Hur ser det egentligen ut idag på Hissmofors kraftverk? Är arbetet som den inhyrda utländska personalen gör vitt eller svart?
– Vi har ställt långtgående krav för att det skall vara vitt. Självklart skall lagar och avtal följas. Men jag kan inte säga med hundra procents säkerhet att det är det, säger Tomas Carlsson som är vd vid NCC Construction AB.

Enligt uppgift är det tre företag i Atlanco/Rimecgruppen som NCC Construction AB anlitar för jobbet på Hissmofors kraftverk. Ett av dem, det irländska Atlanco, är registrerat hos Skattemyndigheten och har F-skatt. De två andra: ett schweiziskt och ett portugisiskt saknas i Skatteverkets rullar.
Pia Blank är jurist på Skatteverket:
– Det är förvånande om ett stort företag som NCC anlitar utländska bolag utan F-skatt. Skatteverkets rekommendation är att om man köper tjänster av ett utländskt bolag så skall det ha F-skatt och vara registrerat hos Skatteverket. Det blir som en kvalitetsstämpel.

Inga sociala avgifter
Hur ser det då ut med de sociala avgifterna/arbetsgivaravgifterna för arbetarna på Hissmofors kraftverk? Det irländska Atlanco som är registrerat i Sverige har inte betalat in några sociala avgifter för sina arbetare här. För att arbetarna inte skall tillhöra vår svenska försäkringskassa och arbetsgivaren då inte ska betala sociala avgifter här – måste varje arbetare visa upp ett speciellt intyg, ett s.k. A1-intyg. Detta intyg visar att de är utsända från sitt företag för att jobba här.

Inte så lätt
Men det är inte så lätt att få A1-intyg. EU har åtskilliga regler kring A1-intyget bara för att det ska vara ordning och reda på den europeiska arbetsmarknaden. Till exempel: Arbetarna måste vara anställda en viss tid innan de sänds ut för att jobba i ett annat land. Det går därför inte att t.ex. ett schweiziskt företag annonserar i Polen efter arbetskraft för att jobba i Sverige och sedan få några A1-intyg för den polska arbetskraften. Företaget måste också ha sin huvudsakliga verksamhet i samma verksamhetsområde i hemlandet för att kunna sända ut någon. Brevlådeföretag, vars enda verksamhet är att skicka folk för att jobba i ett annat EU-land, får därför inga A1-intyg för sina anställda.

Efterlyses: A1-intyg
Så finns det då några A1-intyg för arbetarna från Atlanco/Rimecgruppen som jobbar på Hissmofors kraftverk?
Tomas Carlsson, vd vid NCC Construction:
– Vi har krav på våra utländska underentreprenörer att deras arbetare ska ha A1-intyg om sociala avgifter inte betalas här i Sverige, men vi begär inte in alla A1-intyg. Däremot har vi tidigare gjort stickprovskontroller hos Rimec och de arbetarna hade A1-intyg, säger han.

Skatteverket hittade bara hitta ett fåtal arbetare som hade A1-intyg i sin revision, men över 200 personer som inte hade det. Hur lyckades NCC pricka in det fåtal som hade A1-intyg?
– Jag har ingen detaljkunskap om detta. Men informationen jag fått är att Rimecs arbetare hade A1-intyg, säger han.

Jag har fått uppgift om att det finns tre Atlanco/Rimec företag på Hissmofors kraftverk. Två av dem finns inte registrerade i Sverige och har inte F-skatt. Kontrollerar ni inte sådant på NCC innan ni sluter avtal?
– Rimec har ju funnits i många år och någon sådan kritik har inte nått mig tidigare. Vi har affärsavtal med Rimec och om det tagit in några andra företag bryter företaget mot vårt affärsavtal.

Du säger Rimec… vilket Rimec? På Hissmofors kraftverk heter de tre anlitade företagen, enligt uppgift, Atlanco och är från Irland, Schweiz och Portugal.
– Vårt affärsavtal är med Rimec. 

Det skall finnas 87 olika Atlanco/Rimec företag i Europa. I Sverige finns tre med namnet Rimec. Ett från Irland, ett från England och ett från Cypern. Samtliga finns det inga uppgifter om F-skatt, vad jag kan se på Allabolag.se. De är inte heller momsregistrerade. Vilket Rimec pratar du om?
– Jag har, som sagt, inte detaljkunskap. Jag väntar på att den utredning jag tillsatt inom NCC skall ge mig alla uppgifter.

Jämtkraft
Vad säger då Jämtkraft, det kommunalägda bolag, som anlitat NCC som entreprenör. Har man ställt krav på att A1-intyg skall finnas om sociala avgifter inte betalas i Sverige? Kontrollerar man i så fall detta och hur?  Stoppafusket sökte också under fredagen vd:n Anders Ericsson och lämnade meddelande i röstbrevlådan – men han har inte ringt tillbaka.

Kommunalrådet
Och vad säger Östersunds kommuns socialdemokratiska kommunalråd Ann-Sofie Andersson om uppgifterna. Det är trots allt skattepengar som går till en företagsgrupp som inte skött sig. Ann-Sofie Andersson är också styrelseordförande vid Jämtkraft.
Vid telefonsamtal i fredags (9 december), lovade Ann-Sofie Andersson svara på Stoppafuskets frågor nästa dag. Men under lördagen svarade hon inte på telefonen alls. Flera meddelanden lämnades på hennes röstbrevlåda – utan att hon ringt tillbaka.

Atlanco
Stoppafusket har sökt de tre Atlanco/Rimecföretag som, enligt uppgift, NCC idag använder på Hissmofors kraftverk. I Irland var det ingen som svarade. I Schweiz lovar telefonisten lämna meddelande om Stoppafusket fråga om A1-intyg till berörda som skall återkomma med svar. Ännu har ingen ringt upp. I Portugal var linjen upptagen.

Anna-Lena Norberg

Detta är en artikel av tre. Läs de andra artiklarna genom att klicka på länkarna.

NCC använde svart arbetskraft  

”NCC gör allt för att få maxprofit”

 

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här