. Skatteverket har maskat de månader då arbetsgivaravgifterna skulle in till Estland.
   3. Skatteverkets beslut är offentliga. Även bilagorna till beslutet är offentliga. Däremot är inte själva revisionen offentlig.

 4. Det har INTE förekommit lönedumpning hos Stora Enso.
  För oss på Stora Enso Skog är det viktigt att de som arbetar direkt eller indirekt åt oss behandlas väl, har avtalsenliga löner (följer svenskt kollektivavtal) och goda förutsättningar att kunna utföra ett gott arbete. Därför har vi sedan flera år som krav att våra skogsvårdsentreprenörer endast får ha direktanställd personal.
  Våren 2013 genomfördes en revision av Baltic Trio rörande den verksamhet de bedrev på uppdrag av Stora Enso Skog under 2012. Då framkom att arbetarna haft ersättning i nivå med svenskt kollektivavtal, i genomsnitt motsvarande 19.200 kr/mån.
  För arbetet som Baltic Trio utfört på uppdrag av Stora Enso Skog under 2013 pågår en revision. Revisorn går igenom underlag baserat på lönespecifikationer, anställningsavtal och tidrapporter m.m. Revisionen är ännu inte färdig i alla detaljer, men vi har fått så pass mycket fakta att vi nu är säkra på att lönedumpning inte förekommit. Arbetarna har haft en ersättning som i genomsnitt motsvarar en månadslön på 19.300 kr. Det ligger väl i nivå med svenskt kollektivavtal.

  • Tack för din kommentar!
   När det gäller Stora Ensos revision kommer inom kort en artikel om det här på Stoppafusket.

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här