Stoppafusket.nu – Detta är nyheter.

Riskerar att spärras från svenska byggen

Arbetare vid det polska byggföretaget G&M drabbades hårt av olyckan vid broraset i Ludvika. Flera svårt skadade arbetare. Nu kan företaget dessutom få problem med sina ID06-kort.

– En katastrof, så sammanfattar Lukasz Sobon olyckan i Ludvika. Han är chef för G&M:s verksamhet i Sverige och var själv på plats när olyckan skedde. Han beskriver det hela som att de lika gärna kunde ha dött, allihop som var där, så allvarlig var olyckan.
Men alla överlevde, även om tre av arbetarna har svåra skador som kommer att ta lång tid att rehabilitera. De skadade arbetarna behandlades inledningsvis på svenska sjukhus, men är nu tillbaka i Polen, där de får sin fortsatta vård.
– Vi överger inte våra anställda, vi kommer att göra allt för att ge dem det stöd de behöver, säger Lukasz Sobon.
Några tekniska detaljer kring olyckan kan Lukasz Sobon inte berätta om än, det pågår en utredning. Han tycker att det är bra att olyckan blir ordentligt utredd och att han är övertygad om at G&M inte har gjort något fel i sitt arbete, att orsaken till olyckan ligger utanför det G&M kunnat påverka.

Svenska försäkringar

De anställda i G&M omfattas av sedvanliga svenska försäkringar, när de arbetar i Sverige, berättar Lukasz Sobon.
– Vi följer det svenska kollektivavtalet och betalar avgifter till Fora (avtalspensioner och trygghetsförsäkringar).

Hur många anställda har G&M i Sverige?
– Det är ungefär 150 stycken.

Är alla anställda i företaget, eller hyr ni in egenföretagare som underleverantörer också?
– Alla är anställda direkt i företaget, säger Lukasz och betonar att företaget verkligen vill göra allt rätt enligt svenska regler.

Hisingsbron över Göta älv, som den är tänkt att se ut när den blir färdig. G&M är med och bygger bron.

Bygger Hisingsbron

G&M är ett snabbväxande företag. Företagets årsredovisning för 2015 visade på 55 heltidsanställda i genomsnitt. 2016 finns det ingen direkt uppgift för om antalet anställda. Men de utbetalda lönerna redovisas; 2015 betalade G&M ut 13,3 miljoner kronor i löner. Fördelat på 55 heltidstjänster blir det 20 200 kronor i månaden per anställd. 2016 betalade man ut nästan 18 miljoner i löner. Med samma lönenivå blir det omkring 70-75 heltidsanställda.
Och i år uppger då Lukasz Sobon att man har 150 man som arbetar för G&M, enbart i Sverige. Företaget har utöver sina svenska engagemang även projekt på gång i Polen, i Norge och på Island.
Anledningen till att företaget växer så snabbt i Sverige beror på att man har fått stora kontrakt här. Man är underleverantör till Skanska, inte bara vid bygget i Ludvika. Man bygger även Hisingsbron i Göteborg och en ny stor trafikplats i Haninge, tillsammans med Skanska.

G&M är med och bygger även en ny trafikplats i Handen, som underleverantör till Skanska.

Skattar ingenting i Sverige

Utländska företag som sänder arbetskraft till Sverige är skyldiga att anmäla detta till utstationeringsregistret. Det har G&M gjort sedan 2015. I registret hittar vi sammanlagt 14 projekt och 340 utstationerade arbetare. Men då kan samma person vara utstationerade fler än en gång. Det rör sig om ungefär 82 000 arbetsdagar som G&M:s anställda gjort eller planerar att göra i Sverige. Det motsvarar ungefär 340 årsarbeten.
Trots denna omfattande verksamhet så skattar G&M ingenting i Sverige. Ingenting i moms, ingenting i arbetsgivaravgifter och inte heller några inbetalningar för de anställdas inkomstskatt. Den enda avgift företaget betalat till Skatteverket är 2 500 kronor för personalliggare.

Varför skattar ni inte i Sverige?
– Vi har pratat om att göra en egen division för verksamheten i Sverige, då skulle skatter betalas i Sverige.
Men hittills har alltså G&M valt att betala alla sina avgifter och skatter i Polen, även för den svenska delen av verksamheten.

