Hem Syftet med Stoppafusket.nu

Syftet med Stoppafusket.nu

Stoppafusket är grävande journalistik på nätet. Stoppafusket är ett digitalt media på nätet och är grundlagsskyddat. Bakom Stoppafusket står ansvarig utgivare frilansjournalist Anna-Lena Norberg och frilansjournalist Thomas Lundh.

På Stoppafusket berättar vi vad som händer i oseriösa utlandsregistrerade företag (ofta har de svenska ägare) som är verksamma i Sverige. Hur de fuskar med skatter och avgifter och därigenom konkurrerar ut seriösa företag. Vi berättar också om de utlandsregistrerade företagens svenska kunder. Hur de, i jakten på maximal vinst, använder sig av gästarbetare som tjänar en bråkdel mot vad svenska arbetare gör. Som jobbar långt fler timmar än vad arbetstidslagstiftningen tillåter. Som inte får sjukpenning när de är sjuka. Som inte får den pension de är berättigade till. Behandlingen av de utländska arbetarna är i grunden ren och skär rasism.

Stoppafusket vill  ge kunskap kring jobbtraffickingen som i längden även hotar vår svenska ekonomi. Fusket med skatter och avgifter handlar om miljarder kronor.

Stoppafusket ville också verka för att det skapas en opinion i landet så att ansvariga verkligen tar sitt ansvar och ger myndigheterna verktyg och resurser att utöva effektiva kontroller. Stoppafusket ville medverka  till att gällande lagar och regler följs.

Den första artikeln som publicerades på Stoppafusket  var ”Sanningen om Laval”. Detta företag har blivit en symbol för den fria rörligheten i EU, men företagets hela konkurrenskraft byggde på skattefusk.

Under 2010 och en bit in på 2011 var det i första hand skogsbranschen som granskades, en bransch som är mycket infekterad av oseriösa aktörer. Under slutet av 2011 och under 2012 inriktade vi också oss på andra infekterade branscher såsom  byggbranschen och städbranschen med flera.
I slutet av 2012 gavs boken De nya trälarna ut på förlaget LenaMedia. 2013 hade vi bland annat avslöjanden om transportbranschen. En bransch som är hårdast utsatt för osund konkurrens.

För 2014 satsade fackföreningen Byggnads på Stoppafusket. Det gjorde att 2014 blev året då Stoppafusket blev både starkare och tuffare.
2015-2017 fick vi fortsatt stort stöd från fackföreningsrörelsen och vi kunde driva sajten med oförminskad styrka.
2016 kom vi  också ut med boken “Mina grymma vapen”.

Från hösten 2018 övergick vår verksamhet till största del av konsultverksamhet. Vi satsar nu vår tid på att föreläsa, undervisa och göra utredningar på uppdrag.
Vi räknar med att Stoppafusket ligger på is fram till sommaren 2020. Men om vi får tid och kraft så ska vi försöka att göra någon grävning under tiden.
Stoppafuskets verksamhet återupptas sommaren 2020 under förutsättning att vi får ekonomiska möjligheter att göra det.

 Anna-Lena Norberg, ansvarig utgivare av Stoppafusket