Stoppafusket.nu – Detta är nyheter.

Skattefusk och lönedumping

True proportions Latvia flag with grunge texture

Det lettiska byggföretaget Sia Swea är billigt att anlita. Runt 140 kronor i timmen. Sweas arbetare får i sin tur 34 kronor i timlön. Sweas kund är Jungfrusunds Mark & Sjö entreprenader AB. Där är också Sweas ägare anställd som förman.

Stoppafusket är oberoende, grävande journalistik. Gillar du vårt arbete, swisha gärna en tia eller två (eller mer) till: 1235714852

Det är mycket man hittar då man granskar ett företags årsredovisningar. En djupdykning i Sweas årsredovisningar från 2006 fram till och med 2016 visar att företaget enbart har verksamhet i Sverige. Det första vi då kan slå fast är att Swea måste betala arbetsgivaravgifter/sociala avgifter för sina arbetare här. Företaget kan inte få något undantag och betala sociala avgifter i Lettland då företaget inte har någon verksamhet där. Så säger EU:s regler. Men några sociala avgifter är inte betalda i Sverige.
Salvis Krūmiņš, som är ägare, till Swea menar att han har gjort rätt.
– Skatteverket i Lettland vet om att vi har verksamhet utomlands och de har sagt att allt är schysst, säger han på nästan felfri svenska.

Lön
I en årsredovisning kan man också se hur mycket företaget betalat ut i lön och hur många anställda företaget har. Och vi kan konstatera att under 2016 fick de 13 anställda på Swea (nio arbetare och fyra administrativ personal, enligt Salvis Krūmiņš) en timlön på 34 kronor. Och då har vi utgått från att de enbart jobbar 40 timmars vecka. Många gånger jobbar arbetare från utlandsregistrerade företag många fler timmar.

Pris
Vi kan också få fram hur mycket företaget får betalt för sitt jobb per timme. Det får vi fram utifrån det traktamente som Swea måste betala för sina arbetare när de jobbar i Sverige. Lettiska staten har lagstadgat att en arbetare ska ha 40 euro per dag. (Hur vi räknar kan du se längst ner). 2016 kostade det 140 kronor i timmen att anlita Swea.

Utstationeringsregistret
I utstationeringsregistret dit utländska företag är skyldiga att rapportera in vilka arbetare som är här och vilka kunderna är, hittar vi namnet på en kund: Jungfrusunds Mark & Sjö entreprenader AB som finns i Ekerö. Det visar sig att Jungfrusunds Mark & Sjö entreprenader är mer än kund när vi ringer upp vd:n Jan Björklund. Salvis Krūmiņš anställdes för tre-fyra år sedan.
– Salvis jobbade åt oss för många år sedan, ungefär 12 år sedan, åt en annan underentreprenör. Vi uppmuntrade honom att starta eget eftersom han var vaken och duktig på det han gjorde. Efter en tid började han jobba för oss mer och mer och efter en tid ansåg vi och han att det vore mer rätt om han var anställd hos oss.
Och efter en koll på Skatteverket ser vi att Salvis Krūmiņš från 2011 uppgett att han får lön i Sverige. I början blygsamt. Men sedan fyra år tillbaka tjänar han ungefär som en svensk byggnadsarbetare.
Tar du ut någon lön från Swea också?
– Ja, men jag vet inte hur mycket, säger Salvis Krūmiņš.
Var skattar du för den lönen?
– I Lettland.

 

 

 

 

 

 

Bild från Sweas årsredovisning. Årsredovisningen har vi hämtat från den lettiska databasen Lursoft.

F-skatt
I våra granskningar av utlandsregistrerade företag kontrollerar vi också om företagen har F-skatt i Sverige. När det gäller Swea är företaget inte ens registrerat här.
Varför har inte Swea F-skatt?
– För vi har inte ansökt om det. Jag har tänkt jobba som permanent företag i Sverige, berättar Salvis Krūmiņš.
Swea har inte betalat skatt och arbetsgivaravgifter för arbetarna i Sverige. Varför inte?
– Det betalar man i Lettland.
Varför betalar ni i Lettland när ni har all verksamhet i Sverige?
– Därför bolaget är lettiskt.

Nöjda
Enligt Jan Björklund har han betalat runt 18-19 euro (171 kr – 180 kr) i timmen för de jobb som Swea utfört.
– Det ligger i paritet med vad andra underentreprenörer tar, så jag tycker inte det är för lågt, säger han..
Det är vad du betalar till företaget. Men de anställda har 34 kronor i timmen.
– Jag har inte känt till det här. På arbetarnas lönespecifikationer står det så mycket mer. Men utifrån din information måste det också ingå traktamente. Det jag vet är att arbetarna är nöjda och glada.