Bryter mot skatteregler

– Det är normalt. Väldigt många företag som arbetar i Sverige betalar skatt i Polen, säger Lukasz Sobon.
Det är sant att det är många företag som gör på det sättet. Men det är ändå emot reglerna.
När ett polskt byggföretag har ett projekt som är längre än ett år i Sverige får företaget vad som kallas fast driftställe under den perioden. Då ska de polska arbetarna betala skatt här från första dagen. G&M är involverade i två projekt just nu som ska pågå mer än ett år; Hisingsbron och trafikplatsen i Haninge. Det är riktigt långa projekt. I utstationeringsregistret har G&M uppgett att projektet med att bygga Hisingsbron ska pågå mellan 19 december 2016 och 31 december 2017. Men det är bara första kontraktsperioden. Själva bygget ska pågå till 2020 och G&M hoppas på att vara med större delen av den tiden.
Bygget av en ny trafikplats i Handen räknar G&M med att vara verksamma i mellan 8 december 2016 till 8 juni 2018. (Läs mer om fast driftställe här).

För att gå ännu djupare i skattereglerna: Om ett polskt byggföretag har projekt som är kortare än ett år så kan det ändå vara så att skatt måste betalas i Sverige för arbetarna. För om en arbetare varit i Sverige mer än 183 dagar är han skattskyldig i Sverige.  I G&M:s fall är sju av de 14 projekt som redovisas i utstationeringsregistret längre än 183 dagar och arbetarna är ofta involverade i flera projekt.

Kan få ID-kort spärrade

På stora svenska byggen är det krav idag på särskilda identitetskort för dem som jobbar där. ID06 heter systemet och för att bli ansluten dit måste vissa krav vara uppfyllda. Ett företag kan enbart registrera egna anställda till exempel, och man måste följa lagar och regler, annars ska man spärras från systemet.
G&M har idag 221 stycken ID06-kort registrerade. Det är 70 fler än vad företaget uppger att man har anställda i Sverige. Lukasz Sobon förklarar det med att det kan vara fler vid arbetstoppar och att anställda cirkulerar mellan olika projekt i olika länder.
Men nu riskerar man ändå att få korten spärrade. För det verkar som att man gjort ett formellt fel vid registreringen. Stoppafusket har kommunicerat med avdelningen för bolagsgranskning på ID06. Så här skriver man därifrån i ett mejl om G&M:

Det jag kan konstatera avseende företagets registrering med organisationsnummer 502073-4181, är att de inte har några anställda. Det bryter då mot ID06 regelverk där ett direkt arbetsgivarsamband mellan företaget och de personer som det har utfärdats ID06 kort till alltid måste finnas.
Vi kommer då att tillskriva dem att de måste spärra de ID06 korten, om så inte sker så stängs företaget och dess utfärdade ID06 kort av från ID06 systemet. Här kan sen naturligtvis det polska företaget registrera sig för ID06 och då kontrollera vi att de också registrerat sig i Arbetsmiljöverkets utstationeringsregister
.”

G&M har alltså använt fel organisationsnummer. De kan göra en ny registrering och då använda det polska organisationsnumret. Men då kommer ID06 att ställas inför en ny frågeställning; uppfyller bolaget reglerna i övrigt?
Så här står det i ID06 regelverk:

Saknas arbetsgivarsambandet mellan företaget och person som det utfärdats ID06-kort till, eller bryter företaget mot gällande lag och förordning kommer företaget och samtliga dess registrerade ID06-kort att med omedelbar verkan kunna stängas av permanent från ID06- systemet.

Det är alltså möjligt för ett företag att bli helt avstängt från ID06-systemet, om det bryter mot, till exempel,  skatteregler.

Thomas Lundh
thomas@stoppafusket.se

Översta bilden är hämtad från TT Nyhetsbyrån

Stoppafusket är oberoende, grävande journalistik. Gillar du vårt arbete, swisha gärna en tia eller två till: 1235714852

 

SparaSpara

SparaSpara

SparaSpara

SparaSpara

Exit mobile version