Hem Länkar

Länkar

Moderaten Katarina Brännströms motion till riksdagen 2009.
“Skatteverkets kontroll av utländska arbetare och företag i Sverige”

Du ska omfattas av den socialförsäkring som finns i det land du arbetar oavsett var du bor.
Förordning 1408/71 som bl.a. reglerar vad som gäller när människor jobbar i andra länder inom EU.

Laval konkurrerar med okontrollerbart skattefusk.
Skogsföretagaren Olle Sundins debattartikel i Dagens Industri december 2009

Rapport om skogsbranschen 2008.
GS-facket. Det gröna guldet

Polen anmäld till EU-kommissionen
Bryter mot EU:s regler om E 101

Kollektivavtalsbundna utländska företag ska betala Fora-avgiften
Information på engelska från FORA

Socialdemokraternas förslag för ordning och reda på arbetsmarknaden

Rapport om utnyttjande av estnisk och lettisk arbetskraft i Sverige
Slavarbete i vår tid

I debattartikel i Expressen: Vänsterpartiet kräver solidaransvar, vilket innebär att ansvaret för att betala arbets­givaravgifter och löner går uppåt i kedjan om en underentreprenör inte gör rätt för sig.
Debattartikeln