Dags att hantera problemet med organiserad brottslighet!

Sveriges åkerinäring har aldrig tidigare varit utsatt för en så snedvriden konkurrens som nu råder. Allvarliga marknadstörningar tvingar det ena svenska åkeriet efter det andra i konkurs. Det beror inte på ett dåligt företagande, utan en situation där konkurrerande aktörer bygger sin verksamhet på stölder, underbetalda förare och skatteflykt. Polisens statistik är tydlig och skatteverket […]

Continue Reading