EU:s öppna arbetsmarknad har fått stora negativa konsekvenser för fackföreningsrörelsen, inte minst inom transport- och byggbranschen. Utländska företag/ bemanningsföretag som bedriver verksamhet i Sverige medverkar aktivt till både social- och lönedumpning. Vi ser att det finns stor risk att denna öppna arbetsmarknaden är på väg att rasera mycket av vad vi i arbetarrörelsen kämpat för under 100 år. Det vill säga den riskerar att urholka våra kollektivavtal, som vi med styrka och solidaritet förhandlat fram.
Vi ser hur arbetskraft från våra Baltiska länder ofta lever under slavliknande förhållanden här i Sverige. Förarna bor till exempel i sina lastbilshytter eller i någon form av baracker flera månader i sträck utan att få komma hem till sina familjer. Oftast har de bara råd med att livnära sig på soppa! Är detta något vi i fackföreningsrörelsen och Sverige tyst accepterar?
Det finns regler gällande cabotage trafik, tillfälliga inrikestransporter, men en bristande tillsyn av den kontrollerande myndigheten gör att det praktiskt taget är fritt fram för utländska åkare att bedriva verksamhet i Sverige. Man anser att detta är ett laglöst land och chansen att åka dit är minimal. En svensk åkare/chaufför har polisen inga svårigheter att driva in böter på. Men när ett utländskt ekipage stoppas går det oftast till åklagaren, där slänger man det i papperskorgen då straffsatsen oftast är för låg. Detta är inget annat än en diskriminering av en hel yrkeskår!  Även detta bidrar till en osund konkurrens och i längden en fara för svenska arbetstagare/Transportmedlemmar att mista sina jobb.
De här frågorna tar chaufförerna ständigt upp till diskussion när vi är ute och söker upp medlemmar på deras arbets- och rastplatser. De undrar varför vi inte gör något åt problemen. Det är ju chaufförernas jobb som står på spel! Dagens situation skapar grogrund för den främlingsfientlighet som hjälpte Sverigedemokraterna att ta sig in i riksdagen vid senaste valet.  Och Transportarnas frågor är befogade. Låt oss vara självkritiska och medge att vi inte har agerat som vi borde. Vi såg vad som komma skulle, men protesterade inte tillräckligt kraftfullt mot EU:s öppna arbetsmarknad och dess konsekvenser för våra medlemmar.
Redan idag finns ett EU-direktiv som Sveriges regering skulle kunna anta för att minimera dessa problem och förhindra social och lönedumpning. Det kallas EU direktiv 2088/104/EG, och gäller arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag.
I Holland har man redan infört en lag, 2007-2008 30896A som reglerar anställningsförhållanden i åkerier.

I Artikel 2.11 kan man läsa:
Åkaren är förbjuden att vid tillhandahållande av transporter använda sig av tjänster från lastbilsförare som inte är anställda av honom.
Åkare som bryter mot denna lag som innebär att även kollektivavtalet är lagstadgat, bestraffas med böter eller indraget trafiktillstånd!

OECD:s modellskatteavtal skulle även förhindra både social- och lönedumpning. Avtalet innebär:
Anmälningsskyldighet för de företag som hyr in bemanning från utlandet. Anmälningsskyldigheten gäller även för de inhyrda arbetstagarna, och det är det inhyrande företaget som ansvarar för detta. Det är även uppdragsgivarens skyldighet att ta ut skatt.

Redskapen finns alltså. Nu gäller det att Transport och alla arbetarförbund inom LO med kraft går in och påverkar Sveriges regering att anta uppräknade EU direktiv, lagar och avtal.
Annars är risken stor att våra jobb försvinner och att det fackliga löftet – där vi försäkrar varandra att aldrig under några omständigheter arbeta på sämre villkor eller till lägre lön än vi lovat varandra – har spelat ut sin roll.
Vi har sett hur arbetarrörelsen och fackföreningsrörelsen fått sig en ordentlig smäll sedan borgarna kom till makten. Vi har tappat ett stort antal medlemmar, men inte av ideologiska skäl utan av – ekonomiska. Vi ser hur arbetstagarna måste börja tänka mer och mer individuellt. Den solidaritet som en gång var så stark tynar sakta bort.
Vi ska inte glömma bort vad vår regering står för, kapitalet! Och dom gör sitt jobb exemplariskt bra!! EU’s öppna arbetsmarknad gör att företagen kan tjäna grova pengar genom att slippa undan svenska kollektivavtal genom F-skattare och utländska bemanningsföretag. Detta är inget annat än slaveri och människohandel.

I ett brev från Centerpartiet fick vi följande svar gällande våra krav att bl.a. införa lag 2007-2008 30896A som Holland tillämpar:
“Kravet om att förare som kör yrkesmässig godstrafik ska vara anställd av det företag som äger lastbilen, så anser Centerpartiet att det är ett orimligt krav att genomföra, eftersom det skulle strida mot bemanningsbranschens möjligheter att verka i Sverige”
Med andra ord så välkomnar man den utländska bemanningsbranchen vilket på sikt kommer slå ut stora delar av den Svenska arbetsmarknaden. En liten tanke som slår en då är…vem ska då betala vår välfärd, skola, vård och omsorg? För några skattepengar till Sverige blir det inte.

Det är dags för oss att damma av våra röda fanor och börja arbeta fackligt som vi gjorde förr. Det är dags att synas på barrikaderna, det är dags att gå ut och kraftfullt demonstrera! Vi måste visa Sveriges arbetare vad som står på spel, och med kollektiv styrka och solidaritet förhindra detta. Det är dags att ta tillbaka makten!

Tommy Jonsson, ombudsman/Internationellt ansvarig Transports avdelning 20 Norra Småland

 

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här