Dinotrans lastbilar
Lastbilar från Dinotrans uppställda under chaufförernas helgvila, på en ödetomt i Sverige.

Dinotrans har svensk ägare och det mesta av sin verksamhet i Skandinavien. Men företaget betalar inte skatt i Sverige och inte svenska löner. Åkeriet är registrerat i Lettland. Men frågan är om företaget lever upp till de lettiska reglerna. Ett lettiskt minimitraktamente är 40 euro om dagen. Dinotrans filippinska förare har 15. Den lettiska arbetsinspektionen och Dinotrans ägare har olika uppfattningar om vilket traktamente som ska gälla. Detta är andra delen i en artikelsvit om Dinotrans. Första delen hittar du här.

Dinotrans är ett åkeri som har sin huvudsakliga verksamhet i Skandinavien. Det står att läsa i företagets egen årsredovisning. Där kan man utläsa att åkeriet omsätter 234 miljoner kronor (2014). Av dem hämtade man 176 miljoner ( 75% av omsättningen) från den Skandinaviska marknaden och 54 miljoner från centraleuropa. Bara 4,4 miljoner kronor (2% av omsättningen) är intjänade på den lettiska marknaden.
Stoppafusket har träffat chaufförer som jobbar på Dinotrans. De berättar att de kör mycket mellan de Skandinaviska länderna och Tyskland. En stor del av dem lastar i Sverige och har sin dygnsvila på svensk mark.
Det går att utläsa ganska mycket ur en lettisk årsredovisning. Till exempel att SIA Dinotrans hade 346 heltidsanställda under 2014. De tjänade tillsammans 2,3 miljoner euro (22 miljoner kronor). Det blir en genomsnittlig månadslön på 5 300 kronor.

Lagstadgat traktamente
Dinotrans har chaufförer anställda som kommer från Filippinerna, såväl som från Lettland. Jag har pratat med både letter och filippiner. Det mest slående är att det finns en stor löneskillnad mellan dem. Letterna säger att de tjänar 60 euro om dagen. Filippinerna 670 euro i månaden. Utöver lönen har de filippinska förarna 15 euro om dagen i traktamente. Det är 141 kronor. Hur ska man kunna leva på det i Sverige? Det låter lågt. För att få reda på vad som är normalt i Lettland ringer jag upp den lettiska myndigheten för arbetsmarknadsfrågor.
– Traktamentet ska vara 40 euro om dagen (380 kronor), berättar Raivis Bušmanis som är chefsjurist på den lettiska Arbetsinspektionen.
Menar du att det är tvingande, enligt lag?
– Ja, det är det.
Vad kan det bli för påföljd för den arbetsgivare som inte följer det?
– I första hand kan vi skriva ut en uppmaning att följa reglerna. Efterlevs det ändå inte kan det bli domstolssak och företaget kan tvingas betala både böter och bli skyldiga att betala ut regelmässiga traktamenten.
Mina tankar går till chauffören Peter och hans 15 euro om dagen i traktmente. Han säger att han har jobbat för Dinotrans i 16 månader nu. 25 euro för lite om dagen i sexton månader, det blir en bra bit över 100 000 kronor som gått honom förbi i så fall. De pengarna skulle kanske räcka att uppfylla hans dröm: ett startkapital till en egen rörelse hemma på Filippinerna.
Nu har den lettiska Arbetsinspektionen startat en utredning om Dinotrans hantering av traktamenten. Så tiden får utvisa om Peter har rätt till högre traktamente, eller inte.

