Belstrojs ägare har hamnat i blåsväder i Sverige, åtalade för att ha använt ett stort antal illegala arbetare. Stoppafusket kan nu också avslöja extrem lönedumpning – där arbetarna får knappt 60 kronor i timmen.

Inom Belstroj-sfären finns det estniska bemanningsföretaget/byggtjänstföretaget Belstroj Baltic OÜ. Ett företag som haft sin i särklass största omsättning i Sverige, över 90 procent, under flera år. Det visar företagets årsredovisningar. Dessutom visar årsredovisningarna att lönerna är mycket låga. 2019 låg de i genomsnitt på 60 kronor i timmen. Yauhen Blahadarau är majoritetsägare av Belstroj Baltic, via ett svenskt holdingbolag.  Längst ner i artikeln finns hans skriftliga kommentarer. Blahadaraus svar är mycket ovanliga, till exempel  “Vårt mål att inte betala några avgifter ( det är för dyrt)”.

Största verksamheten i Sverige.
Stoppafusket har djupgranskat Belstroj Baltics årsredovisningar sedan företaget startade 2011. Från 2015 drog bemanningsverksamheten hos företaget igång och blev samtidigt företagets största verksamhetsgren – och det i Sverige.
De här visar årsredovisningarna:
2015 var omsättningen 96,6 % i Sverige
2016 var omsättningen 97,3 % i Sverige
2017 var omsättningen 98,1 % i Sverige
2018 var omsättningen 90,7 % i Sverige.
2019 var omsättningen 93,3 % i Sverige

Vi hittar också en jobb-annons för 2019 där Belstroj Baltic söker en platschef. Där står att Belstroj Baltic under sju år installerat gipsplattor i Sverige och att man det här året, 2019, utökat sin verksamhet till Estland. Platschefen skulle jobba i Estland. Se skärmdump här under (google-översatt vid jobb-annonsen)

 

 

Största verksamheten – arbetskraft
Belstroj Baltic har flera olika verksamhetsgrenar: design, möbeltillverkning, mat- och brikettförsäljning med mera. Men varje gren har liten omsättning i förhållande till bemanning/byggtjänster.
Det här visar årsredovisningarna.
2015 var bemanning 76,5 % av den totala omsättningen
2016 var bemanning 77,6 % av den totala omsättningen
2017 var bemanning 66,7 % av den totala omsättningen.
2018 var bemanning och byggtjänster 73 % av den totala omsättningen.
2019 var bemanning och byggtjänster 70,3 % av den totala omsättningen.

Från 2018 ändrades verksamheten från bemanning till byggtjänster. Skillnaden är inte så stor – det handlar om försäljning av arbetskraft och inte varor. I Sverige är Belstroj Baltic registrerat som personaluthyrningsföretag. 

För att du själv ska kunna ta del av Belstroj Baltics årsredovisningar, och se de siffror vi räknat fram den procentuella geografiska- och branschomsättningen från, har vi tagit skärmdumpar från årsredovisningarna. Du ser dem genom att klicka här.

Lönerna
Då Belstroj Baltic har sin, i särklass, största verksamhet i Sverige och företagets bemanning/byggtjänster är den största verksamheten, drar Stoppafusket slutsatsen att det är just i Sverige Belstoj Baltics flesta arbetare jobbar. Det innebär i sin tur att den genomsnittliga timlön som arbetarna får när de jobbar i Sverige är väldigt låg:  2019 låg den på knappt 60 kronor i timmen, 2018 på drygt 53 kronor och 2017 på knappt 40 kronor.
Skärmdumpar från årsredovisningarna som visar lönerna och totalt antal heltidsanställda ser du genom att klicka här.

Fora-rapportering
Beltstroj Baltic är bundet av kollektivavtal i Sverige. De löner som företaget har betalat ut rimmar dåligt med kollektivavtalet. Dessutom ska ett företag som är bundet till kollektivavtalet rapportera och betala till Fora, som sköter de kollektivavtalade försäkringarna och tjänstepensionen till arbetarna. Det är först 2019 som Belstroj Baltic har rapporterat till Fora och då enbart två arbetare, samtidigt som årsredovisningen visar att Belstroj Baltic hade 198 heltidsanställda.

