Skanska har många gånger använt sig av det lettiska företaget Sia Apm Construction. Ett företag som betalar sina anställda en bråkdel av svensk lön – knappt 38 kronor i timmen. Apm har jobbat runt om i landet: Luleå, Göteborg, Malmö, Dunevad och Asarum

Stoppafusket har granskat Apm:s senaste årsredovisning (2013). Man kan beräkna lönen för de anställda på olika sätt. Det som visar bäst lönesiffror för Apm är att man räknar utifrån traktamentet som företaget betalat ut. Då tjänar Apm:s anställda knappt 38 kronor i timmen. (Se under faktaruta där Stoppafusket räknat på olika sätt) Här handlar det alltså om extrem lönedumpning vid Skanskas byggen. Apm kör med den ”klassiska” fuskmodellen som företag från baltstaterna använder sig av vid jobb utomlands. Extremt låg lön som kryddas med ett skattefritt traktamente. För Apm:s lettiska arbetare som jobbar i Sverige innebär traktamentet ungefär 345 kronor per dag (28 lats). (Klicka här för att se del av Apm:s årsredovisning)

Siffror stämmer inte
Stoppafusket har också tagit del av ett anställningskontrakt. Medan verkligheten är 38 kronor i timmen, säger anställningskontrakten något helt annat: 170 kronor i timmen (13,8 lats) när arbetaren jobbar utomlands. Och 77 kronor i timmen (6,25 lats) när han jobbar i Lettland. Jämför man den totala lönen som Apm betalat ut och den lön företaget uppger att man betalar på anställningskontrakten har företaget bara råd att ha någonstans mellan 2,5 – 5,5 heltidstjänster. Men enligt årsredovisningen hade företaget 23 anställda under 2013.

Arbetarnas ansvar
Anställningskontraktet avslöjar också att arbetaren har fullt materiellt ansvar för arbetsgivarens egendom. ”Om något saknas eller gått sönder ska det ersättas utan tvist.” Arbetaren är också skyldig att ersätta arbetsgivaren om jobbet inte gjorts korrekt. ”Om arbetstagaren utan giltiga skäl underlåter att utföra arbetet, utför arbetet illa eller på annat sätt orsakar förluster för arbetsgivaren genom olämplig verksamhet är arbetstagaren skyldig att ersätta arbetsgivaren för de uppkomna förlusterna.”

Lågt pris
Tillbaka till Apm:s årsredovisning. Om man gräver ännu djupare i Apm:s siffror från 2013 kan man även få fram vad företaget ungefärligt tar i pris här i Sverige. Timpriset blir extremt lågt: 246 kronor i timmen. Ett pris som är i det närmaste omöjligt för ett svenskt företag att ligga på – om kollektivavtal och lagar ska hållas. (Se i faktarutan hur vi räknat).
Apm Construction startade i Lettland i februari 2012, inte 2005 som det står på företagets webbsida. Efter drygt ett halvår skaffade sig Apm F-skatt i Sverige och började sin verksamhet här. Företaget har kollektivavtal med Byggnads sedan maj 2013.

Fast driftställe
Ett jobb som Apm haft har varat längre än sex månader. Det gäller projektet Malmö Live South för Skanska. Efter sex månader slår skattereglerna till med full kraft. Då blir bygget/jobbet så kallat fast driftställe. Med fast driftställe menas att företaget ”försvenskas” under bygget och måste följa de regler som svenska företag måste följa. Här är några exempel: Bokföring måste göras här och lämnas in och skatten måste betalas för arbetarna här i Sverige.
Men inte en enda skattekrona finns på Apm:s skattekonto.

Stoppafusket var i kontakt med vd:n vid Apm i början av januari. Han ville ha frågorna via E-post. Frågorna skickades och Apm skulle svara 12 januari. Trots upprepande påstötningar har Stoppafusket inte fått några kommentarer från företaget. 
Josefin Bengtsson/Anna-Lena Norberg

 

Faktaruta

(Riksbankens valutaomvandlare: 2013 var 1 lats = 12,3326 kronor)
Hämtat från Apm:s årsredovisning

Total lön: 1 233 380 kronor (100 009,75 lats)

Antal anställda: 23 personer

Totalt traktamente: 1 739 073,82 kronor (141 014,37 lats)

Så här räknar vi

1.Lön utifrån traktamentet

2013 var det skattefria traktamentet 28 lats per dag, vilket då motsvarade ungefär 345 kronor per dag. Observera att i det här räkneexemplet får arbetarna som jobbar i Lettland inte ett öre i lön. Den totala lönen delas bara ut på det jobb som utförts i Sverige.