Ägaren kommenterar:
Dinotrans ägare, Staffan Resare vill inte bli intervjuad över telefon. Men jag har skickat frågor till honom per mejl, som han har besvarat:
Varför betalar inte SIA Dinotrans skatt i Sverige, när verksamheten bedrivs till största delen i Sverige och Skandinavien?
– SIA Dinotrans bedriver internationell lastbilstrafik inom hela EU med Norge och Schweiz, och inte till största delen i Sverige. Våra medarbetare är anställda av SIA Dinotrans och har lettiska löneavtal. Lönerna i Östeuropa är betydligt lägre än de i Sverige, vilket i och för sig skulle medföra en lägre skatt i Sverige än i Lettland, på grund av sketteskalor, om nu detta vore möjligt att betala skatt var som helst.
Varför är det olika lön och olika traktamenten för lettiska respektive filippinska chaufförer?
– Vår lönestruktur är inte offentlig men generellt kan sägas att anställningstid och kvalifikationer påverkar löner och förmåner.
Hur kommer det sig att de anställda inte har sjukförsäkring som gäller i Sverige när de jobbar så mycket här?
– All personal i Dinotrans har sjukförsäkring. Vid sjukdom betalar Dinotrans de första 10 dagarna, därefter sjukkassan i Lettland. Vid akut sjukdom eller olycksfall täcker försäkring all personal. Lettland har inte samma regler som Sverige att du kan söka behandling för alla sjukdomar i vilket EU-land du vill. Ej akut sjukvård skall ske i Lettland.
Hur motiverar företaget att göra avdrag på lönen för skador som uppkommer på lastbilen i tjänsten?
– Det görs inga avdrag på löner. Detta är inte förenligt med lettisk lagstiftning. SIA Dinotrans begär ersättning för skador som uppkommer på grund av oaktsamhet eller med avsikt. Här ingår även skador relaterade till alkohol.
Har Dinotrans för avsikt att ordna tvätt- och duschmöjligheter för chaufförerna?
– Vi försöker hela tiden finna de bästa lösningarna när det gäller dessa frågor. På senare år har dock dessa möjligheter försämrats beroende på dålig infrastruktur och allt för stor efterfrågan. Jag får ta till mig av denna kritik.

Olika nivåer på traktamente
Efter att jag fått svaren från Staffan Resare skickade jag en följdfråga om traktementena. Jag har sett något som jag tolkade som en lönespecikiation, som chauffören jag intervjuade visade mig på sin Ipad. Där framgick ett traktamente på 105 euro i veckan. Enligt chefsjuristen på den lettiska arbetsinspektionen ska ju traktamentet vara 40 euro om dagen.
Här är Staffan Resares kommentar kring detta:
– Det är inte sant som du skriver. Du har inte sett någon lönespecifikation. När det gäller nivån på traktamentet så bör du undersöka detta mer noggrant. Det finns ytterligare regler i förhållande till detta. Om du nu vill publicera uppgifter från årsredovisningar, vilket är offentlig information i Lettland, så kan det ju vara på sin plats, att också jämföra betalda sociala avgifter per anställd jämfört med andra åkerier i Lettland, där Dinotrans ligger ungefär på det dubbla.
Detta är också offentlig information i Lettland. Skattebetalningar går dock inte så enkelt att jämföra, då flera olika skatter redovisas i klump. Du kan finna denna information på nätet.

Fakta: de olika Dinotrans-bolagen
När man vill titta närmare på Dinotrans upptäcker man snart att det finns flera företag med samma namn. Det är lätt att tro att det är en koncern. Men det är inte uppbyggt som en traditionell koncern. Det finns ett svenskt Dinotrans, ett lettiskt och ett tyskt och dessutom ett holdingbolag som också heter Dinotrans. För att göra det mer överskådligt tar jag det i kronologisk ordning:

  1. 1998 startade Dinotrans AB. Ett svenskt bolag som ska syssla med import och export av lastbilar och entreprenadmaskiner samt internationella transporter. Bolaget kontrolleras av en svensk man boende i Sverige vid namn Magnus Monsén.
  2. 2001 startade SIA Dinotrans, ett bolag registrerat i Lettland som ska syssla med godstransporter. Huvudägare är Staffan Resare, som är från Sverige, men skriven i Lettland. Resare och Monsén är svågrar, men Monsén äger inget i SIA Dinotrans.
  3. 2005 startade det lettiska AS Dinotrans Holding, som äger några bolag som sysslar med transportverksamhet. Bolagets majoritetsägare är Magnus Monsén. Staffan Resare har en minoritetspost.

Det finns även ett bolag registrerat i Tyskland, Gmbh Dinotrans, som ingår i sfären. Men Dinotrans chaufförer är anställda i det lettiska SIA Dinotrans.
Mellan det svenska Dinotrans AB och det lettiska SIA Dinotrans finns alltså inga ägarband. Men släktskapet mellan Monsén och Resare gör att man ändå måste redovisa affärsförhållanden mellan bolagen. Därför går det utläsa i SIA Dinotrans årsredovisning att det skett transaktioner mellan det svenska Dinotrans AB och det lettiska SIA Dinotrans på 60 miljoner kronor under 2014.

Sia Dinotrans årsredovisning har vi hämtat från den lettiska databasen Lursoft.

Thomas Lundh
thomas@stoppafusket.se

1 KOMMENTAR

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här