Den ökända bemanningskoncernen Atlanco Rimec Group (ARG) svartlistar personer som går till facket, är fackligt aktiva eller anmäler företaget till Yrkesinspektionen. Dessutom noterar Atlanco om någon arbetare har mentala problem, kräver högre lön eller har en taskig attityd. Stoppafusket ger dig möjlighet att själv ta del av uppgifterna från Atlancos register.

Citaten är hämtade ur Atlancos register. Observera att detta är bara ett axplock ur ett register på flera tusentals arbetare hos Atlanco Rimec.  Namnen på arbetarna är fingerade.

England
Atlancos arbetare strejkade i augusti 2008 när de jobbade för företaget Alstom i Langage i England. Enligt Atlanco låg en enda man bakom detta. Låt oss kalla honom Stewart.
”Denne man är den absolut värsta kategorin av upprorsmakare man kan hitta. Han är facklig representant och mycket militant. Han var huvudorsaken till strejken i Langage 7 augusti. Jag skulle aldrig anställa den personen igen.”
Kunden Alstom var inte alls nöjda med Atlancos strejkande arbetare utan ville ha bort arbetarna: ”De fördes till Langage för att jobba på måndag 4 augusti och tre dagar senare beslutade Alstom att alla skulle tas bort från platsen.”
Det var 15 arbetare, förut över Stewart, som förlorade sina jobb.
“Som grupp var de lättledda av Stewart. Hur som helst tror jag ärligt att dessa 15 skulle kunna bli bra arbetare.”

Spanien
Polacken, Boguchwai, jobbade också för Alstom /Langage men var inte inblandad i strejken. Hans yrkesskicklighet klassificerades av Atlanco som ”Excellent” i företagets databas. Men när han senare, i januari 2009, blev Atlancos förman vid jobb hos företaget Felguera Montajes y Manteinimiento i Spanien, blev det ett annat ljud i skällan. Han ska aldrig anställas igen av Atlanco: ”Nej, inte någon pålitlig person. Kontaktade facket.”

Sverige
Waldemar, en annan polack, började också sin bana för Atlanco hos Alstom i England. Där jobbade han sammanlagt i åtta månader. Under 2009 blev han uthyrd till företaget NCC för att jobba vid bygget av Borealis i Stenungssund, Sverige. Efter några månader blir han avskedad. Plötsligt står det att han har problem med spriten, vilket inte noterats tidigare. Atlanco kommer inte anställa honom igen: ”Nej, arbetaren var involverad i facklig kamp, och vände andra arbetare mot Rimec. Nej, aldrig någonsin igen. Den här arbetaren skapar mycket problem.”
Att det var hans fackliga kamp som var orsaken visas tydligt då Waldemar tidigare varit noterad som en ”bra arbetare.”
En arbetskamrat till Waldemar, polacken Kazmer, jobbade från februari till augusti 2009 vid Borealis. Även om det står att han är en ”bra arbetare” kan han inte anställas igen. ”Nej, aldrig blir han anställd av Rimec igen. Han gick med i facket och vände arbetarna mot Rimec”.
Det är fler arbetare vid Borealis som inte kommer anställas igen. Inte polacken Adam: ”Nej, involverad i facken. Vänder andra arbetare mot Rimec”. Och inte heller polacken Czezlaw: ”Nej, lämnade utan uppsägning, involverad i facket och vände andra arbetare mot Rimec. Nej, aldrig blir han anställd av Rimec igen”.
Inte heller Tomasz som slutar sitt jobb vid Boralies ganska så snabbt: ”Han lämnade sitt jobb utan att säga upp sig och förorsakade många problem på jobbet genom fackliga aktiviteter mot ARG.”  Och det blir inga nya jobb hos Atlanco: ”Aldrig någonsin, undvik i framtiden. Han var involverad i facklig kamp och vände arbetare mot oss”.
Inte heller Cibor som beskrivs som en bråkstake: Aldrig någonsin, undvik (honom) i framtiden. Han var involverad i facklig kamp och vände arbetare mot oss”.
Inte heller Egidiusz: ”Nej, involverad i facken. Vänder andra arbetare mot Rimec”.
Kunden NCC är nöjd med Atlancos arbete och väljer att använda företaget vid bemanning av bygget av Hissmofors kraftverk i Östersund.
Florian hade jobbat i Frankrike på kärnkraftsbygget i Flammanville.  Jobbet gjorde han bra, enligt Atlancos noteringar, så företaget gav honom en ny sex-månaders anställning för jobb vid Hissmofors. Florian fick sparken för att han ”Pratar med facket för att hitta onödiga problem.”

