Arbetarna jobbar 40 timmars vecka och får lön efter kollektivavtalet. Det hävdar Talls ägare Dawid Samiec.
Även om Talls anställningsbevis för 2009 och 2010 visar en klart lägre lön än kollektivavtalet så anser Dawid Samiec att han följer kollektivavtalet.
Och när det gäller uppgifterna om att arbetarna jobbade minst 200 timmar i månaden svarar han så här via e-post.
“Det är inte sant! Jag vet hur många timmar de arbetar. De arbetar åtta timmar per dag, fem dagar i veckan. Ibland är det mindre, men inte så ofta”. ”I kontraktet står det att de jobbar åtta timmar per dag, fem dagar i veckan, och ingen tvingar dem att arbeta mer. Jag har arbetare som jobbat för mig i flera år nu. Och om jag hade behandlat dem dåligt hade de inte kommit tillbaka för att jobba för mig”.
Uppgiften om att han ibland gett lönen direkt i handen förklarar han så här: ”De får endast pengar i handen till mat, så de inte svälter när de är i Sverige och det är inte mycket pengar. Det är en form av förskott.”

Arbetarnas pension
351 kronor. Det är vad en polsk arbetare har rätt till i traktamente när han jobbar i Sverige. Om det är en tjänsteresa vill säga. Men är arbetaren utstationerad att jobba en längre tid har han inte rätt till traktamente. Men samtidigt drar företaget Tall bort exakt 351 kronor per dag från sina arbetares bruttolön innan man räknar ut de sociala avgifterna. Det visar företagets egna papper. Tall gör inget brott mot den polska lagstiftningen. Företaget följer den skriftliga instruktionen från den polska försäkringskassan hur man skall gå till väga!  Resultatet blir att polska arbetare får mindre i pension när de blir gamla och att polska företag får konkurrensfördelar gentemot svenska företagare*.

Fora
Dawid Samiec vill poängtera att allt är okej med kunden Stora Enso och med GS-facket:
”Vi har blivit kontrollerade av den svenska fackföreningen. Vi har blivit kontrollerade av revisorn från Stora Enso. De sa att från den svenska sidan gör vi allt enligt lag. Plus att vi betalar FORA. Arbetarna har dubbel försäkring”.
Arbetsgivare ska betala in drygt 5 procent av de anställdas kontanta bruttolöner till Fora. Av avgiften går ungefär 4 procent till de anställdas avtalspension. I Fora-avgifterna ingår också avtalsförsäkringar. När någon blir sjuk, skadar sig eller omkommer ger avtalsförsäkringarna (afa) extra ekonomiskt stöd till den drabbade eller efterlevande.
Hur har då Tall räknat när det gäller Fora-avgifterna? Är det bruttolönen som rapporterats in eller har ”det polska traktamentet” räknats bort. På den frågan har inte Stoppafusket.nu fått något svar.
GS-facket däremot har tagit en titt på hur det ser ut med Talls inrapportering till Fora. Fackförbundet har jämfört den lön som Dawid Samiec har rapporterat till Fora på 2,6 miljoner med det arbete som utförts åt Stora Enso. Enligt deras beräkningar borde lönesumman varit 4 – 4,5 miljoner kronor! (Dawid Samiec har fått GS-fackets uppgifter men inte kommenterat dem.)  

Två löner
Via E-post beskriver Dawid Samiec hur det går till när han anställer sina arbetare och hur anställningskontrakten ser ut.  Först och främst måste han anställda dem 30 dagar innan arbetet påbörjas i Sverige. Detta för att han skall få ett intyg från den polska försäkringskassan (s.k. A1-intyg) att sociala avgifter skall betalas i Polen. (Annars hade han varit tvungen att betala dem i Sverige). När jobbarna anställs skrivs ett anställningsavtal som innebär att de är anställda på 1/6 av heltid (6,7 timmar i veckan) och lönen fastställs till 220 zloty, alltså knappt 500 kronor. När de väl börjar jobba i Sverige skrivs ett tillägg till det polska anställningsavtalet.
”När de börjar arbeta gör vi ett tillägg till det polska kontraktet och de har högre lön från den tiden tills de slutar arbetet… ”skriver han.
Anställningsavtalet som Dawid Samiec skickar för 2011 visar en dramatisk löneökning från tidigare år. Lönen är nu satt till 21 000 kronor (9500 zloty). 

God arbetsgivare
Dawid Samiec ser sig själv som en god arbetsgivare:
“Ärligt. Jag vill det bästa för mina arbetare. Jag är där med dem om de behöver något som handskar, byxor, regnkläder”. “Om det är något som jag inte är nöjd med dem vi sitter ner och pratar om det. Jag förbättras i min del av detta jobb. Och om någon visar mig på något jag gjort del, så fixar jag det. Jag är en människa och jag kan göra misstag. Men jag lär från mina misstag. För en vecka sen hade vi män från Sverige som kontrollerade oss. De pratade med mina arbetare. Och de upptäckte att mina arbetare verkligen är nöjda med sina jobb och villkor. Och att från min sida är allting enligt kontraktet och lagarna”.” Från nästa år flyttar jag mitt företag till Sverige och kommer driva min business här. Det är ett krav från min kund. Jag hoppas då att det blir mer klart och enkelt”, skriver han.  

Anna-Lena Norberg

* När de sociala avgifterna räknas i Polen dras alltså traktamentet av från bruttolönen. Men för arbetarnas del räknar man på ett helt annat sätt. Då dras 30 procent av traktamentessumman bort från bruttolönen. Återstående betalar arbetaren skatt för.  

 

 

 

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här