Skriftligt svar från NCC angående Raketskolan i Kiruna.

Raketskolan
NCC har avtal med Atlanco Ltd Ireland, som har kollektivavtal med Byggnads. NCC har i överläggningar med Byggnads lokalt informerat om bemanningen på projektet. Vid överläggningarna har även lönen för personal från Atlanco diskuterats. Eftersom personal från Atlanco är en del av vårt arbetslag fastställs deras lön utifrån utfall av prestationslönen för NCC:s anställda. Atlanco Ltd Ireland har F-skattesedel.

Vid kontroll visar det sig att personalen under 2011 kom från Atlanco Switzerland. Atlanco Switzerland har ansökt om f-skattesedel i Sverige. Det var inte enligt avtalet, anser NCC. Därför kommer från första januari 2012 den personal som jobbar på Raketskolan komma från Atlanco Ltd Irleland. De betalar sociala avgifter i Sverige. De som jobbar längre än 183 dagar betalar skatt i Sverige.
NCC har begärt att få intyg från Atlanco Swizerland som styrker att det betalats in sociala avgifter och skatt under 2011.
Byggstart: mars 2011 och beräknat avslut augusti 2012.

NCC:s rutiner:
NCC kräver F-skattebevis och kollektivavtal av våra leverantörer, samt att de följer svenska lagar och regler. Av det följer krav på A1-intyg om sociala avgifter ska betalas någon annanstans än i Sverige av alla våra underleverantörer.  NCC kräver också svensk momsredovisning när det är aktuellt. Att våra krav om A1:or efterföljs kontrolleras med stickprover. Om stickproven – eller något annat – skulle få NCC att misstänka oegentligheter tar vi fördjupade kontakter med leverantören.

NCC kontrollerar inte regelmässigt slutlönen för andra företags (till exempel UE, konsultföretag, bemanningsföretag, vare sig svenska eller utländska) anställda.  Eftersom lönerna i Sverige regleras av kollektivavtal mellan facket och arbetsgivarna ligger det i första hand på facket att följa upp att kollektivavtalen följs.  NCC ser därför Byggnads som en viktig part för att kontrollera yrkesarbetarlönerna i branschen.

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här