Stoppafusket.nu – Detta är nyheter.

Sjuksköterskornas slavkontrakt i sin helhet

blurred figures of doctors and nurses in a hospital corridor

Läs själv bemanningsföretaget Oranges anställningskontrakt i sin helhet. Hur de östeuropeiska sjuksköterskorna måste betala runt femtio kronor per timma till  sin arbetsgivare för boende och resor. Hur de måste betala 22 kronor i timmen under ett år för språkkursen de fick. Hittills är det 90 sjuksköterskor som jobbat under de här slavliknande villkoren i Sverige.
Gillar du vårt arbete? Swisha gärna över en tia eller två och stöd Stoppafusket så vi kan fortsätta vår verksamhet. Stoppafuskets swishnummer är:  1235714852. Tack på förhand!
Kontraktet avslöjar också att de pengar som sjuksköterskorna får i handen är mestadels traktamente. Det står nämligen i anställningskontraktet att traktamente ingår i lönen.
Sjuksköterskorna lyder också under litauisk arbetsrätt står det att läsa i kontraktet, trots att det inte är i Litauen de jobbar.
Att Orange drar för boende och resor bryter mot EU:s förordning 96/71 (utstationeringslagen). De kostnader som uppkommit i och med att sjuksköterskorna skickats att jobba i ett annat land ska de inte stå för.
Anställningskontraktet måste också knytas till det studiekontrakt sjuksköterskorna måste skriva under. I studiekontraktet står det att sjuksköterskorna måste jobba i två år. Om de hoppar av innan måste de betala 4033 euro (37 000 kronor) till Orange. Detta trots att företaget redan fått sina pengar efter det att sjuksköterskorna jobbat i ett år. Orange drar ju 22 kronor per timma. Här är en skärmdump på de raderna i studiekontraktet.

Stoppafusket har också tagit fram offentliga uppgifter från utstationeringsregistret som finns hos Arbetsmiljöverket. Det är uppgifter som Orange själv lämnat in. Där har vi fått namn på alla sjuksköterskor som jobbat/jobbar här och var i Sverige de har varit. Sammanlagt är det 90 personer. (Detta kommer vi senare jämföra mot de fakturor Orange skickat till sina kunder – kommuner och landsting – där namn på sjuksköterskorna också står).
Vi har också tagit fram namn på alla sjuksköterskor som Orange har sökt svensk sjuksköterskelicens för från Socialstyrelsen. Här har vi ett par hundra namn.

Stoppafusket har tillgång till flera Oranges anställningskontrakt på olika språk. De två kontrakt som vi publicerar kommer inte från våra källor utan har hämtats från offentligt register i Norge som är en riktig guldgruva för alla “grävare”. All korrespondens är offentligt mellan myndigheter och företag. De här anställningskontrakten har två olika arbetsgivare. Det enda är med Orange Helse AS litauisk filial. Den andra är med UAB Orange Group Baltic. De andra kontrakt vi har tillgång till ser likadana ut.
Observera att de sjuksköterskor som jobbar i Sverige är anställda i UAB Orange Group Baltic och har samma anställningskontrakt. Det ni ser i kontrakten är först det litauiska originalet som översatts till norska.
Klicka här så kommer du till anställningskontrakten i sin helhet.


Anna-Lena Norberg

Här är alla artiklar som Stoppafusket har skrivit om Orange

Så löser man vårdkrisen: Använder personal som inte betalar skatt.

Slavkontrakt i svenska vården

Skattefuskarföretag är auktoriserat bemanningsföretag

Orange blåljög mig rakt upp i ansiktet

Dömd att följa slavkontraktet

Exit mobile version