Stoppafusket.nu – Detta är nyheter.

Förbifart Stockholm – skyddsombud stoppar tunnelbygge

Förbifart Stockholm. Skydsombudet Ludvig Wassdahl i en av tunnlarna, som byggs av Subterra

– Jag vill inte att någon av mina jobbarkompisar ska dö här nere, säger Ludvig Wassdahl, som är skyddsombud vid tunnelbygget i Skärholmen, som ingår i Förbifart Stockholm.

Förbifart Stockholm är ett gigantiskt projekt där motorväg ska dras förbi Stockholm i en 18 kilometer lång tunnel. Utöver huvudtunnlarna byggs det räddningstunnlar, påfarts- och avfartstunnlar. Sex entreprenörer har ansvar för var sin del av tunnelbygget. Med utgångspunkt från Skärholmen bygger företaget Subterra en del av förbifarten.
Där är arbetet stoppat i två huvudtunnlar och en sidotunnel sedan ett par veckor tillbaka. Berget visade sig inte vara så fast som man trott, utan började rasa.
– Till slut sa jag det, att innan någon gör illa sig så sätter jag stopp där, säger Ludvig Wassdahl som är skyddsombud på Subterra.

Det som rasade, var det stenar eller som grus, eller hur var det?
– Det var nästan hela taket som kom i en av gavlarna. Vi stoppade det där, tills vi vet hur vi ska gå vidare.

Det låter ju livsfarligt, om det rasar sten från taket?
– Ja, det var därför vi tyckte att vi inte ska gå vidare innan vi kan förstärka det riktigt.

Var det någon där som skadade sig när det rasade?
– Det var ingen som gjorde illa sig, nej. Men efter tre incidenter tyckte jag att det fick vara nog.

Delar av taget rasade in under arbetet i en av tunnlarna.

Sämre kvalitet i berget

Det låter lite Hallandsåsvarning över det hela?
– Nej, så illa är det inte. Jag tror inte det bär iväg på det viset. Men det är ett parti som är dåligt.Metoden för säkring som använts i bygget är anpassat efter att berget beräknats vara av en viss kvalitet, med en viss hållfasthet. Nu har man stött på partier nere i berget, där det är sämre hållfasthet än man trott från början. Det behövs kraftigare förstärkningar för att det ska hålla, anser Ludvig Wassdahl.

Är det helt stopp?
– Det är stopp i tre gavlar, i två kör vi vidare, där det är bättre berg.
Två av de gavlar det är stopp i är de som ska bli huvudtunnlar, där motorvägen kommer att dras.
Det Ludvig anser krävas nu är en annan sorts förstärkning.
– Vi vill kunna gå med spiling, där man sätter längstgående bultar i tunneln och sedan sätter man fast dem i bakkant och går bara tre meter, och sedan fortsätter man så. Då har man förstärkning hela tiden, eventuellt kan man använda armeringsnät också.

Öppning till Förbifart Stockholm. Här kommer det att bli på- och avfart för bussar, till motorvägen under jord.

Dödläge

Frågan verkar ha hamnat i ett slags dödläge. Företaget har bollat frågan till Trafikverket, som svarat att ansvaret faller på entreprenören.

Det verkar vara en tvist mellan Subterra och Trafikverket under uppsegling nu då, om vem som ska betala de dyrare förstärkningsarbetena?
– Jag vet inte. Jag ser det inte på det viset. För mig handlar det om att ingen ska skadas. Jag vill inte se någon av mina jobbarkompisar dö här nere.
Som skyddsombud har Ludvig makten att hålla bygget fortsatt stoppat.
– Det är bara jag eller Arbetsmiljöverket som kan säga att det är okej att fortsätta.

Har Arbetsmiljöverket varit och inspekterat?
– Nej, inte vad jag vet, men de är informerade.

Här tar det stopp, i en av tunnlarna till Förbifart Stockholm.

 

Exit mobile version