Stoppafusket.nu – Detta är nyheter.

Trafikverket och arbetsmiljökaoset

Ett par hundra arbetare som får dela på några toaletter. Arbetare som får klättra mellan kaj och fartyg. Maskiner som använts, trots att Arbetsmiljöverket satt förbud. Det handlar om arbetsmiljön på Lovön, ett av Trafikverkets projekt på Förbifart Stockholm. 

Två dagar innan midsommar i år slog  Arbetsmiljöverket till på stort. Ett antal företag fick förbud att jobba i tunnlarna som byggs under Mälaren. Vitet sattes till 100 000 kronor per företag. Orsaken till Arbetsmiljöverkets förbud var att det inte fanns säkra och tydliga utrymningsvägar. Det ska bland annat finnas tydlig skyltning och utrymningsvägarna får inte vara blockerade. Arbetsmiljöverket upptäckte också att sprängämnen var tillfälligt förvarade i en container.

Stoppafusket är oberoende, grävande journalistik. Vi behöver din hjälp för att kunna driva sajten. Swisha ditt bidrag till: 1235714852

Skadad arbetsmiljöinspektör
Det här är inte första gången som Arbetsmiljöverket varit på Lovön och inspekterat. Man kan säga att arbetsmiljöinspektörerna som varit där har fått en god bild på hur arbetsmiljön fungerar.
Enligt arbetsmiljöinspektör Hans Jansson fungerar arbetsmiljön inte alls.
– Det har vi sagt till om många gånger, säger han.
Hans Jansson, om någon, vet vad han pratar om. När han var på Lovön i april 2018 för att kontrollera en stenkrossanläggning blev han skadad. Inte av stenkrossanläggningen, utan av en tryckvåg från en sprängning i en av tunnlarna som byggs.

Skadad trumhinna
Ingen sprängsignal hade hörts innan, ingen hade påtalat att det skulle sprängas, det enda som hade låtit var en bil som tutade.
– Vi hörde en smäll, men visste inte var den kom ifrån. Tryckvågen kom ut från tunneln och slog emot mig. Jag fick uppsöka läkare som konstaterade att jag skadat trumhinnan och fått en inflammation. Jag var överkänslig mot ljud ett par veckor efter. När jag pratade i mobil kunde jag inte ha mobilen vid det örat för det gjorde ont. Enligt läkaren hade jag tur som klarade min hörsel.

Hundra arbetare – några toaletter
I augusti 2017 upptäcker Arbetsmiljöverket vid en inspektion att det är ett par hundra arbetare som får dela på några toaletter. Det finns inte heller duschar eller omklädningsrum så det räcker. Arbetarna har inte heller någonstans de kan sitta ner och äta.  Arbetsmiljöverket kräver att detta ska rättas till. Lovön Samverkan AB, LSAB, som är huvudentreprenör för projektet svarar att bodar skulle beställas så fort de fick godkännande av en facklig representant.
Arbetsmiljöverket skriver i sina papper: ”Vi avslutade ärendet och förväntade oss att bodarna skulle komma på plats.”  Men när Arbetsmiljöverket ett par månader senare gör ett nytt besök har ingenting hänt. ”Vid besöket på era arbetsplatser såg vi bara ett litet omklädningsrum samt ett fåtal toaletter och duschar.”

 Klättra upp på fartyget
Arbetsmiljöverket var på plats i oktober 2017 igen och påpekade då att LSAB måste ordna riktiga landgångar mellan kaj och fartyg så att arbetarna inte ska ”kliva, gå, klättra mellan kajer/fartyg” . På ett nytt besök i januari 2018 kunde Arbetsmiljöverket konstatera att det fortfarande inte var åtgärdat och satte då ett förbud, med vite om 50 000 kronor.

En dumper tippar sprängt berg från tunnel ner i stenkrossen – som tidigare var förbud på att använda.