Antal traktamentesdagar: 5036 dagar
(141 013,37lats/28 lats = 5036 dagar)

Antal arbetsdagar: 3601 dagar

(5/7 x 5036 traktamentesdagar= 3601 arbetsdagar)

Lön per arbetsdag: 342,50 kronor

(1 233 380 kronor/3601 arbetsdagar)

Timlön (inklusive semesterersättning): 42,81 kronor

(342,51 kronor/8 timmar= 42,81 kronor)

Timlön (minus semesterersättning): 37,67 kronor

(42,81 kronor – 12 % = 37,67 kronor)


2. Lön delat med antal anställda

Per år: 53 625 kronor

(1 233 380 kronor/23 anställda)

Per månad: 4 469 kronor

(53 625 kronor/12 månader)

Per timme (inklusive semesterersättning): 25,68 kronor

(4 469kronor/174 timmar)

Per timme (exklusive semesterersättning): 22,60 kronor

(25,68 kronor – 12 %)


3. Apm:s timpris i Sverige

Apm:s sammanlagda intäkter: 7 074 027 kronor (5 73603,87 lats)

Apm:s sammanlagda traktamente: 1 739 061 kronor(141 013,37 lats)

Antal traktamentesdagar i Sverige: 5036 dagar

(141 013,37lats/28 lats = 5036 dagar)

Arbetsdagar: 3601 dagar

(5/7 x 5036 traktamentesdagar= 3601 arbetsdagar)

Intäkter per arbetsdag: 1 964 kronor

(7 074 027 kronor i intäkter/3601 arbetsdagar)

Intäkter per timme: 246 kronor

(1964 kronor/8 timmar)

 

 Apm:s projekt i Sverige

(Projekten hämtade från Apm:s hemsida och från Arbetsmiljöverket utstationeringsregister)

 2015

Projekt: Almedals, Helmutsrogatan 12,Göteborg
Klient: Skanska
Arbete: Inga uppgifter
Tid enligt utstationeringsregistret: 2014-09-17 till 2015-01-30
Antal personer som jobbar på projektet: 5 personer


Projekt:
Södra Neptunigatan 1, Malmö
Klient: Baumat
Arbete: Inga uppgifter
Tid enlig utstationeringsregistret: 2014-10-01 till 2015-04-30
Antal personer som jobbar på projektet: 15 personer


Projekt:
Balgripen
Klient: Pekabex (Huvudentreprenör NCC)
Tid enligt utstationeringsregistret: 2015-01-12 till 2015-01-31
Antal personer som jobbar på projektet: 6 personer

2014
Projekt: Stiernhielm (Hus E), Göteborg
Klient: Skanska
Arbete: Montering gipsskivor
Tid enligt utstationeringsregistret: 2013-07-01 till 2014 – 09-30
Antal personer som jobbar på projektet: 8 personer


Projekt:
Malmö Live South
Klient: Skanska
Arbete: Projektet omnämns inte på företagets hemsida.
Tid enligt utstationeringsregistret: 2014-02-10 till 2014-10-31 (över sex månader)
Antal personer som jobbar på projektet: 14 personer


Projekt:
Kviberg, Göteborg
Klient: Skanska
Arbete: Detta projekt omnämns inte på företagets hemsida.
Tid enligt utstationeringsregistret: 2014-08-01 till 2014-11-30
Antal personer som jobbar på projektet: 10

2013
Projekt: Stallar i Dunevad Travcamp.
Klient: Jon Walter Pedersen
Arbete: Betongarbete och montering
Tid enligt utstationeringsregistret: Ingen uppgift


Projekt:
Asarums bildningscenter (nytt namn: Stenbackanavet)
Klient: Skanska
Arbete: Bland annat montering av innerväggar (4000 m2)
Tid enligt utstationeringsregistret: 2013-09-10 till 2013-11-15
Antal personer som jobbar på projektet: 13


Projekt:
Hyundai Bilhall Luleå
Klient: Peab
Arbete: Markberedning
Tid enligt utstationeringsregistret: 2013-08–01 till 2013–09-16
Antal personer som jobbar på projektet: 5


Projekt:
Limhamns Sjöstad B2, Malmö (bostadslägenheter)
Klient: Skanska
Arbete: Murningsarbeten
Tid enligt utstationeringsregistret: 2013-07-01 till 2013-08-15
Antal personer som jobbar på projektet: 14


Projekt:
Stiernhielm (Hus D), Göteborg
Klient: Skanska
Arbete: Bland annat: Grundarbete, betongarbete, armering, murningsarbeten och montering
Tid enligt utstationeringsregistret: Ingen uppgift


Projekt:
Stiernhielm (Hus E), Göteborg
Klient: Skanska
Arbete: Förarbeten, armering, gjutning (källare + garage)
Tid enligt utstationeringsregistret: Ingen uppgift

2012
Projekt: Stiernhielm (Hus A,B,C) både år 2012 och 2013, Göteborg (bostadslägenheter)
Klient: Skanska
Arbete: Grundarbeten, armering, betongarbeten med mera.

Projekt: Talavi pumpstation, Jönköping
Klient: Skanska
Arbete: Murningsarbeten (1200 m2)

 

 

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här