Sociala avgifter och skatter
Belstroj Baltic har inte betalat sociala avgifter/arbetsgivaravgifter för de arbetare som varit i Sverige och jobbat, förrän i november 2019. De sociala avgifter som betalats november och december 2019, motsvarar ungefär sex heltidsanställda med svenska löner. Men enligt EU-regler borde de sociala avgifterna varit betalda i Sverige från 2015, då företaget inte har någon större omsättning från hemlandet. För att kunna betala sociala avgifter i hemlandet måste Belstroj Baltic bland annat ha 25 % omsättning i hemlandet och det måste vara samma verksamhet i Estland som i Sverige.
Belstroj Baltic har inte heller betalat skatt på arbetarnas lön i Sverige. I vart fall inte fram till mars 2019. Efter mars 2019 har vi inga uppgifter då Skatteverkets jurister sekretess-stämplat alla företags skattekonton.  Då Belstroj Baltics ägare bor i Sverige, torde skatten för arbetarna betalats här, enligt huvudregeln för fast driftställe. Men det är en fråga för Skatteverket att avgöra.

Utstationeringsregistret
För sju år sedan blev det lag i Sverige att varje utlandsregistrerat företag är skyldigt att registrera vad deras arbetare heter som är här, var de är och hur länge de är här med mera, till Arbetsmiljöverkets utstationeringsregister. Men trots att Belstroj Baltics årsredovisningar visar att den stora omsättningen är i Sverige, har företaget inte registrerat några arbetare i utstationeringsregistret, förrän i augusti 2020. Då är 14 arbetare registrerade för att jobba på ett bygge i Danderyd.

Kommentarer
Belstroj Baltic ägs av Ztop holding AB, som tidigare hette Belstroj Holding AB.  Majoritetsägaren är Yauhen Blahadarau. Han är också vd för Belstroj Baltics filial i Sverige och han sitter i styrelsen för Belstroj Baltic i Estland.
Vid telefonsamtal med Yauhen Blahadarau försäkrades han om att Stoppafusket skulle publicera hans kommentarer precis som de är, då han tycker att journalister redigerar i texter för mycket. Blahadarau skulle besvara Stoppafuskets frågor skriftligt. Då svaren kom och är ovanliga mejlade vi  Yauhen Blahadarau för att fråga om han verkligen ville ha detta publicerat. Han har inte svarat.

Därför publiceras här ord för ord det som Blahadarau vill ha publicerat på Stoppafusket. Notera att det är även han som skrivit inledningen. För att texten ska bli mer läsbar är Stoppafuskets frågor understrukna.

 

“Yauhen Blahdarau aka Zhenja (grundare, styrelseordförande, huvudägare och verklig huvudman i Belstroj sfären) svarar på frågor via mejl: 

Belstroj AB är svensk byggföretag med inriktning på underentreprenader inom grundläggning, stommar och stomkomplettering. För mer info besök www.belstroj.se  Belstroj Baltic är systerföretag till Belstroj AB med verksamhet i Baltikum ( Estland, Lettland, Litauen och Polen). Huvudinriktningen är nordiska marknaden. Tjänster som Belstroj Baltic  tillhandahåller är rekrytering, kalkyl/projektering och produktion av prefab i trä och betong.  För mer info besök www.belstroj.ee I Belstroj sfären ingår flera företag i 7 olika länder, man sysselsätter sammanlagt över 1000 anställda och omsätter ca 750 Mkr på årsbasis. Rätt vore det att vända sig direkt till dem som är operativt ansvariga för Belstroj Baltic, men jag har engagerat mig i frågor och fått verkliga svar och kan redogöra för hur det ligger till i verkligheten.