Anställd
Salvis Krūmiņš har fungerat som förman, betald av Jungfrusunds Mark & Sjö, samtidigt som han varit arbetsgivare för Sweas arbetare. Jan Björklund berättar varför det är på det viset.
– Det är stor brist på byggnadsarbetare i Sverige. Vi tyckte det var en bra idé att Salvis Krūmiņš anställde byggarbetare i sitt företag. På så sätt kan vi se om arbetarna jobbar bra. Är det någon som inte fungerar blir det inte jobb någon längre tid.
Det låter för mig som om Swea är ett bemanningsföretag och inte byggföretag.
– Swea är ett byggföretag och en underentreprenör till oss, för vilken vi kontrollerat skatter och avgifter löpande. När Swea gjort mindre projekt under kortare tid har det alltid varit fastpris-arbeten.

Krångligt regelverk
Det finns inte någon skatt betald i Sverige för arbetarna, trots att all verksamhet varit här. Jan Björklund igen:
– Enligt mig har vi hanterat ett krångligt regelverk på bästa sätt. Detta kan vi, enligt mig, styrka med ID06, medarbetaresamtal med mera. Allt redovisas helt öppet, för till exempel Arbetsmiljöverket med flera. Vi har handlat i tron om att när arbetstagaren hos vår underentreprenör haft som mål att vara stadigvarande i Sverige, då har vi rekommenderat Swea att antingen ha ett säte i Sverige. Eller att Swea alternativt bett oss att anställa personen i fråga i vårt företag. Idag har vi nio personer anställda som kommer från Swea av totalt 18 anställda.
– Skattefusk och lönedumpning, tycker jag är starka ord att använda. Vi har agerat utifrån en tolkning vi trott på.  Vad skulle annars vara anledningen till att Jungfrusunds Mark & Sjö entreprenader skulle ha anställt nio personer från Swea  om man velat ägna sig åt skattefusk och lönedumpning? Svaret på den frågan är självklart nej.

Nära samarbete
Jan Björklund poängterar att Jungfrusunds Mark & Sjö entreprenader är en god arbetsgivare och en bra totalentreprenör.
– Vi har haft ett nära samarbete med Swea och vi har bedömt från projekt till projekt hur regelverket skall tolkas. Vår ambition har hela tiden varit att följa de riktlinjer som finns. Det är fortfarande vår avsikt att följa de regler som finns. Vi gör de förändringar som krävs, om de krävs, men anser vår tolkning som rätt fram tills dess motsatsen styrkts.
Salvis Krūmiņš anser att han gjort rätt och haft ambitionen att göra rätt.
– Jag är självklart villig att göra nödvändiga ändringar om det är så att vår tolkning av reglerna är fel, säger han.

Anna-Lena Norberg

Så här räknar vi

Siffror ur Sweas årsredovisning 2016
(Årsredovisningen har vi köpt från den lettiska databasen Lursoft)

Traktamente som betalats: 1 51582,9 euro
(I årsredovisningen finns en post på 175 582,90 euro. Enligt ägaren ska 24 000 euro räknas bort då den summan är för boende och resor)

Traktamente som ska betalas per dag: 40 euro
Antal traktamentesdagar: 1 51582,9 /40 = 3 789,58 dagar
Arbetsdagar (vi tar bort lördagar och söndagar): 5/7 x 3 789,58 dagar= 2 728,50 dagar
Antal arbetstimmar: 2 728,50 x 8 = 21 828 timmar
Omsättning: 3 22 406 euro
Swea kostar per timme: 3 22 406 euro/ 21 828 timmar= 14, 77 euro i timmen, vilket motsvarar 139,88 kronor.

Total lön: 78 382,17 euro (52 342,50 euro för nio arbetare och 26 039,67 euro för fyra administrativ personal.)
Antal arbetade timmar (se ovan): 21 828 timmar
Timlön: 3,59 euro, vilket motsvarar 34 kronor

1 euro är 9,4704 kronor enligt riksbankens valutaomvandlare 2016

 

Fakta om Jungfrusunds Mark & Sjö

Jungfrusunds Mark och Sjö entreprenader AB ingår i en koncern med 14 bolag, däribland Ekerö Fastighets AB, Fastigheter i Närlunda AB och Säbyholms Fastigheter AB. Moderbolag är Lazda Fastighets AB, där Jan Björklund också är vd.
2016 hade Jungfrusunds Mark och Sjö entreprenader 13 anställda och en omsättning på 80 miljoner kronor. 2015 hade företaget 12 anställda och en omsättning på drygt 53 miljoner kronor. 2014 hade företaget 9 anställda och en omsättning på drygt 35 miljoner kronor.

 

Exit mobile version