Stenkrossanläggning
Arbetsmiljöinspektör Hans Jansson var på plats för att kontrollera en stenkrossanläggning när han höll på att mista sin hörsel. Stenkrossen var inte i det bästa skicket. Ett förbud att använda stenkrossanläggningen sattes med ett vite om 250 000 kronor. Maskinen användes ändå och ärendet är lämnat till Förvaltningsrätten.
Så här skriver Arbetsmiljöverket i sitt yttrande till Förvaltningsrätten:
”LSAB påstår i sitt överklagande att maskinen inte används med dess normala driftkapacitet. Av denna anledning anser sig LSAB inte behöva ta hänsyn till personsäkerheten vid användning av krossanläggningen.””Oavsett i vilken omfattning maskinen används så måste maskinen dock vara utrustad med skydd mot rörliga maskindelar. Maskinen behöver också vara utrustad med skydd mot fallande och utkastade föremål från maskinen.”
Stenkrossanläggningen har rättats till och är nu godkänd av Arbetsmiljöverket, men frågan om vitet är inte avgjort i domstolen ännu.

Arbetsmiljöansvar
Anna-Carin Nordlund är en av arbetsmiljöinspektörerna som varit vid Lovön. Hon var med och satte förbud mot ett antal företag att inte jobba i tunnlarna.
Arbetsmiljön på Lovön beskrivs som kaos. Det är också uppenbart att man inte respekterar Arbetsmiljöverkets krav eller förbud. Kan inte Arbetsmiljöverket bara sätta ett stopp för bygget?
– Arbetsmiljöverket kan inte normalt stoppa en hel arbetsplats utan bara enskilda arbeten som kan innebära omedelbar risk för liv och hälsa. Det riktas till varje arbetsgivare på platsen. Trafikverket är byggherre och har samordnande ansvar för arbetsmiljön. De har i sin tur utsett LSAB att vara byggarbetsmiljösamordnare under byggtiden. Om detta inte fungerar måste åtgärder vidtas av Trafikverket.
– Det jag har förstått är att man är rädd för produktionsstörningar, att arbetet kommer stå stilla.

Trafikverket kommenterar
När kommer Trafikverket sätta ner fötterna och säga att det räcker när det gäller arbetsmiljön på Lovön? Frågan går till Erik Lindgren på Trafikverket som  är t.f projektledare på delprojektet tunnel Lovön.
– Jag förstår inte frågan, du får utveckla vad du menar med att sätta ned foten och säga att det räcker? Arbetsmiljö är prio ett för oss och vi är på plats hela tiden med vår byggledningsorganisation. Vi är bland annat med på skyddsronder och har daglig tillsyn på arbetsplatserna. När vi ser något som är fel påpekar vi det för entreprenören och det åtgärdas då, säger han.

Arbetsmiljön på Lovön beskrivs av flera arbetsmiljöinspektörer vi pratat med som ett kaos. Hur ser Trafikverket på det?
– Det är inget som jag kommenterar i media.

Hur anser du att arbetsmiljön fungerar? 
– Det finns såvitt jag vet inga öppna ärenden mellan LSAB och Arbetsmiljöverket idag. De brister som är påpekade har åtgärdats. Trafikverket är byggherre och lägger grunden för en god arbetsmiljö i hela genomförandet från planering, projektering och genomförande till överlämning. LSAB har ett omfattande arbetsmiljöansvar som arbetsgivare och har även uppgiften att vara byggarbetsmiljösamordnare och genomföra de uppgifter som följer med det. Arbetsfördelningen fungerar.

Det fanns ett par hundra arbetare som fick dela på några toaletter under, minst ett par månader. Jag förmodar att de fick uträtta sina behov i naturen.  Hur kan Trafikverket, som var på plats, kunnat acceptera detta?
– Det stämmer att Arbetsmiljöverket har anmärkt på att det varit för få toaletter och duschar för knappt ett år sedan precis när projektet startade men det är åtgärdat sedan en lång tid. Såvitt jag vet var det färre än hundra arbetare på plats vid den tidpunkten.

Detta är den första artikeln i en serie granskningsartiklar av Förbifart Stockholm. I nästa artikel som publiceras kommer du få läsa om lönedumpning och skattefusk.  

Anna-Lena Norberg

 

 

 

 

Exit mobile version