Filbornaverket:
NCC har avtal med Atlanco Ltd Cyprus, som vid anlitandet var bundna av kollektivavtal med Byggnads (avtalet gäller Atlanco inklusive dotterbolag).

Lokal förhandling enligt medbestämmandelagen § 38-40 rörande anlitande av Atlanco, avslutades i augusti 2010. Byggnads begärde inte veto.
Projektet startade juni 2010 och beräknas vara färdigt sommaren 2012.
NCC har fått kopior på löneutbetalningar till YA. NCC har kontrollerat att de bor bra och ser till att de jobbar de timmar som avtalats. NCC har utbildat dem där så krävts.
Atlanco har visat intyg att de som jobbar mer än sex månader betalar skatt i Sverige.
Atlanco har visat intyg att de betalat sociala avgifter på Cypern. NCC har begärt att få se A1-intyg.
Atlanco Ltd Cyprus har inte F-skattesedel i Sverige, något vi enligt vår egen policy begär, men vi missade den formaliteten.  

NCC:s rutiner:
NCC kräver F-skattebevis och kollektivavtal av våra leverantörer, samt att de följer svenska lagar och regler. Av det följer krav på A1-intyg om sociala avgifter ska betalas någon annanstans än i Sverige av alla våra underleverantörer.  NCC kräver också svensk momsredovisning när det är aktuellt. Att våra krav om A1:or efterföljs kontrolleras med stickprover. Om stickproven – eller något annat – skulle få NCC att misstänka oegentligheter tar vi fördjupade kontakter med leverantören.

NCC kontrollerar inte regelmässigt slutlönen för andra företags (till exempel UE, konsultföretag, bemanningsföretag, vare sig svenska eller utländska) anställda.  Eftersom lönerna i Sverige regleras av kollektivavtal mellan facket och arbetsgivarna ligger det i första hand på facket att följa upp att kollektivavtalen följs.  NCC ser därför Byggnads som en viktig part för att kontrollera yrkesarbetarlönerna i branschen.

 

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här