Stoppafusket.nu – Detta är nyheter.

Kollektivavtal gäller säger domstol i Nederländerna

Det irländska bemanningsföretaget Atlanco Rimec förlorar på alla punkter i ett mål i en nederländsk domstol. Företaget hävdade att det inte behöver följa det nederländska kollektivavtalet. Domstolen beslutar tvärtemot att kollektivavtalet ska följas. Företaget får nu betala sex miljoner euro som resultat av domen.

Ett resultat av domen är att Atlanco måste betala tillbaka för bostadshyra för sina anställda från Portugal och Polen. Arbetarna var anställda för att arbeta med ett  motorvägsbygge i Maastricht. Företaget har dragit 1 000 euro per arbetare och månad för hyra av ett litet rum, trots att avtalet säger att bostad ska ordnas av företaget utan kostnad för arbetarna.
Utöver det betalade Atlanco Rimec inte in pensionspremier för arbetarna. Trots att det är obligatoriskt. Det rör sig om i detta fall om 3,5 miljoner euro i obetalda premier. Domstolens beslut innebär att företaget nu har sju dagar på sig att betala in dessa pengar till en pensionsfond.
Men det nu aktuella domstolsbeslutet omfattar inte alla anställda. Många av de portugisiska arbetarna som arbetade i Nederländerna för Atlanco Rimec gjorde upp med företaget redan 2014, då de fick tillbaka ungefär hälften av de summor som dragits från deras löner. I samband med det skrev de under en förbindelse att inte kräva ytterligare pengar tillbaka.
Utöver de portugisiska arbetare som inte skrev under förbindelsen rör det sig om 70 polska arbetare som nu ska få tillbaka de pengar som dragits från lönen för hyra. Uppskattningsvis tvingas nu Atlanco Rimec betala tillbaka sammanlagt 2,5 miljoner euro till arbetarna. Företaget har 14 dagar på sig att göra detta.
Sammanlagt uppgår kraven på Atlanco Rimec till sex miljoner euro. Men chansen att det dotterbolag i Atlanco-koncernen som användes vid det nederländska motorvägsbygget, Rimec ltd, ska betala är minimal. Rimecs advokat, Dennis Velduizen sade i rätten att det bolaget nästan är bankrutt. Rimec ltd har bytt namn nu till Mera.
Enligt källor inom Atlanco Rimec är nu det irländska bemanningsföretaget sålt till en okänd utländsk investerare. Enligt källorna har förre ägaren av Atlanco, Michael O’ Shea, nu lämnat företaget.

Rob Cox

Rob Cox är nederländsk journalist och har bevakat fallet med Atlanco Rimec under flera år.
Översättning från engelska: Thomas Lundh

Exit mobile version