Stoppafusket.nu – Detta är nyheter.

När ordning och reda är kaos

Det finns lag på hur det ska gå till när en arbetare sänds ut för att jobba i ett annat EU-land. Lönen får inte vara under den lagstadgade minimilönen.
I Sverige har vi kollektivavtal och då gäller den lägsta lönen i det aktuella kollektivavtalet. Och något traktamente får inte räknas som lön. Detta står att läsa, tydligt och klart, i EU:s utstationeringsdirektiv. (Se utdrag ur EU:s utstationeringsdirektiv här inunder).

 

 

Men företag från de baltiska staterna, utan undantag, räknar in traktamentet som lön. Extremt låg lön piffas upp med saftiga traktamenten. Det här är en fin variant att få ner den totala personalkostnaden på då det enbart är den låga lönen som företagen betalar skatt och sociala avgifter på. Och konkurrera ut andra företag med. Så får det självklart inte gå till. Lagar är till för att följas, eller hur! Det ska vara ordning och reda på arbetsmarknaden.

Men, här kommer det stora kruxet, på EU:s informationssida på nätet så legitimeras baltländernas konstruktion. Där står att traktamenten kan räknas in i lönen. (Se skärmbild här inunder)

Och där försvann ordningen och redan i ett vips.
Det här är egentligen en gammal nyhet. Jag skrev om det i en nyhetsartikel på Stoppafusket för ett år sedan. Rubriken var: EU sprider falsk information.  Jag trodde då att den informationen på EU:s sida skulle ändras. För falsk information ska inte EU gå ut med. Det måste väl ändå vara ordning och reda på arbetsmarknaden.

När arbetare sänds ut till Sverige ska deras arbetsgivare registrera varje arbetare på utstationeringsregistret. Det är lag på det. Och följer inte företagen det så måste de betala 20 000 kronor i ”böter”. Det är yrkesinspektörerna på Arbetsmiljöverket som ska följa upp tips och se till att de utlandsregistrerade företagen sköter sig. Utstationeringsregistrets statistik visar att Sverige hade 11 124 utstationerade arbetare i juli 2017. Skatteverket i sin tur uppskattar de utländska arbetarna till flera hundra tusen. Man kan milt kunna säga att det är en viss skillnad mellan de siffrorna. Det är kaos nu. Inte ordning och reda.

Om det är kaos på arbetsmarknaden i Sverige så är det ett totalt haveri i asylhanteringsprocessen. Men även där används begreppet ordning och reda. Det är inte okej. Det är skamligt.

Det är dags att stå upp för att ordning och reda är ordning och reda. Inte synonymt med kaos.

Anna-Lena Norberg

Fotot är från en av Anna-Lena Norbergs föreläsningar

(Detta är en blogg där åsikterna som framförs är bloggarens privata)

Exit mobile version