Stoppafusket.nu – Detta är nyheter.

Arbetet igång i tunnlarna igen

Nu kan arbetet återupptas i tunnlarna för Förbifart Stockholm igen. Skyddsombudet har fått igenom sina krav.

Som Stoppafusket kunde berätta i fredags, stoppade skyddsombudet Ludvig Wassdahl arbetet i tunnlarna för motorvägsbygget för Förbifart Stockholm, vid Skärholmen, för cirka två veckor sedan. Orsaken var ras som uppstått i tunneln. Ludvig begärde bättre förstärkningsarbeten innan han hävde skyddsstoppet.
Trafikverket är beställare av bygget. Där har man tagit Ludvigs åsikter till sig.
– När ett skyddsombud stoppar arbetet har vi ingen anledning att ifrågasätta det, säger Erik Lindgren, som är enhetschef på Trafikverket vid Förbifart Stockholm-projektet.
– Arbetsmiljön är prio ett för oss också.

Finns det en konflikt mellan Trafikverket och entreprenören (Subterra), om vem som ska betala för eventuella fördyringar?
– Nej det gör det inte. Vi för kontinuerliga samtal med entreprenören om vilka tekniska lösningar som är lämpliga.

Har berget visat sig vara av sämre kvalitet än vad undersökningarna först visade?
– Nej, det tycker jag inte att det är, när man ser över hela entreprenaden. Vi gör prognoser för bergkvaliteten, sedan kan det variera med tunnelsättningen. Totalt sett tycker jag att kvaliteten är enligt prognos.

Hur går bygget i övrigt?
– Det går enligt plan, säger Erik Lindgren.
Skyddsombudet Ludvig Wassdahl nåddes av beskedet att det är grönt ljus för de föreslagna förstärkningsarbetena under eftermiddagen i måndags.
– Nu häver jag skyddsstoppet, så arbetena kan komma igång igen, säger Ludvig.

Hur känns det?
– Det känns väldigt bra. Nu blir det som jag har föreslagit och det är skönt att vi kan komma igång med arbetet igen, säger Ludvig Wassdahl.

Exit mobile version