Danmark
Det var vid det tredje anställningen som polacken Dobry blev avskedad. Han hade bland annat tidigare jobbat vid bygget av kärnkraftverket Flamanville i Frankrike. Atlancos arbete vid Flamanville tog ett abrupt slut. Kärnkraftinspektionen upptäckte att Atlanco inte betalade arbetsgivaravgifter i Frankrike – och då var det stopp och adjö.
När Dobry hyrs ut till företaget NCC för att bygga Hendi House i Danmark varar hans arbete inte mer än drygt en månad. Från mitten av juli 2011 till mitten av augusti 2011. Och fler jobb kommer han inte att få: ”Nej, vänder folk mot oss genom samarbete med facket.”   Återigen är det kontakten med facket som är avgörande för vitsorden för hans arbete är ”Excellent”.
Jan kan beskrivas som en gammal trotjänare som fick nog. Redan i slutet av 2007 började han jobba för Atlanco Rimec och jobbar i olika omgångar i Tyskland. Men i Danmark slutar han, enligt Atlancos noteringar, för att han är ”missnöjd med sitt jobb.”  Kommer han anställas på ett nytt projekt? ”Nej, vänder andra arbetare mot ARG genom samarbete med facket”.
Det är fler arbetare som var uthyrda till NCC för att jobba med projektet Hendi House som gjort sitt sista jobb för Atlanco Rimec. Det spelar ingen roll om man, som Peter varit lagbas på flera jobb för Atlanco. Något mer jobb blir det inte: ”Nej, vänder folk mot oss genom samarbete med facket.”

Frankrike
Holleb jobbade som rörmokare uthyrd till företaget Missenard Quint B Suresnes i Frankrike. Han ansåg att arbetsmiljön inte var bra och klagade till ”work inspection” enligt Atlancos noteringar. Han kommer inte anställas igen. ”Nej. Han skapade problem efter han blivit kickad.”
Hans kamrat Jedrek gjorde samma sak och fick samma omdömen i Atlancos databas.

Attityder och mentala problem
Atlanco Rimec noterar inte bara om någon varit facklig aktiv. Här noteras allt. Polacken Flawiusz var uthyrd till Nichol McKay i Prestwick, England och jobbade där i sju månader. 2012 gick han till domstol mot Atlanco, står det noterat. ”Mycket aggressiv i slutet av anställningen. Startade ett mål i domstol mot oss.”
  I Atlancos register är det mängder med arbetare som får beskrivningen ”dålig attityd”. Ibland med tillägget ”Klienten ville inte ha honom (dålig attityd).”  Även om en arbetare är bra så gör attityden att det inte blir några mer jobb: ”Nej, bra svetsare men problem med attityden.”. Här är ett till exempel: ”Bra steelfixer kunskaper men dålig attityd och bråkstake”.
 Andra exempel: ”Inte att anställa igen. Arbetaren har problem med attityden gentemot vårt företag och arbetet.”
Man hittar även arbetare som noterats ha ”mentala problem”. Det som noteras mest bland arbetarna är alkoholproblem. Här är några exempel:
”Förorsakade stora problem vid boendet, mest under alkoholpåverkan.”
”Aldrig anställas igen – alkohol, droger, mycket komplicerad attityd!!!”
 ”Nej, för mycket frånvaro/alkohol, mentala problem.”
”Nej, på grund av hans beteende utanför jobbet – förstörde bil, alkoholproblem.””Mycket bra förman även om han har problem med alkohol.”

