Det lettiska företaget Sia Renovatis betalade svältlöner och är stämt till Arbetsdomstolen. Nu kräver Skatteverket två miljoner av företaget för uteblivna arbetsgivaravgifter.

För nästan ett år sedan rullades skandalen med de svältande lettiska arbetarna upp. De hade så dåligt betalt att det inte ens räckte till mat. I sin desperation satte de upp skyltar och vädjade till omgivningen, där de var placerade att jobba.
”Grannar hjälp oss. Vi är slavar. Vi är hungriga. Vår chef är C Kjellberg”, stod det på skylten som uppmärksammades av en granne som slog larm till Byggnadsarbetareförbundet.
Byggnads fick tre av de lettiska arbetarna som medlemmar och förbundet kräver genom Arbetsdomstolen ett skadestånd på cirka en halv miljon kronor av företaget. De hade jobbat för löner långt under avtal, timersättningen var bara 27 kronor.

Samme ägare
– Det var en jäkla soppa, minns Christian Bengtzelius som är ordförande för Byggettan – den fackförbundsavdelning som haft hand om fallet.
Det aktuella bygget var i Sollentuna och letterna var anställda av det lettiskt bemanningsföretaget Sia Renovatis, som levererade arbetskraft till det svenska bolaget Renovatis AB. Båda bolagen hade samme ägare, Carl Kjellberg.
– Vi tvingade fram ett kollektivavtal med det lettiska bolaget, sedan tog man in folk som enmansföretagare istället.
Byggettan hjälpte de tre letterna som blev medlemmar att hitta andra jobb i Sverige med avtalsenlig lön. En av dem jobbar kvar i Sverige och två är tillbaka i Lettland. Nu väntar de på utgången av stämningen till Arbetsdomstolen.

Skattesmäll
Sia Renovatis har sedermera byt namn till Sia Tripulado. Det bolaget har begärt sig själv i konkurs i Lettland, detta efter att Skatteverket fattat beslut om att påföra icke betalda arbetsgivaravgifter för 2009 och 2010 på stora summor. Totalt med skattetillägg för båda åren är Skatteverkets krav två miljoner kronor.
Skatteverket har granskat Carl Kjellbergs bolag och kommit fram till att Tripulados enda kund är Renovatis AB och att företaget aldrig bedrivit någon verksamhet i Lettland. All personal har rekryterats för att arbeta i Sverige. Uppdragen har varit renoveringar av privata hus. Enligt Byggettan har man gjort många badrumsrenoveringar, bland annat.

Svenska skatteregler
Enligt Skatteverkets revision har Tripulado haft 10-17 anställda som samtliga hyrts ut till Renovatis AB. Flera av dem jobbade åt Renovatis under hela 2009 och 2010. För uthyrningen har Tripulado fakturerat Renovatis för ungefär 7,7 miljoner kronor, sammanlagt under båda åren.
Skatteverket har alltså kommit fram till att Tripulados verksamhet helt och hållet har bedrivits i Sverige, att det ägs av den svensk som bor i Sverige och att arbetarna varit stationerade under två år i Sverige. Således ska svenska skatteregler gälla. Eftersom arbetsgivaravgifter inte är betalada för de aktuella åren kräver Skatteverket bolaget på två miljoner kronor. Skatteverkets beslut är nyligen överklagat av bolaget till Förvaltningsrätten.

Thomas Lundh

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här