Nepietika ar to, ka alga bija tikai 15 kronas stundā, bet tagad latviešu strādniekiem būs jāmaksā arī Zviedrijas ienākumu nodoklis. Darbs darbā iekārtošanas firmā SIA „Connected” ir sagrāvis viņu dzīvi.

Šiem 18 latviešu strādniekiem Zviedrijas nodokļu inspekcijai kopumā ir jāiemaksā 730 000 kronas līdz vēlākais 12. februārim. Ja šī summa netiks laikā iemaksāta, lieta tiks nodota Zviedrijas parādu piedziņas inspekcijai, kas lūgs Latvijas valsts palīdzību nodokļu parāda piedziņā. ES tas notiek tā, ka, ja Jums ir radies parāds kādā valstī, šis parāds tiek piedzīts Jūsu mītnes valstī.
Šis būs liels trieciens tiem latviešu strādniekiem, kas lielākoties strādājuši Vermlandē smagos darba apstākļos. Uzņēmums Connected” ar arodbiedrību Byggnads Örebro Värmland” noslēdzis pagaidu koplīgumu. Turklāt visi darbinieki saņēma arī Latvijas valsts noteikto ar nodokļiem neapliekamo dienas naudu, kas zviedru kronās ir aptuveni 346 kronas dienā. (Vairāk lasiet Stoppafusket” rakstā: 15 kronas stundā – patiesība aiz līguma).

Algas nodoklis
Zviedrijas nodokļu inspekcija ir pieņēmusi lēmumu par uzņēmuma darbību Zviedrijā. 2012. un 2013. finanšu gada revīzija uzrādīja, ka visa Connected” uzņēmējdarbība ir notikusi Zviedrijā. Arī uzņēmuma īpašniece – latviete dzīvojusi Zviedrijā. Balstoties uz šiem faktiem, Zviedrijas nodokļu inspekcija uzskata, ka Connected” ir pastāvīga darbības vieta. Uzņēmums ir pārzviedrojies” un tam ir jāievēro visi zviedru likumi tāpat kā jebkuram citam zviedru uzņēmumam, piemēram, jāveic grāmatvedība un jāiesniedz gada pārskats šeit, jāmaksā nodokļi u.tml. Tas nozīmē to, ka šiem latviešu strādniekiem arī nodokļi ir jāmaksā šeit un arī dienas nauda tiek pielīdzināta algai, jo šeit spēkā ir zviedru, nevis latviešu, likumi.

Jāmaksā pašiem
Ja darba devējs nemaksā nodokļus par saviem darbiniekiem, nodokļi viņiem ir jāmaksā pašiem, ko nosaka Zviedrijas nodokļu likumdošana. Connected” nav maksājis algas nodokļus Zviedrijā vispār un bankrotējis 2014. gada 15. septembrī.
Tagad tiek piestādīts rēķins darbiniekiem. Lielākais nodokļu parāds, kas jāmaksā vienam no darbiniekiem ir 96 000 kronas, kurš Zviedrijā 2012. un 2013. gadā strādāja ļoti daudz. Vairāku strādnieku parādu summa ir ap 70 000 kronām. Pārējo strādnieku, kas strādājuši īsāku laiku, nodokļu parādu summa ir no 12 500 kronām līdz 60 000 kronām.

Apmānīti
Daži no strādniekiem rakstījuši Zviedrijas nodokļu inspekcijai un norādījuši, ka Connected” īpašnieki viņus informējuši, ka nodokļi tiek maksāti pareizi, taču Zviedrijas nodokļu inspekcija šo faktu neņem vērā. Zviedrijas nodokļu inspekcija raksta šādi: Faktu, ka uzņēmums Jūs ir piekrāpis, Zviedrijas nodokļu inspekcija šajā gadījumā nevar ņemt vērā, jo tas ir civiltiesisks jautājums starp Jums un SIA Connected”. Saskaņā ar iekšējo likumdošanu, kā arī nodokļu līgumu ar Latviju, Zviedrijai ir tiesības ienākumus par Zviedrijā veikto darbu aplikt ar nodokli. ”

