En person ”glömde” ta upp 800 000 kronor i sin deklaration. Den andra personen redovisade ingenting alls. Det visar Skatteverkets revision av skandalomsusade polska företaget Gn-knit som Ronneby kommun använt flitigt.

Det finns två Gn-knit företag: Ett polskt och ett svenskt. Det svenska skaffar kunder och skriver avtal. Det polska bemannar. Det polska fakturerar det svenska och betalar sedan all skatt med mera i … Polen. Det kan tyckas vara ett smart skatteupplägg men Skatteverket godkänner det inte.

 Ronneby kommun
”Knit-företagen” har gjort flera byggjobb för Ronneby kommun genom åren. Det första var ett stort renoveringsarbete på Ronneby brunn 2006 för det kommunalägda ABRI, AB Ronneby Industrifastighet. Och just nu pågår ett renoveringsarbete återigen för ABRI av Ronneby brunn. (Klicka här för att läsa artikeln: Ronneby kommun struntar i lagar och avtal)

Ingen F-skatt
Det polska Gn-knit har ”flugit” under Skatteverkets radar då företaget inte är registrerat för F-skatt här i Sverige och därmed inte finns i några register.
Sedan 2011 har det polska företaget haft sin fasta plats, sin utgångspunkt från kontoret i Kallinge i Ronneby kommun. Det är där byggarbetarna kommer varje morgon med uppgifter om gårdagens arbetade timmar som förs in i tidslistan. Denna är sedan underlag för hur mycket det polska företaget ska fakturera det svenska Gn-knit.

 Skönsbeskattning
Skatteverket har gjort revision på båda ”knit-företagen” för åren 2012 och 2013. Det polska Gn-knit är egentligen en enskild firma synonymt med en kvinna som heter Wanda Golombek. Eftersom hon, trots krav från Skatteverket under revisionen, inte lämnat in någon inkomstdeklaration, har Skatteverket fått göra en så kallad skönsbeskattning.

En halv miljon
Skatteverket har utifrån pengaströmmarna från det svenska Gn-knit till det polska Gn-knit och det polska företagets årsredovisningar kommit fram till vad som ska betalas. Sammanlagt ska Wanda Golombek betala in drygt en halv miljon kronor i skatt och skattetillägg.*
Däremot kommer inga arbetsgivaravgifter betalas för de anställda i Sverige då hon visat upp intyg, så kallade A1-intyg, från polska försäkringskassan att avgifterna ska betalas där.

Oriktiga uppgifter
Gn-knit Sweden AB startade 2011 och ägs av Wanda Golombeks man, Krzysztof Golombek. Paret sitter i företagets styrelse tillsammans med styrelseordföranden Lennart Sandberg. En välkänd profil i Ronneby. Hans uppgift har bland annat varit att hjälpa till vid upphandlingar och förhandlingar med facket.
Under åren 2011- 2013 har Lennart Sandberg fakturerat sammanlagt drygt 800 000 kronor för sitt jobb till Wanda Golombek. Pengar som landat på hans konto, men som han aldrig tagit upp i sina deklarationer. De plussas nu på inkomsterna för åren, minus de avdrag som Skatteverket godkänt. Men skattetillägg på 40 procent kommer han inte undan eftersom han har lämnat oriktiga uppgifter. Skatteverket skriver: “Med beaktande av att du förteg den fakturering som skett från din enskilda firma kan Skatteverket inte se annat än att det är uteslutet att du har felbedömt regelverket.”

Byggnads
Björn Petersson jobbar på Byggnads Småland Blekinge med projektet ”Ordning och reda”.
−  Det var vi i Byggnads Småland Blekinge som tipsade Skatteverket om Gn-knit eftersom vi förstod att det inte stod rätt till. Skatteverkets beslut är jättebra och sprider ljus i kunskapsmörkret. Beslutet känns också som en bekräftelse för oss då Skatteverket har samma uppfattning som vi. Vår bedömning om Gn-knit var rätt, säger han.

Stoppade i Norge
Stoppafusket har skrivit om Gn-knit tidigare. Bland annat en artikel om den polske byggnadsarbetaren ”Peter” som skadades svårt när han jobbade i Sverige för Gn-knit. Olyckan har kastat ner honom och hans familj i fattigdom. (Klicka här för att läsa om Peter)
I Norge är Gn-knit, från september 2014, stoppade och får inte arbeta i landet. Detta för att företaget vägrar följa den norska lagen och betala det som arbetarna har rätt till.
Stoppafusket har sökt Lennart Sandberg för kommentarer utan att nå honom. Han har dock kommenterat Skatteverkets revision i dagens Sydöstran. Lennart Sandberg bekräftar att han haft inkomster på omkring 800 000 som inte beskattats, men han anser at han inte medvetet har försökt undvika att betala skatt. “Jag skulle inte ta de orden i min mun”, säger han. Lennart Sandberg uppger också att han inte vill ha bråk och kommer att betala det som krävs av honom.

Anna-Lena Norberg

* Det är bara Wanda Golombeks intäkter från Gn-knit Sweden AB som beskattas i Sverige då verksamheten ses som bemanning. De byggjobb som hennes arbetare gör med svenska kunder direkt berörs inte. Detta på grund av den så kallade byggregeln i skatteavtalet mellan Sverige och Polen.

 

 

 

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här