”Kickad av kunden på grund av alkoholmissbruk på arbetsplatsen.”

Smutsig
En arbetare noteras ha dålig hygien: ”… så smutsig att jag blev kallad av klienten för att förklara basala regler.”
Det noteras också om någon misstänks för stöld eller blivit arresterad. Här är några exempel: ”Involverad i att stjäla elverktyg och många andra byggmaterial från platsen på regelbunden basis”.
”Tjuv, stal pengar från förman.”  
”Arresterad av polisen för fyllekörning.”
”…snatteri, arresterad av den franska polisen…”
Atlanco noterar allt möjligt och omöjligt, till exempel om en arbetare krävt löneförhöjning – ibland specificeras summan. Eller om någon är lite för gammal för sitt jobb. Medicinska problem skrivs också ner och ibland specificeras det, till exempel: ”Hjärtproblem”. ”Problem med ett öga”.
Om man råkar ha en ”förbjuden kärlekshistoria” som Carlos hade med en lagerchef så noteras det – och det var också orsaken till att han blev sparkad från Atlanco.

Registret
Atlancos register innehåller bland annat arbetarnas namn, när de börjat och slutat på de olika projekten, vilka kunder de varit uthyrda till, vilket yrke de har, varför de har slutat, om de kan återanställas och om svaret är Nej så ska det specificeras. Sedan betygssätts arbetarna utifrån kriterierna Förmåga, Närvaro, Om de håller tiden och  Attityd. Det är en fyra-gradig skala: under medel, medel, bra respektive excellent.

Atlanco kommenterar
Atlanco Rimec förnekar på det bestämdaste att koncernen har någon svartlistning av fackligt aktiva arbetare. Så här skriver företaget i ett skriftligt svar till Stoppafusket: ”Atlanco kontrollerar inte på något sätt de anställdas medlemskap i fackföreningar, inte heller diskriminerar företaget några arbetare som vill vara aktiva i en fackförening. Atlanco anställer många glada arbetare som är återanställda gång på gång. Atlanco respekterar fackföreningsmedlemskap och arbetet som fackföreningar gör.”
Stoppafuskets uppgifter är, enligt Atlanco: … ”några slumpmässiga citat från en källa som inte kan verifieras och som du inte delar”.
Däremot bekräftar Atlanco att man noterar andra saker om arbetarna. Här kommer Stoppafuskets frågor och Atlancos svar:
I Atlanco Rimecs dokument skriver också företaget andra saker om arbetarna. Till exempel: alkoholist, dålig attityd, mentala problem, smutsig, narkoman, arresterad, tjuv. Varför skriver Atlanco Rimec detta? Varför är dessa faktorer viktiga att notera i ett register?
Atlanco Rimec har en plikt att tillhandahålla en säker arbetsmiljö och tillhandahåller kvalificerad arbetskraft med relavant yrkesskicklighet när företaget väljer arbetare för olika projekt.

Enligt Atlancos egna dokument betygsätter också företaget arbetarna. Deras förmåga, närvaro, hur de håller tiden och attityd på en fyrgradig skala: under medel, medel, bra och utmärkt. Varför?
Företaget erbjuder trygg anställning för ett stort antal arbetstagare, varav många har varit hos företaget under en lång följd av år på återkommande kontrakt. Atlanco Rimec tillhandahåller högkvalificerade arbetstagare till sina kunder och för att bibehålla dessa höga krav – som alla andra företag – måste företaget vara medveten om arbetstagarnas förmåga, närvaro och att de håller tiden. En sådan grundläggande prestationsrelaterad information, viktigt hos alla företag, upprätthåller en kvalificerad arbetsstyrka som består av arbetare som uppfyller kvalitetskraven i företaget.

 Pontus Johansson

 

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här