Dienas nauda
Daži darbinieki norādījuši, ka liela daļa no atalgojuma ir bijusi dienas nauda par komandējumu ārzemēs, un tā nav apliekama ar nodokli.  Tā kā uzņēmumam Connected” ir bijusi pastāvīga darbības vieta Zviedrijā (pārzviedrojies”), uz to attiecas zviedru likumdošana. Darbiniekiem ir daļēja nodokļu atbildība Zviedrijā un tādējādi tiem ir jāmaksā nodoklis tikai 25% apmērā. Zviedrijā to sauc par SINK nodokli (Īpašais ienākumu nodoklis nerezidentiem). Tā ir zemāka summa, bet tas nozīmē arī, ka no tās nav atskaitāmas jebkādas izmaksas.

Īpašnieki
Connected” pastāvīgā darbības vieta ir saistīta ar īpašnieces-latvietes uzturēšanos Zviedrijā. (Lasiet vairāk par Zviedrijas nodokļu inspekcijas noteikumiem attiecībā uz pastāvīgu darbības vietu).
Sieviete ir reģistrēta Zviedrijas iedzīvotāju reģistrā un uzturējusies šeit kopš 2007. gada janvāra. Viņai ir tiesības reģistrēt uzņēmumu jebkur, bet, ja viņa dzīvo un uzņēmējdarbību veic šeit, tad tā ir uzskatāma par pastāvīgu darbības vietu.
Tas nozīmē, ka īpašniecei ir neierobežota nodokļu atbildība šeit Zviedrijā. Pēc Zviedrijas nodokļu inspekcijas aprēķiniem, viņas nodokļu parāds ir aptuveni 88 000 kronas.

Uzņēmuma vadība
Sieviete 2012. gada laikā dzīvoja Vermlandē, kādam zviedru vīrietim piederošā mājā.   Zviedrijas nodokļu inspekcija uzskata, ka vīrietis kopā ar šo sievieti bija uzņēmuma SIA Connected” faktiskā vadība” .
Vīrietis, savukārt, bija reģistrēts Latvijas iedzīvotāju reģistrā laika posmā no 2010. gada augusta līdz 2013. gada jūnijam. Zviedrijas nodokļu inspekcija, pēc viņa bankas kontu izrakstiem par 2012. gadu, secinājusi, ka vīrietis uzturējies Zviedrijā, nevis Latvijā. Tas nozīmē, ka arī viņam Zviedrijā ir neierobežota nodokļu atbildība.

Nepatiesa informācija
Vīrietis ir saņēmis atalgojumu no „Connected”, bet nav uzrādījis to savā ienākumu deklarācijā. Tā kā vīrietis Zviedrijas nodokļu inspekcijai iesniedzis nepatiesu informāciju attiecībā uz saviem ienākumiem, viņam tiek noteikts arī nodokļu sods 40 % apmērā. Pēc Zviedrijas nodokļu inspekcijas aprēķiniem, viņa nodokļu parāds ir aptuveni 68 000 kronas.

Izceļojuši
Vīrietis savu adresi kopš šī gada 5. janvāra atkal reģistrējis Latvijā tajā pašā adresē, kur iepriekš. Māja atrodas Rīgā, uz sabrukuma robežas esošu māju rajonā. Sieviete ir izceļojusi uz Vāciju, bet nav uzrādījusi savu uzturēšanās adresi.

Anna-Lena Norberg

 SIA Connected” ir maksājusi darbinieku algas nodokļus Latvijā. Uzņēmums var pieprasīt nodokļu atmaksu, jo nodokļi nav jāmaksā dubultā, taču šī nodokļu nauda nav liela, jo tā tika maksāta par zemo likmi – 15 kronām stundā. Nodokļu likme Latvijā ir 24 procenti.

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här