1. Belstroj Baltic har sin absolut största verksamhet i Sverige. Det visar en genomgång av flera års årsredovisningar för företaget. Samtidigt visar årsredovisningarna att arbetarna har extremt låg lön, vilket inte är i överensstämmande med gällande kollektivavtal. För år 2019 var timlönen knappt 60 kronor för personalen. (Uträkning av lön: Total lön/årsarbetare/12 månader/fördelningstal 174) Vad har du för kommentarer till detta?
Du missar i din uträkning dem förmåner som dem fick i form av kaffe, varma strumpor och tidningskuponger för mat etc.

 

2. Belstroj Baltic har haft verksamhet i Sverige under flera år, men det är först i augusti 2020 som Belstroj Baltic rapporterade sina anställda till utstationeringsregistret. Utstationeringslagen kom 2013. Varför har Belstroj Baltic inte följt utstationeringslagen?
Du missar tidsskillnaden mellan Sverige och Öst. Som du säkert vet ligger man en bit efter i utvecklingen i öst. I Estland är det fortfarande 2013. I Vitryssland som jag kommer ifrån är det till och med  1994.

 

3. Belstroj Baltic har först 2020 rapporterat lön och arbetare till Fora, och då enbart några få arbetare. Varför har inte arbetare och lön rapporterats till Fora under tidigare år?
Det blev fel år 2020, jag kommer kontrollera och reda ut varför vi har rapporterad fora i år.

 

4. Belstroj Baltic har sin absolut största verksamhet i Sverige (Omsättning 2019, 93,3 %, 2018, 90,7 % och 2017, 98.1 %) Ändå har Belstroj Baltic betalat sociala avgifter/arbetsgivaravgifter i Estland? Varför?
Jag vet inte. Vårt mål att inte betala några avgifter ( det är för dyrt). Varför har dem betalad det i Estland då?  Ju, för att jag var inte på plats och lyckades inte kontrollera att INGA avgifter skulle betalas så som vi gör i Sverige.

 

5. Belstroj Baltics ägare bor i Sverige och då bör ju Belstroj Baltic ha fast driftställe då företaget är ett bemanningsföretag/byggtjänster (Se huvudregeln om fast driftställe, Skatteverkets hemsida). Det i sin tur innebär att Belstroj Baltic ska rapportera lön, dra skatt och betala in den från dag ett. Detta har inte gjorts, utan skatt har erlagts i Estland. Har du några kommentarer på det?
Belstroj ägare anser att fast driftställe är där man trivs bäst. Fisken letar efter djupare vatten och ägare efter bättre liv. Jag vill även lägga till att handling alltid leder till erfarenhet, och erfarenhet leder till förändring.

 

Med vänlig hälsning,

Zhenja

_________________________________

Yauhen Blahadarau

Ägare
Belstroj Sfären” 

 

 

2 KOMMENTARER

  1. Jag kan inte annat än att bli upprörd när jag läser ägarens svar till Stoppa Fusket. Han måste ju tycka att han är väldigt rolig. Uppenbart är att man kan göra som man vill på svensk arbetsmarknad. Jag hoppas att artiklar som den här kan få de stora byggföretagen att börja ta sitt ansvar. Man kan inte sälja arbete för 250 kr/timme och sedan bli förvånad över att ens underentreprenörer inte följer reglerna på svensk arbetsmarknad.

  2. Att redogöra för varje enskild situation och förklara för en som redan har en bestämd uppfattning fann jag som omöjlig uppgift. Jag valde att lämna löjliga svar i nivå med de frågor som ställdes till mig.

    Att journalisten insinuerar kring sådant som hon inte har inblick i visar sig när hon blandar olika företag, begrepp om fast driftställe, utstationeringslagen, internationella skatter, kollektivavtal, lönedumpning etcetera.

    Jag kan bara informera att vi har genomgått en rigorös granskning av myndigheter. Belstroj AB och våra systerföretag följer lagar och avtal och det kommer visa sig i domstolen.

    Vi räknar med att de som kan och vill föra en seriös diskussion om detta kontaktar oss om det föreligger några som helst frågetecken kring det som antas i artikeln. Vi har inget att dölja och kommer fortsätta vara transparenta. Vi för en kontinuerlig dialog med våra beställare och förser dem med all information.

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här