Stoppafusket.nu – Detta är nyheter.

Så här räknar Stoppafusket

Andrius lön

1 litas är 2,6348 kronor (riksbankens valutaomvandlare, genomsnittet för 2014)

Lön efter skatt, inklusive traktamente: 15 809 kronor (6000 litas)
Lön före skatt, inklusive traktamente: 19 854 kronor (7059 litas)
(Inkomstskatten är 15 procent i Litauen och arbetarna betalar nio procent i sociala avgifter själva.)
Traktamente 30 dagar = 14 220 kronor (5 400 litas)
(Traktamentet är 474 kronor (180 litas) per dag)
Månadslön i svenska kronor = 5 634 kronor
(Lön minus traktamente)
Antal arbetade timmar per månad= 227 – 252
Timlön: 22,36- 24,82 kronor

Exit mobile version