Kollektivavtal ska gälla alla som jobbar inom skogen. Det anser SLA, Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet. Men Lennart Sjödin, en av deras styrelseledamöter i Norr, följer inte det. Han anställer litauiska skogsarbetare som får 46 kronor i timmen. Inte heller är några skatter eller sociala avgifter betalda för dem i Sverige.

Gillar du vårt arbete? Swisha gärna över en tia eller två och stöd Stoppafusket så vi kan fortsätta vår verksamhet. Stoppafuskets swishnummer är:  1235714852. Tack på förhand!

Det är inom skogsvård som Lennart Sjödin har sin verksamhet. Gallring, röjning, skogsplantering med mera. Arbeten som kräver mycket muskelkraft. Men den muskelkraften finns inte vid hans svenska företag, Kvalitetsskog i Norr AB. Där finns bara tolv anställda visar den senaste årsredovisningen. Samtidigt drar företaget in närmare 45 miljoner kronor. De här siffrorna går inte riktigt ihop. Och förklaringen hittar vi i Litauen.

Slavarbete
Där startade Lennart Sjödin ett företag 2014 som heter UAB Kvalitetsskog Baltija. Första året hade företaget bara en anställd. Men sedan sköt verksamheten igång ordentligt. 2015 hade företaget 50 anställda. Det står att läsa i den senaste årsredovisningen.  I årsredovisningen står det också att det är utomlands företaget får in sina pengar. Omsättningen i Litauen är bara 0,8 procent.
Att jobba hos Kvalitetsskog Baltija i Sverige är ett ”slavarbete” anser några ilskna litauiska skogsarbetare på ett diskussionsforum på nätet.

Anställningskontrakt
Stoppafusket har fått tillgång till Kvalitetskog Baltijas anställningskontrakt. Det är upprättat både på litauiska och engelska. Där står att jobbet är skogsarbete i Sverige. Lönen är satt till 435 euro (före skatt) som utbetalas två gånger i månaden. Det innebär en timlön på 46 kronor vid heltidsjobb.
Stoppafusket har också kontrollerat det litauiska företagets årsredovisningar. Siffrorna där backar upp löneuppgifterna i anställningskontraktet. Lönen är inte större än så.

Här inunder ser du ett urklipp ur företagets årsredovisning. Siffrorna är i euro. I svenska kronor har 50 arbetare delat på fyra miljoner kronor i lön. Längst ner i artikeln kan du följa hur vi räknat ut timlönen utifrån antalet traktamentesdagar.

Skärmavbild 2016-08-23 kl. 10.17.04

 

– Vi betalar  visst enligt svenskt kollektivavtal när litauerna jobbar i Sverige. Men de jobbar i Frankrike också vilket man måste ha med när man gör beräkningar, säger Lennart Sjödin i en kommentar till Stoppafusket.
Men lönerna i Frankrike är inte lägre än i Sverige. Där finns en lagstadgad minimilön som du måste betala.
– Jag är inte så insatt när det gäller de franska lönerna. Men arbetarna har också jobbat i Litauen. Verksamheten har ökat kraftigt där.
Kvalitetsskog Baltijas årsredovisningsperiod  är bruten. Den senaste årsredovisningen går från 1 maj 2015 till 30 april 2016 och visar att omsättningen i Litauen var 0,8 procent. 
– Verksamheten har ökat kraftigt. Jag kan inte säga något om dina siffror utan jag ska titta på årsredovisningen själv och återkomma.

Litauisk arbetslagstiftning
Det står i anställningskontraktet att om det blir någon tvist mellan arbetstagare och arbetsgivare ska det skötas enligt litauisk arbetslagstiftning. Något som Lennart Sjödin inte tycker är konstigt då det är ett litauiskt företag.
Magnus Eriksson är ombudsman vid avdelning 15 i GS-facket Norr.
−Om uppgifterna stämmer så är det förfärligt och helt förkastligt. Vi kommer genast ta itu med ärendet. Vi har i kollektivavtalet möjlighet till något som kallas avtalsgenomgång. Det innebär att vi kan kalla båda bolagen till möte och där de är skyldiga att redovisa löner och anställningsvillkor för både medlemmar och icke-medlemmar i facket.

Här inunder finns ett urklipp ur anställningskontraktet som de litauiska skogsarbetarna jobbar under.

Skärmavbild 2016-08-23 kl. 10.27.48

 

Inte registrerade
Sedan 1 juli 2013 måste utländska företag registrera vilka arbetare som är här i Sverige och jobbar i något som heter utstationeringsregistret.  Kvalitetsskog Baltija har inte registrerat in några arbetare. Det här trodde Lennart Sjödin var gjort och säger att det har blivit en miss. För närvarande är det åttio personer från det litauiska företaget här i Sverige och jobbar.
Sedan juli 2015 har företaget F-skatt i Sverige. Men på företagets skattekonto har det inte hänt något. Ingen skatt eller sociala avgifter är betalda här i Sverige.
Varför har du inte betalat skatt och sociala avgifter för litauerna i Sverige?
– Der är ett litauiskt företag så sociala avgifter och skatt betalas i Litauern. Vi vill göra det bra för arbetarna och de vill tillhöra sitt socialförsäkringssystem i hemlandet och betala skatt där, säger Lennart Sjödin.
Man kan inte välja var man ska betala sina skatter och avgifter.
– 
Vi har utgått från att det litauiska företaget inte har fast driftställe i Sverige utan att arbetarna är utsända hit. Men har vi gjort något fel kommer vi självklart rätta till det. Vi har inte för avsikt att fuska.

Lennart Sjödin poängterar också att det litauiska företaget är ett dotterföretag till det svenska Kvalitetsskog i Norr AB. Han har på så sätt inte använt sig av någon underentreprenör.

Här inunder ytterligare ett utdrag ur anställningskontraktet. 

Skärmavbild 2016-08-23 kl. 10.37.14

 

Översättning: ” Den anställde åtar sig under giltighetstiden för kontraktet att arbeta ärligt och rättvist, följa bestämmelserna för arbetsdisciplin och etik för att säkerställa hög arbetskvalité; att uppfylla arbetsgivarens eller dennes representanters order, vara tyst om affärshemligheter, förbättra sina kvalifikationer under loppet av genomförandet av anställningskontraktet, att hålla sig till gällande lagstiftning.”

Anna-Lena Norberg

Så räknar vi:

(Siffror från Kvalitetsskog Batiljas årsredovisning backar upp vad som står i anställningsavtalet om löner. Företaget har brutet räkenskapsår: 2015 05 01 – 2016 04 30)

Traktamente som är utbetalt 773 721 euro.
Traktamente som ska betalas ut per dag enligt litauisk lag: 53 euro
Antal traktamentesdagar: 773 721/ 53 euro = 1 4599 dagar
Antal arbetsdagar (vi plockar bort alla lördagar och söndagar): 10 428 arbetsdagar
Total lön utbetald (löner och relaterade kostnader): 434 372 euro
Dagslön: 434 372 euro/10428 arbetsdagar = 41,65 euro
Timlön: 5,2 euro, i svenska kronor (1 euro = 9,3 sek): 48,42 kronor.

 

 

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här