Bemanningsföretaget Rimec ska betala de elva miljoner kronor i uteblivna arbetsgivaravgifter som Skatteverket har krävt sedan 2011. Det har nu även kammarrätten i Göteborg slagit fast i en dom.

Ända sedan Skatteverket för tre år sedan tog beslut om sitt miljonkrav på det irländska bemanningsbolaget Rimec Limited har företaget vägrat att betala. Man överklagade först till förvaltningsrätten – som avslog. Sedan till kammarrätten, som nu alltså även de avslår företagets överklagan.

NCC och Skanska
Det ursprungliga kravet på närmare 11 miljoner kronor i uteblivna arbetsgivaravgifter och skattetillägg kom efter en revision av Skatteverket kring företagets verksamhet i Sverige åren 2007 och 2008. Då bemannade Rimec: Citytunneln i Malmö, byggandet av polyetenfabrik för Borealis i Stenungsund, Hallandsåstunneln och tillbyggnaden av sjukhus i Borås. I samtliga projekt var NCC uppdragsgivare, förutom Hallandsåsen där Rimec jobbade för Skanska.

Inga kontrolluppgifter
Utredningen visade att drygt  200 polska arbetarna hade befunnits sig i Sverige i mer än ett halvår och därmed var skattskyldiga här. Men några kontrolluppgifter på löneutbetalningar skickade Rimec aldrig in. Inbetalda arbetsgivaravgifter var en annan sak som lyste med sin frånvaro. Och det fanns mer. Rimec kunde endast visa upp ett fåtal E101-intyg, som bevisade att arbetarna tillhörde det utsändande landets socialförsäkringssystem. (E101-intyg och A1-intyg är samma sak.) Företaget å sin sida hävdade att man betalt in sociala avgifter i Storbritannien men trots det inte fick intygen utfärdade. Stoppafusket har tidigare skrivit om turerna här. (Läs gärna artiklarna i vårt “bibliotek” om Atlanco Rimec. Klicka här)

Bristfälliga svar
Skatteverkets utredning, som bland annat innebar kontakt med brittiska myndigheter, och de bristfälliga svaren från Rimec, som fortfarande inte visade upp rätt dokumentation, mynnade i mars 2011 ut i ett krav på 10,9 miljoner. I kammarrätten, som meddelades i förra veckan, argumenterar Rimec för att få kravet upphävt samt ersättning för sina kostnader. Huvudargumentet är att arbetarna inte var anställda av Rimec, utan av Rimec Contracting Limited, som var ett brittiskt företag. Krav på att betala sociala avgifter kan bara ställas till arbetsgivaren, argumenterar man. Och dessutom är Rimec Contracting Limited numera likviderat.

Arbetsgivaravgifter
Kammarrätten väljer dock, liksom förvaltningsrätten gjorde i en dom 2012, att gå på Skatteverkets linje. Det vill säga att Rimec ska anses vara arbetsgivare i det här fallet då det var det företaget som slutit affärskontrakten med kunderna. Rimec är därmed skyldig att erlägga sociala avgifter. Att arbetarna befunnit sig i Sverige i mer än ett halvår och faktumet att några E101-intyg inte visats upp gör saken ännu klarare. Rimec Contracting Limited var också ett dotterbolag inom Atlanco Rimec-koncernen. Domen kan komma att överklagas till Högsta förvaltningsdomstolen.

Oskar Sjölander

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här