Stora Enso upptäckte i vintras felaktigheter hos det polska företaget Tall. Bland annat att företaget betalade ut en för stor del traktamente. Men istället för att stoppa Tall har Stora Enso jobbat med att företaget skall följa alla regler. Och nu räknar man med att allt är rätt och riktigt.

Det blev en dramatisk löneökning, på pappret, för Talls anställda från 2010 till 2011. Lönen sköt i höjden, från runt 14 000 kronor till ungefär 21 000 kronor*. Det visar företagets anställningsbevis.
Den här gigantiska löneökningen beror på att Stora Enso gjorde en revision av företaget i vintras och upptäckte att Tall betalade ut lön, plus en för stor del traktamente.  Stora Enso krävde då att allt skulle gå rätt och riktigt till. Ytterligare en revision gjordes i somras. Och fortfarande var inte allt på plats. Men nu skall allt vara okej.
Nils Eliasson är skogstjänstchef på Stora Enso.
– Vi ser inga tecken på att företaget inte skulle följa kollektivavtalet. Den här entreprenören har vi upplevt som seriös och riktig, säger han. 

Enligt polska regler drar arbetsgivaren bort traktamente från bruttolönen innan sociala avgifter betalas. Detta har då företaget Tall gjort. Hur ser ni på det?
– Det vi kan se är att Tall betalar ut den lön som företaget ska. Vi kan inte påverka polsk skattelagstiftning. Det blir en fråga för facken och arbetsgivarorganisationerna att ta itu med.

De polska reglerna innebär att arbetarna får bl.a. lägre pensionsinbetalningar och att de polska företagen får konkurrensfördelar gentemot svenska företag. Vad har du för kommentar?
– Först av allt vill jag beklaga detta. Vi får fundera kring detta och undersöka vad de polska reglerna innebär. Vi ser det som angeläget att myndigheter samverkar över gränser så att den fria arbetsmarknaden i EU kan existera samtidigt som enskilda individers rättigheter säkras.

Enligt GS-facket är Talls lönerapportering till Fora, de kollektivavtalade försäkringarna, klart under vad som skulle rapporterats in. Facket räknar med att en lönesumma på 4-4,5 miljoner kronor är rimligt. Men företaget har enbart rapporterat in 2,6 miljoner. I era revisioner av Tall, ingick det inte att kontrollera Fora? Vad har du för kommentar till det?
– Det jag kan säga är att vi just nu går igenom detta med Fora. Men samtidigt vill jag varna för sådana här beräkningar.  Vad är det för underlag man använt? Vad är det för siffror man använt?

Stora Enso skulle kräva av sina utländska entreprenörer och underentreprenörer att de skulle ha fast driftställe i Sverige. Alltså att de skulle bokföra här, betala skatt och sociala avgifter här. Samtidigt har ni gett dispens från det här kravet i år. Varför?
– Det har blivit ett missförstånd. Vi har aldrig gått ut med att det skulle gälla från 2011, utan från 2012. Vi förändrar, men det tar tid. Orsaken är att vi har en del entreprenörskontrakt som måste gå ut som vi inte kan bryta. Vi var tydliga med att om kravet inte var genomförbart fullt ut under året så skulle vi kontrollera de entreprenörer som fortfarande hade fast driftställe utomlands. Vi har levt upp till den utfästelsen.

Anna-Lena Norberg

Se här: Stora Ensos pressmeddelande i februari 2011

* Talls anställningsbevis för sina anställda för 2009 och 2010 visar en lön på ungefär 14 000 kronor (6420 Zloty). På anställningsbevisen för 2011 är lönen ungefär 21 000 kronor (9500 zloty). Lönen på anställningsavtalet 2011 är helt enligt kollektivavtalet.

 Läs har artikeln: Stora Enso i blåsväder igen.

Läs här: Kommentar från Talls ägare.

Läs här: Fakta om Polen

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här