Återigen har Stora Enso anlitat en utländsk skogsentreprenör där allt inte går rätt och riktigt till. Den här gången gäller det polska skogsarbetare som fått långt under kollektivavtalet.
Det polska företaget Tall har under många år varit entreprenör för Stora Enso. Det här året har Tall arbetat i trakterna av Härjedalen och Hälsingland. Tidigare år har företaget även haft verksamhet i Dalarna.
Den polske skogsarbetaren Stanislaw arbetade för ett par år sedan för företaget Tall. Arbetsstyrkan det året uppgick till ytterligare 13 röjare och 30 skogsplanterare.  På Stanislaws anställningskontrakt står det att hans månadslön var  ungefär 14 000 kronor (6240 zloty). En lön som var ungefär 2000 kronor under den lägsta nivån i kollektivavtalet.

Hårt arbete
Stanislaw berättar att de jobbade hårt. Minst 200 timmar i månaden.
– Vi hade sexdagarsvecka, men många gånger fick vi jobba även på söndagarna, berättar han.
Men nöjd med lönen var han då han fick ut runt 20 000 svenska kronor i månaden. Enligt Stanislaw fick han och hans arbetskamrater ibland pengarna rakt i nävarna och ibland betalades de ut till deras bankkonton. 
Den stora överraskningen kom när han fick ett utdrag från den polska försäkringskassan (ZUS). Pensionspengarna som var inbetalda var inte utifrån den ”maffiga” lönen utan pendlade mer runt den polska minimilönen*.  Räknat utifrån pensionsinbetalningarna hade han en lön som var runt 1/3 av vad en svensk skogsarbetare tjänar.

Polska regler
Enligt polsk lag har polska arbetare rätt till traktamente på 351 kronor per dag då de skickas till Sverige för att jobba**. På en månad blir det runt 10 500 kronor. Traktamente är något som skall läggas ovanpå lönen, eftersom det skall täcka extrakostnader som arbetaren har när han jobbar här i Sverige. Men den polska lagen gäller bara vid s.k. tjänsteresa, inte för arbetare som Stanislaw – för han var utstationerad för att jobba en längre tid.
Men ändå räknar Polen med traktamente för Stanislaw- på det mest förvånande sätt. Man drar bort traktamentsersättningen på 351 kronor per dag från hans bruttolön. På den återstående summan räknas de sociala avgifterna. Vilket gör att Stanislaws intjänade pension blev mycket låg… vilket var en smärre chock för honom.

Svenska kollektivavtalet
– Lönen på 14 000 kronor är ett klart brott mot kollektivavtalet. Detta kommer att bli föremål för förhandlingar med Tall, säger Jan-Åke Johansson, ombudsman vid GS-facket.
– Den konstruktion, som Polen har för sina företag som gör jobb utomlands, medverkar till att den totala arbetskraftskostnaden blir låg. Det blir en lönedumpning i bland andra Skogs- Bygg- Anläggning och Åkeribranschen. Konkurrensen blir snedvriden och företag som skall följa våra svenska regler slås ut. Vi måste föra upp det här till de  politiska makthavarna, i alla färger. Det kan inte vara rimligt att det skall vara på det här sättet.EU-rätten
Det finns ett generellt förbud mot statligt stöd inom EU. Och med statligt stöd menas då alla former som myndigheterna i ett medlemsland selektivt beviljar ett eller flera företag.
Dan Holke är chefsjurist på LO – TCO rättsskydd:
– Polens sätt att hantera betalningen av sociala avgifter gör att man kan ifrågasätta om detta är ett otillåtet statsstöd och strider mot EU-rätten, säger han.

Dispens
Det här är inte första gången ett utländskt företag inte höll kollektivavtalet vid arbete för Stora Enso. Stoppafusket.nu avslöjade i januari i år att det lettiska företaget Sia Westras skogsarbetare tjänade 17 kronor i timmen och hade ett skattefritt traktamente på 364 kronor per dag. Efter avslöjandet beslutade Stora Enso att kräva av sina utländska entreprenörer och underentreprenörer att de skall ha fast driftställe i Sverige. Vilket innebär att företagen skall bokföra här, betala skatt och sociala avgifter här. Det här året har en del av de utländska företagen fått dispens från det kravet. Tall är ett av de företagen.
Håkan Englund är ombudsman på GS-facket, avdelning 12 Dalarna.
– Jag är oerhört besviken på Stora Ensos agerande. Företaget gick ut till oss och till media och krävde att deras utländska entreprenörer ska ha fast driftsställe. Samtidigt ger de undantag från sitt krav, säger han.
–  Jag tycker samtidigt det är för jäkligt att man kan få lägre kostnad för arbetskraften på det här sättet som polska företag då får. Vi har ju byggt upp våra kollektivavtal utifrån olika förhållanden, bl.a. att de sociala avgifterna ska räknas utifrån bruttolönen och blir pensionsgrundande. Helt plötsligt ställs det på ända.  

Anna-Lena Norberg
Stanislaw är ett fingerat namn.  

Läs här kommentarer från Talls ägare 

Läs här kommentarer från Stora Enso 

Läs här fakta om Polen 

* I Polen är pensionsavgiften 19,52 procent av bruttolönen. Arbetstagaren betalar hälften av detta av sin bruttolön. Arbetsgivaren i sin tur betalar resterande procentsats på arbetstagarens bruttolön plus den summa arbetstagaren betalar i sociala avgifter. Det är arbetsgivaren som betalar in summan. En gång om året skickar den polska försäkringskassan ut hur mycket pensionspengar som betalts in. Några exempel på vilken lön Tall ungefärligt har gjort inbetalningar på (i svenska kronor): 3800 kronor, 5000 kronor och 3000 kronor.
Se själv här på denna länk.
Observera att lönen är uträknad efter en enklare formel som gör att lönen blir ungefärlig.
Den nuvarande minimilönen i Polen är idag 1386 zloty i månaden vilket motsvarar 3386 svenska kronor (juli 2011).   

** Detta regleras i bl.a. i Labour Code, Artikel 77/5. Se länk: http://www.prawo-pracy.pl/graf/Kodeks_pracy.pdf 

Hur stort traktamente som gäller för olika länder finns att se på denna länk: http://www.abc.com.pl/serwis/du/2002/1991.htm

 

 

 

 

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här