Stoppafusket.nu – Detta är nyheter.

Skattefuskarföretag är auktoriserat bemanningsföretag

Bemanningsföretaget Orange betalar varken skatt eller sociala avgifter för sina sjuksköterskor i Sverige. Och lönen är långt ifrån kollektivavtalsenlig. Trots det är företaget ett auktoriserat bemanningsföretag. En kvalitetsstämpel från arbetsgivarorganisationen Bemanningsföretagen.

Gillar du vårt arbete? Swisha gärna över en tia eller två och stöd Stoppafusket så vi kan fortsätta vår verksamhet. Stoppafuskets swishnummer är:  1235714852. Tack på förhand!

Bemanningsföretaget Orange Personal AB är ett svenskt företag som hyr ut sjuksköterskor till landsting och kommuner i Sverige. Men man har inga sjuksköterskor anställda i företaget. Personalen tar man från andra Orangeföretag i koncernen. De flesta sjuksköterskor är anställda i det litauiska UAB Orange Group Baltic. Ett företag som varken betalar skatt eller sociala avgifter i Sverige. Förutom att vi kontrollerat företagets skattekonto har vi även kontrollerat de sjuksköterskor vi har namn på och som varit här lång tid, och ingen skatt finns betald.
Dessutom är sjuksköterskornas lön ungefär en tredjedel av de svenska sjuksköterskornas lön. Det har vi skrivit om tidigare på Stoppafusket. Klicka och läs här. 
Vid vår granskning kommer vi över en presentation som Orange Personal använder när de raggar kunder i Sverige. Och i den presentationen finner vi att Orange Personal är ett auktoriserat bemanningsföretag.
Att vara ett auktoriserat bemanningsföretag ska vara en stark kvalitetsstämpel. Så här står det på Bemanningsföretagens hemsida: ”Auktorisationen säkerställer att företagen i bemanningsbranschen är seriösa företag som uppfyller höga krav på affärsmässighet”.

Kontroller
På Bemanningsföretagen finns Marja Broström som är auktorisationssamordnare. Vi vill ha reda på vad det är för krav man har och vilka kontroller man gör när nu Orange Personal är auktoriserade. Det blir inte ett långt samtal med henne när hon förstår vad det handlar om.
− Vi har massor med kontroller. De framgår på vår hemsida. Jag hänvisar till vår förbundsjurist, säger hon.
Så du vill inte säga någonting om hur det kommer sig att företaget har slunkit igenom eller vilka kontroller ni gör?
− Nej, jag hänvisar till vår hemsida och till vår förbundsjurist.

Förbundsjuristen
Stoppafusket får ett kort samtal med förbundsjuristen Karolina Sjöberg innan hon ska in på möte. När hon får historien om Orange förklarat för sig säger hon att man granskar sina medlemmar noggrant för att de ska uppfylla kraven.
Men här har ni ett företag som inte hyr ut egen personal utan tar det från andra företag i koncernen.
− För att bli medlemmar ska man bedriva bemanningsverksamhet. Det är ett högt krav för att bli auktoriserade. För annars är det inte aktuellt med medlemskap.
Karolina Sjöberg lovar att återkomma efter mötet. Det här är nu fem dagar sedan.

Presentationspapper
I presentationspapperna Orange Personal använder när företaget träffar sina kunder står det bland annat: ”Vi säkerställer att systerbolag och övriga anlitade bemanningsföretag följer riktlinjerna i svensk lag, kollektivavtal och likabehandlingsprincipen enligt EU:s bemanningsdirektiv (2008/104/EG). Orange har vid några tillfällen blivit felaktigt anklagad för social dumping.”
Men Stoppafuskets avslöjande visade något helt annat. Inget följs och de facto handlar det om social dumping.

Två lönesystem
I Oranges presentationspapper hittar vi också en makalös beskrivning av två påstådda lönesystem i Europa. Så här står det: ”det finns två olika grundläggande lönesystem i Europa, enligt den svenska bruttolönemodellen och inom EU:s medlemsländer den lika vanliga nettolönemodellen.” Och sedan visar Orange upp de nettolönespecifikationer som sjuksköterskorna får där det inte står hur mycket skatt som är dragen.
Även om det är mycket vanligt att man i öststaterna pratar om nettolön, alltså vad man får i handen, ska en lönespecifikation innehålla information om hur mycket skatt som dras. Verksamheten bedrivs ju här i Sverige. De sjuksköterskor som varit mer än 183 dagar i Sverige är också skattskyldiga här. Deras nettolönespecifikationer kommer slå mycket hårt mot dem.
I Oranges presentation ingår också ett intyg från Bemanningsföretagen om att företaget är ett auktoriserat bemanningsföretag. Kunden kan känna sig trygg med att allt är rätt och riktigt.

Anna-Lena Norberg

Exit mobile version