Stoppafusket.nu – Detta är nyheter.

Skatteverket tog Andreassons Åkeri – igen!

Ökända Andreassons Åkeri försökte sig på att fuska en gång till. Men Skatteverket har gjort en uppföljningsrevision och underkände Andreassons nya skatteupplägg. Den här gången åker företaget på att betala 5,8 miljoner till svenska staten.

Gillar du vårt arbete? Swisha gärna över en tia eller två och stöd Stoppafusket så vi kan fortsätta vår verksamhet. Stoppafuskets swishnummer är:  1235714852. Tack på förhand!

Går det inte på ena sättet så går det nog på andra. Något sådant kanske man resonerade på Andreassons Åkeri. Det gick ju inte så bra för Andreassons att starta ett eget bemanningsföretag (bemanningsföretaget Zemit) och hyra in polska egenföretagare som chaufförer därifrån. Skatteverket sa ju Nej till det upplägget. Men Andreassons gav sig ju inte utan fajtades hela vägen upp till Kammarrätten för att slippa betala arbetsgivaravgifter för chaufförerna. Men det hände något i det fördolda samtidigt som kampen fördes i domstolarna. Det startades nya bemanningsföretag. Den här gången var det Andreassons anställda och gamla chaufförer som låg bakom dem. Och så fortsatte Andreassons att hyra in falska egenföretagare som chaufförer.

Bevissäkring
Skatteverket har varit oerhört tuff i den här uppföljningsrevisionen av åkeriet. Man har gjort skatterazzia och bevissäkrat material som tydligt och klart visar hur ägaren Yvonne Andreassons gått till väga. För det är Andreassons Åkeri som styrt i kulisserna. Det nya upplägget har gått till så här: Anställda hos Andreassons har startat ett bemanningsföretaget som heter Ajeden AB. Ajeden har sedan servat Andreassons med chaufförer. De här chaufförerna är då inte anställda vid Ajeden utan är enmansföretagare och har företag registrerade i hemländerna. Ajeden i sin tur har ibland också hyrt in chaufförer från utländska bemanningsföretag. Det största är från Polen och heter Patroxal S. P z.o.o . Det företaget ägs av en chaufför som tidigare kört för Andreassons. Ajeden har köpt in chaufförer för drygt 25 miljoner kronor under 2014 och Patroxals ägare har får 2,5 procent av pengarna i ersättning.

Listor
Normalt borde fakturorna, räkningarna, gå från Patroxal till Ajeden och sedan från Ajeden till Andreassons. Men så har det inte gått till här. Andreassons upprättade listor över vilken ersättning Patroxals chaufförer skulle få varje månad. Listorna upprättades med chaufförernas körrapporter som grund. I de här listorna står det också om chaufförerna fått förskott eller om något annat ska räknas bort från ersättningen.
De här listorna skickas till Patroxal. Där lägger Patroxals ägare på sina 2,5 procent och skickar sedan sin faktura till Ajeden. Sedan överför Andreassons pengar till Ajeden så att Patroxal kan få betalt. Patroxal hade inte heller några anställda chaufförer utan alla var egenföretagare.

Bemanningsföretag
Det finns ytterligare utländska bemanningsföretag där det gått till på samma sätt. Det brittiska bemanningsföretaget D & DTS Ltd som ägs av en före detta chaufför från Andreassons. Även han fick 2,5 procent för sin “service”. Inga chaufförer var anställda utan egenföretagare. Det rumänska Naiulex SRL. Också det ägt av en före detta chaufför från Andreassons. Värt att notera är att Skatteverket också har gått igenom Yvonne Andreassons e-post. Varje månad skriver ägaren för Nauilex och ber att få underlaget för att kunna skicka faktura.
Ytterligare ett rumänskt företag är involverat i härvan: Serseka SRL. Den kvinnliga ägaren berättar för Skatteverket att hennes chaufförer är anställda. Men Skatteverket hittar i sin revision att det är Ajeden som betalar ut ersättningen direkt till Serskeas chaufförer.

Färdskrivaruppgifter
Skatteverket ville få tillgång till samtliga färdskrivaruppgifter. Men Yvonne Andreasson sa till Skatteverket att det inte gick. För all körning före 1 juni 2014 hade automatiskt raderats ur programmet. Det här visade sig vara lögn för vid skatterazzian hittade Skatteverket 26 000 förarfiler som man analyserat i sin mycket omfattande revision. Sammanlagt är det 260 inhyrda chaufförer som kört för Andreassons under år 2014 som revisionen gäller.

Betalt per kilometer
Skatteverket har också gått igenom varje chaufförs körrapport. Skatteverket ser där att: Chaufförer som endast kör lokala körningar får en ersättning per månad. Resten av chaufförerna får betalt utifrån antalet körda kilometrar. Att betala utifrån antalet körda kilometrar bryter mot lagen (EU:s förordning 561/2006, artikel 10). Det säger sig självt att det inte är så trafiksäkert om de pengar man får utgår från hur många kilometer man kör. Med gasen i botten tjänar man mer.

Växlat
Skatteverket konstaterar i sin revision att Andreassons nya upplägg har kommit till för att slippa betala svenska arbetsgivaravgifter. De andra företagen har bara varit betalningsförmedlare av ersättningar till chaufförerna. Och chaufförerna jobbar inte självständigt som man gör om man är företagare. De jobbar som anställda, oavsett vad man kallar det. Andreassons ska därför betala drygt fem miljoner i arbetsgivaravgift och knappt 800 000 kronor i skattetillägg. När det är betalt går Andreassons back det året med 4,2 miljoner konstaterar Skatteverket. Så någon företagsskatt ska inte betalas.
Skatteverkets beslut togs i april i år och gäller för år 2014. Du kan själv beställa beslutet från Skatteverket och läsa det i sin helhet.

Anna-Lena Norberg

 

 

 

Exit mobile version