Kollektivavtal gäller säger domstol i Nederländerna

Det irländska bemanningsföretaget Atlanco Rimec förlorar på alla punkter i ett mål i en nederländsk domstol. Företaget hävdade att det inte behöver följa det nederländska kollektivavtalet. Domstolen beslutar tvärtemot att kollektivavtalet ska följas. Företaget får nu betala sex miljoner euro som resultat av domen. Ett resultat av domen är att Atlanco måste betala tillbaka för […]

Continue Reading