Stoppafusket.nu – Detta är nyheter.

Facket underkänner ”egenföretagare”

Målerifirman Miljönären AB i Borlänge har hyrt in polska och bulgariska egenföretagare på uppdrag i Sverige under 2016. Företaget vill hyra in dem även sommaren 2017. Men Målareförbundet vill stoppa den inhyrningen. Man anser att gästarbetarna bör betraktas som anställda, inte som egenföretagare.

150 kronor i timmen för yrkeskunniga målare. Det är vad Miljönären har betalat för de inhyrda arbetarna från Polen och Bulgarien. Förra året hade man flera inhyrda målare på det sättet. Men i år har Målareförbundet satt ner foten. Där anser man att arbetarna ska betraktas som anställda och omfattas av kollektivavtal och svensk arbetsrätt
– Företaget ordnar allt för dem. Boende, material, resor till arbetsplatsen. Men för att räknas som egenföretagare ska man arbeta självständigt, säger Lars Bergström på Målareförbundet.
– Vi ser det här upplägget som att man vill undvika svensk skatt och svenska regler.

Förmedlas genom svenskt företag

Miljönären rekryterar inte polska och bulgariska egenföretagare på egen hand. Det sker genom ett förmedlingsföretag som heter A1 staff KB. Det är ett företag som är specialiserat på att förmedla egenföretagare från länder i östeuropa till den svenska arbetsmarkanden.
Det är en liten industri i sig, detta att förmedla så kallade egenföretagare. A1 staff är en del i ett internationellt företagskonglomerat. Det är ett kommanditbolag, som ägs korsvis i sin tur av utländska kommanditbolag, som i sin tur ägs av engelska och polska aktiebolag. Det är en ganska komplicerad ägarstruktur. Den ser ut så här:

Hela strukturen är uppbyggd kring affärsidén att förmedla arbetare till Sverige och övriga västeuropa. Genom det korsvisa ägandet har det svenska A1 staff ett syskonskap med Dolphin Bulgaria och Dolphin Poland. Arbetarna är delägare i dessa bolag, som även de är kommanditbolag. Därifrån hyrs de då ut som arbetskraft. Tanken är att skatt och arbetsgivaravgifter ska betalas i hemländerna. Och att svenska arbetsrättslagar inte ska gälla.

Omsätter 20 miljoner

Så här skriver A1 staff på sin hemsida: Affärsidén är enkel, Som bemanningsföretag så förmedlar vi personer som genom EU-rätten är klassade som egna företagare och som utövar sin rätt till fri rörlighet inom EU. Dessa personer omfattas inte av MBL och LAS i Sverige då de inte är anställda.”
De företag som köper tjänsterna betalar alltså till A1 staff, som sedan skickar pengar vidare. Några egna anställda arbetare har inte  A1 staff, trots att de beskriver síg som ”bemanningsföretag”. Men man har en ganska stor omsättning ändå. Eftersom det är ett kommanditbolag är inte årsredovisningarna offentliga. Men man kan se på företagets skattekonto att det betalade fem miljoner kronor i moms i Sverige förra året. Det indikerar en omsättning på cirka 20 miljoner, om den huvudsakliga verksamheten är att förmedla arbetare.

Ingen svensk F-skatt

Stoppafusket har skrivit om Dolphin Poland tidigare, den artikeln finns här. I det fallet var ersättningen till egenföretagarna 12 euro i timmen. Då ska de alltså betala sociala avgifter själva. En stor fråga i sammanhanget är hur det blir med skatten. Även om man är egenföretagare ska man egentligen omfattas av skatteregler i det land där man huvudsakligen arbetar. Vi på Stoppafusket har undersökt saken. Ingen av de polska eller bulgariska delägarna betalar skatt i Sverige. Ingen av dem har heller F-skatt. Varken Dolphin Poland eller Dolphin Bulgaria har svensk F-skatt. Det har däremot A1 staff. Men de har ju å andra sidan ingen av de arbetare de förmedlar anställda. A1 staff har någon anställd i Sverige, man har betalat cirka 100 000 kronor i arbetsgivaravgift 2016.

Vill inte svara

A1 staff KB företräds av juristen Alexander Broch. Han vill inte bli intervjuad per telefon. Han har fått frågor skickade per mejl istället. På frågan: ”Varför inte anställa arbetarna istället”, svarar han så här: ”A1 Staff KB är specialiserad på att hjälpa egna företagare med utstationering enligt EU -rättens utstationeringsregler. Vår affärside är inte att förmedla anställda utan enbart egna företagare och det är just därför det finns så mycket okunskap och förvirringar i detta ämne. Vår egen svenska personal är anställda och anslutna till Unionen.” Det är just frågan om att vara anställd eller inte som är den stora frågan i den här affären. Facket har inte godkänt förmedlingen till Miljönären. Det kommer att bli fortsatta förhandlingar. Miljönärens företrädare i dessa frågor heter Klas Hedlund. Stoppafusket har erbjudit honom att kommentera fallet. Han har ännu inte gjort det. Men erbjudandet står kvar.

Thomas Lundh
thomas@stoppafusket.se

Stoppafusket är oberoende, grävande journalistik. Gillar du vårt arbete, swisha gärna en tia eller två till: 1235714852

Exit mobile version