Stoppafusket.nu – Detta är nyheter.

Illegala gästarbetare på Tage & Söner-bygge

Ukrainska arbetare som inte hade arbetstillstånd och polska falska företagare.  En rad lagbrott i samband med bygget av Gummifabriken i Värnamo.

Underentreprenörer till Tage & Söner Byggnads AB hade med sig ukrainska byggnadsarbetare utan arbetstillstånd till ett bygge i Värnamo, det berättar Värnamo Nyheter om i en artikel. Under 2016 och 2017 anlitades en polsk firma, Michal Trocinski Zaklad, som underleverantör till Varbergsföretaget Hoti Bygg, för att medverka vid byggandet av Gummifabriken i Värnamo. Det kommunala bolaget VKIAB står som beställare och Tage & Söner byggnads AB är generalentreprenör. Michal Trocinski Zaklad har 17 ukrainska medborgare anställda i företaget, varav flera medverkat vid bygget i Värnamo, samtliga utan att ha arbetstillstånd för att arbeta i Sverige. Värnamo Nyheter skriver att minst fem av de ukrainska arbetarna har fortsatt att arbeta i Sverige efter de varit vid Gummifabriken i Värnamo, även fortsatt utan arbetstillstånd. Dessutom berättar Värnamo Nyheter i en artikel, att Tage & Söner anlitat så kallade falska företagare vid samma bygge i Värnamo. Egenföretagare från Polen som istället för att vara anställda, har fakturerat som egenföretagare. Det är samma upplägg som Tage & Söner använt vid ett bygge av ett reningsverk i Borås. Byggnadsarbetareförbundet har stämt Tage & Söner för brott mot kollektivavtalet för upplägget med att använda egenföretagare, istället för att anställa.
Utöver detta, skriver Värnamo Nyheter, har inget av de nio utländska företag som finns på underleverantörslistan, anmält sin närvaro i Sverige till utstationeringsregistret, vilket man egentligen ska göra enligt svensk lag.

Anna-Lena Norberg

 

Exit mobile version