Leif Sörensen tanktransport AB

Leif Sörensen tanktransport AB är namnet på det svenska bolaget i en dansk åkerikoncern. Stoppafusket har avslöjat att företaget har anställda gästarbetare som arbetar kontinuerligt på företagets tankbilsdisk i Karlshamn. De arbetar heltid i Sverige, men betalar inte in arbetsgivaravgifter för de anställda i Sverige. De är istället anställda i ett annat av koncernens dotterbolag, […]

Continue Reading