Sida vid sida – med olika villkor

Lettiska arbetare har i uppemot fem år arbetat på Levene Sågverk i Västergötland med löner långt under kollektivavtalets. Stoppafuskets granskning visar att lönen för letterna ligger runt 20 kronor i timmen. Levene Sågverk, med cirka 20 kollektivanställda, ligger någon mil utanför Vara och bedriver vid sidan om sågverket också en verksamhet som bygger på renovering […]

Continue Reading